Füreyya Koral (1910 - 1997)
Türk seramik sanatçısı. Özellikle çinicilik konusundaki gelişkin tekniğiyle Doğu ve Batı sanatlarının bir birleşimine varmıştır.

Füreya Koral İstanbul'da doğdu. 1927'de Notre Dame de Sion Kız Lisesi'nden mezun oldu. Bir süre İstanbul Üniversitesi'nde Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne devam etti. Özel keman dersleri aldı. 1940-1944 arasında müzik eleştirileri yazdıçeviriler yaptı. 1947'de Lozan'da seramik çalışmalarına başladı. Ardından tanınmış Fransız seramikçi Serré'nin desteği ileParis'te özel bir seramik atölyesinde çalışmalarını sürdürdü. İlk seramik ve taşbaskı sergisini 1951'de Paris'te açtı. Aynı yıl yurda döndü Maya galerisinde yapıtlarını sergiledi. Yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli sergilere katıldı ödüller aldı.
Füreya Koral soyuttan gerçeküstüne uzanan ve zaman zaman yerelliğe ağırlık veren bir anlatım çeşitliliği içinde seramik panolarüç boyutlu yapıtlar vazo tabak vb. gibi günlük yaşamda kullanılacak ürünler gerçekleştirmiştir. Özellikle çinicilik konusundaki bilgisi ve yetkin işçiliği yapıtlarında Doğu ve Batı sanatını başarılı bir biçimde birleştirilmesine olanak vermiştir.Başlıca Eserleri

Marmara Oteli lobisinde duvar panosu ;1960
Ankara Ulus Çarsisı'nda duvar panoları 1962
Ankara Tam Sigorta Binası'nda duvar panoları 1969
Manifaturacılar Çarşısı'nda duvar panosu Unkapanı/Istanbul;1969
Divan Pastanesi'nde duvar panosu Taksim/Istanbul.


Ödülleri


1955 yılında Cannes Milletlerarası Sergisinde gümüş madalya 1962 yılında Prag Milletlerarası Sergisinde altın madalya kazandı. 1967 yılında İstanbul'da düzenlenen Milletlerarası Seramik Sergisinde de gümüş madalya aldı. Ayrıca Washington Smithsonian Enstitüsü'nden ödül ve Fransa'daki Vallauris bienalinden onur diploması aldı. Koral 1981'de Kültür Bakanlığı ödülü 1986'da Sedat Simavi Vakfı Plastik Sanatlar Ödülü'nü de lâyık görüldü

Sergileri

1951’den günümüze kadar yurt içinde ve dışında 32 sergi açtı. Eserlerini Paris'deki Salon d'Octobre Ciudad de Mexico'daki Modern Sanat Müzesi Prag'da Napstkovo Muzeum Washington'da Smitshonian Institute ve Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki galerilerde sergilendi.