Hüseyin Kılıçkan (doğum. Kütahya 1933) Bezeme sanatçısı yazar ve eğitimci.

Yaşamı


Hüseyin Kılıçkan atölyesinde -


1947 yılında Türkiye'de ilk kez açılan İstanbul Eğitim Enstitüsü Resim Semineri'ne ortaokulu bitiren yetenekli öğrenciler arasından seçilerek davet edildi. Bu okulda İlhami Demirci ve Şeref Akdik gibi öğretmen ressamlardan ders aldı. 1953 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü'nü bitirdi. Bu okulda öğretmen ressam Malik Aksel ve Refik Epikman'ın öğrencisi oldu. Sırasıyla Urfa Lisesi Merzifon Astsubay Okulu Ankara Atatürk Lisesi Ankara Bahçeli evler Deneme Lisesi'nde resim-iş ve sanat tarihi öğretmenliği yaptı. Türkiye'de ilk kez uygulanmaya başlayan Ankara Deneme Lisesi'nin resim-iş ders programlarını hazırladı. Bu dönemde Milli Eğitim Bakanlığı Öğretici Filmler Merkezi'nin Milli Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü kuruluşunda prodüktör ve grafiker olarak görev yaptı.


Sanatçının resim yazı ve bezeme sanatı alanında hazırladığı birçok yardımcı ve kaynak ders kitabı MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nca ilgili okullara tavsiye edildi. Bir dönem de kitaplarının basım ve dağıtımı için kurduğu Taç Yayınevi'nde yöneticilik yaptı.


1989 yılında Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol'un güzel sanatlar dalında fahri danışmanlığını yaptı. Türkiye'de ilk kez açılan İstanbul Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nin çok kısa süre içinde yönetmelik hazırlıklarını yönlendirerek 16 Ekim 1989 tarihinde açılışı sağladı. 1990 yılında MEB Talim ve Terbiye Kurulu Türkçe-Yazı Komisyonu Başkanlığı görevini üstlenerek ilköğretim Yazı Ders Programı'nın hazırlanması için çalıştı. Yazı programının tanıtımı için Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenen seminerlere başkanlık yaptı. Bu iki konuda da Milli Eğitim Bakanı tarafından takdirname ile ödüllendirildi.


2000 yılında yayınlanan "Cumhuriyete Işık Veren Öğretmenler" albümünde yerini alan sanat eğitimcisi Hüseyin Kılıçkan Halen Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Eğitimi anasanat Dalı Yazı Dersleri Öğretim Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.


Eserleri Orta Asya'dan Anadolu'ya Türk Bezeme Sanatı ve Örnekleri İnkılap Yayınevi 2004

Tarih Boyunca Bezeme Sanatı ve Örnekleri İnkılap Yayınevi 2004

Okullarda Yazı İnkılap Yayınevi 2004

Resim Bilgisi İnkılap Yayınevi 2004

Okullarda Yazı Doğru ve Güzel Yazı Yazmak İnkılap Yayınevi 2004

Resim-İş İnkılap Yayınevi 2003

Resim-İş Kitabı - İlköğretim İnkılap Yayınevi 2003

Tarih Boyunca Bezeme Sanatı Ve Örnekleri İnkılap Yayınevi 2003

Yazıya Hazırlık 4-5 Yaş Grubu İnkılap Yayınevi 2003

Yazıya Hazırlık 5-6 Yaş Grubu İnkılap Yayınevi 2003

Yazı Alıştırma Kitabı İlköğretim Fil Yayınevi 1998

Örnekli - Uygulamalı Güzel Yazı Çalışmaları İlkokullar Fil Yayınevi 1994

Okul Öncesi Güzel Yazı Resimli-Uygulamalı Çizgi Alıştırmaları Fil Yayınevi 1992

Sanat Yazıları Fil Yayınevi 1969

Bezeme Sanatı

alıntıdır