Kurt Schwitters (doğum. 20 Haziran 1887 Hannover - ö. 8 Ocak 1948) resim heykel tipografi ve edebiyatla uğraşmış Alman sanatçıdır. 1917-18 arası Dışavurumculuk ve Kübizm'den etkilenmiş 1918'da Hannover'de 'Merz' adını verdiği bir Dada akımı yaratmış; etiketler kırık tahta parçaları biletler gibi atık malzemelerden kolajlar ve konstrüksiyonlar oluşturmuştur. Schwitters'in Merz işleri 20. yy'ın ilerleyen yıllarında yaygınlaşan enstalasyon sanatının ilk örnekleri olarak görülebilir.
alıntıdır