Balatlı Ahmet Bedri 1871 de İstanbul Balat 'da dünyaya gelen ve Yaver Bedri diye anı*lan bu sanatçımız 1892 de Harbiye'den çıkmış kolağası iken ise genç yaşda vefat etmiştir.
Hoca Ali Rıza onun için “başarılıdır ve daha da ilerleyecek” demiştir. Bu*gün resim müzemizde bulunan "Etfal Hastahanesinin Eski Hali" adlı eseri bu sanatçımız hakkında bize bir fikir verebilmektedir. O bu eserinde aşırı derece detaylara inmiş olabilir. Fakat perspektiv yönü ile eşine az rastlanan bir ör*nektir Onun bu eseri ne kadar titiz bir sa*natçı olduğunu sağlam bir resim kültürüne sahip bulunduğunu ortaya koy*maktadır.

Ahmed Bedri'nin pek genç yaşında vefatı Türk sanatı için gerçekten bir kayıp olmuştur.