Hüseyin Avni Lifij (1886 Samsun - 2 Haziran 1927 İstanbul) Türk ressamdır. Simgeci (sembolist) bir yaklaşımla lirik resimler yapmıştır.

Resme ilgisi çocuk yaşlarda başladı. Doğumundan kısa bir süre sonra ailesi İstanbul'a geldi. Nümune-i Terakki Mektebi'nde eğitim gördüğü yıllarda ilk resimlerini yaptı. Kısa süre sonra Sanayi-i Nefise Mektebi'nde eğitim gördü sonra Osman Hamdi Bey'in önerisi üzerine Şehzade Abdülmecit tarafından Paris'e gönderildi.

1909-1912 arasında akademik anlayışta resimler yapan Fernand Cormon'un atölyesinde öğrenim gördü. Ancak bu atölyedeki katı kuralcı tutumu benimsemedi simgeci Fransız ressam Puvis de Chavannes'ı kendine model aldı.

1912'de Türkiye'ye döndü ve 1923'e değin çeşitli liselerde resim öğretmenliği görevinde bulundu. 1914-1918 arasında dönemi hükümetince Şişli'de kurulan bir atölyede Nazmi Ziya Namık İsmail Hikmet Onar ve İbrahim Çallı ile birlikte bir süre çalıştısavaş resimleri yaptı. 1924'te sanayi-i Nefise Mektebi'nde öğretmen oldu. 1926'da bir ay Paris'te kaldı ve dekoratif sanatlar öğretimi ile ilgili incelemeler yaptı. İstanbul'a döndükten sonra aynı kurumda süsleme dersleri verdi.

Lifij romantik ve simgeci yaklaşımı ile 1910 kuşağı sanatçılarından farklı bir üslup geliştirmiştir. Daha çok akşam ışıkları içinde resimlediği manzaraları izlenimci (empresyonist) bir yaklaşımı anımsatsa da bunlardaki doğa İzlenimciler'in bilimsel renk çözümlemeleriyle baktıkları doğadan farklı ışığın bur anlık değişimiyle yakalanan bir zaman kesitidir.

Lifij renkleri ustaca kullanarak ışığın gizemli etkisiyle şiirsel bir atmosfer yaratmıştır. Işığı renklere ayrıştırmasıyla izlenimciözellikle büyük figürlü kompozisyonlarındaki kurgu ve desenleriyle akademik konuları ele alış biçimiyle de simgeci bir tutum içinde olmuştur. Ancak bütün bu özelliklerin bireşimi niteliğindeki resimi sonuçta daha çok simgecilere yaklaşır. Lifij yağlıboya çalışmalarının yanı sıra çok sayıda figür yapı ve doğa desenleri de çizmiştir.


Başlıca yapıtları
* Kadir Gecesi 1903
* Kendi Portresi 1907
* Yeşilköy'den Peyzaj 1912
* Alegori 1916 İstanbul Resim Heykel Müzesi
* Armoni 1907
* Karagün 1924; Ankara Resim Heykel Müzesi
* Türbe Kapısı İzmir Resim Heykel Müzesi
* İstanbul'da Sabah
* Evler; Kalkınma İş Bankası Koleksiyonu