Abidin ElderoğluResim sanatına olan ilgisi Idadi'de okuduğu yıllarda gelişti. 1919'da bu okulu bitirince resim öğretmenliği vekilliğine atandı. İstanbul Oğretmen Okulu'nda okudu. Bu yıllarda resim bilgi ve yeteneğini geliştirici çalışmalar yaptı Muğla ve Buca'daki öğretmenliğinden sonra 1930'da Fransa'ya gitti.

Julian'da Albert Laurens ve Andre Lhote'un yanında çalıştı. 1932'de yurda dönünce Izmir'de öğretmenliğe başladı. 1955'te emekli oldu ve Ankara'ya yerleşti. İlk sergisini öğretmen olarak bulunduğu Buca'da açtı.

1956'da Ankara'da düzenlediği kişisel sergisini birer ikişer yıl arayla başka sergileri izledi. Yağlıboya resimler yanında suluboya çalışmalara ağırlık verdi. 1964'te Paris'te 1965'te Venedik'te açtığı sergiler ilgi topladı. Resim sanatının soyutluğunu sağlamak amacıyla müziğin seslerin işlevlerine göre uygulanmasına koşut olarak renk biçim açık-koyu ve yarım-koyuluk gibi plastik öğelerin etkinliklerine dayatılmış bir anlayışı benimsediğini belirten Elderoğlu Türkiye'de 1950'li yıllarda belirgin bir çizgi oluşturmaya başlayan soyutçu eğilimin 1960'lı yıllardaki temsilcileri arasında yer alır Resimlerinde kaligrafik değerleri belirli bir plastisiteye göre düzenler çizgi ile renk arasındaki oluşumları süreçsel bir etkinlik düzeyinde işleyerek geliştirir.