İspanyol asıllı Meksikalı kadın sanatçı en başarılı İspanyol sürrealist ressamlardan biri. Sihirli alternatif dünyalar yaratmasıyla haklı bir saygıyı kazanmış cüretkar bir kadın… 1908 yılında İspanya'da doğan Remedios Varo küçük yaştan itibaren kendini resimle ifade etmeye başladı.Sanatını dünyaya gösterme azmindeki ressam kısa zamanda şiir ve hayalgücünden kendine özgü bir evren yarattı.

Varo'nun bir hidrolik mühendisi olan babası ressamın sanatını en çok etkileyen kişidir. Varo genç yaşta babasından mühendislik araçlarını kullanmayı öğrendi. Düşgücünü bu araçlara yansıtan ressamın birçok resmi o yıllarının bir yansımasıdır. Sembolik figürler yalnızlığı ve kendini serbestçe ifade etmesine izin verilmeyen ressamın asiliğini simgeler.

On beş yaşında Varo Madrid'deki San Fernando Akademisi'nde eğitime başladı. Akademinin sanatsal atmosferi ressamın Sürrealist akımdan haberdar olmasını sağladı. O dönemde çok moda olan sürrealizmden etkilenen Varo duygularını figürler ve semboller kullanarak ifade etmek fikrini çok cazip buldu. Barselona'da Sürrealist şair Benjamin Peret (4 Temmuz 1899 - 18 Eylül 1959) ile tanışan ressam kısa süre sonra Peret ile evlendi. Çift İspanya'yı saran iç savaştan kaçmak ve Paris'teki daha avangard çevrenin parçası olmak amacıyla Fransa'ya taşındı.

Asıl olan mutsuzluktur… başlangıçta mutsuzluk vardı. Hep öyle olacak. Hep cehennem hep anlamsızlık hep cezalanma. Ama bu yenilgi adam edecek gene bizi. Yenilginin verdiği haysiyet. Her şeyi bitmiş bir insanın bağımsızlığından daha kutsal daha insanca ne var? Bütün gecikmelerimiz direnmekten…

Varo da her gerçek sürrealist gibi sevgiyi paranormal tinsel bir bağ olarak kavrar.Gerçekliğin acımasızlığını 'insan' denilen varlığın zaaflarını suçlarını yıkma becerilerini iyi bilir. Kötümserliğin ve de belki çileciliğin verdiği bir arınma aydınlanma halidir bu. Başka bir şeye olmasa da insana ve onun düşlerine inanır; en ölümcül tabloda bile yaşamı belki de eski Ben'leri öldürerek yeniden bir doğumu vaat olarak taşır. İşte tam da bu yüzden aynı anda kendinde iki kişi olabilecek aydınlanmanın dikenli yollarını cesurca futursuzca adım atmaktan acısıyla yüzleşmekten çekinmez.Varo'nun ikiz tablosu hala insana inanan herkesin kulağına kırılmış gizlenmişte olsa bir umudu fısıldıyor..