Kemâl Kutgün Eyüpgiller (d. 13 Temmuz 1962 Ankara) mimar.
1981 yılında Galatasaray Lisesi'ndeki öğrenimini tamamladı. 1986'da Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nden "mimar" olarak mezun oldu.
İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Restorasyon Yüksek Lisans programını 1988 yılında Bedevi Şeyh Hüseyin Tekkesi Restorasyon Projesi" adlı yüksek lisans tezi ile tamamladı. 1995 yılında "Kastamonu Kent Tarihi (Fiziksel GelişimiAnıtsal Yapıları ve Konutları)" adlı tez çalışması ile "doktor" ünvanını aldı.
1988 Mart ayında TAÇ Vakfı'nın "Başarı Ödülü"nü "Trabzon Kızlar Manastırı Restorasyon Projesi" ile (grup çalışması) "Teşvik Ödülü"nü "Balat Sit Koruma Projesi" ile (grup çalışması) aldı. Doktora tezi İ.T.Ü. Araştırma Fonu ve Türk-Amerikan İlmi Araştırmalar Derneği (ARIT) tarafından desteklendi. Max van Berchem Vakfı bursu ile 17-25 Eylül 1995 tarihlerindeCenevre'de yapılan X. Türk Sanatı Kongresi'ne bir bildiri ile katıldı. Eylül 1997 - Temmuz 1998 döneminde Hollanda Hükümeti’nden kazandığı burs ile Utrecht Üniversitesi’nde Ekim - Aralık 2001 döneminde İngiltere'deki Oxford Brookes Üniversitesi misafir araştırmacı olarak görev yaptı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalı'nda 1992 - 1998 yılları arasında araştırma görevlisi olarak çalıştı. Aralık 1998’de “yardımcı doçent” Kasım 1999’da “doçent” ünvanını aldı. 2000 Kasım – 2003 Kasım döneminde “Mimarlık Bölümü Başkan Yardımcılığı” 2002 Mart – 2005 Şubat döneminde “Fakülte Kurulu Üyeliği” görevlerini üstlendi. Ekim 2005 itibariyle İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’na YÖK temsilcisi olarak atanmıştır.
T.C.Kültür Ve Turizm Bakanlığı'nın ilk kez 2006 yılında verdiği "I. Ulusal Mimarlık Koruma Ödülleri" kapsamında "İnebolu Türk Ocağı Restorasyon Projesi" ile "Sivil Mimarlık Örneği Restorasyon Projesi Ödülü"nü aldı.