Paul Victor Jules Signac (11 Kasım 1863 - 15 Ağustos 1935) Fransız neo-empresyonist ressam. Georges Seurat ile beraber puantilist (noktacı) stili geliştirmiştir.

Yaşamı

Kahvaltı 1886-1887 - San Tropez Limanı 1901 -

Signac 11 Kasım 1863'te Paris'te Jules ve Heloise Signac çiftinin tek çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası varlıklı bir eyer yapımcısıydı. 16 yaşında babasını kaybeden Signac mimarlık eğitimini yarıda bırakarak resim kariyerine başladı. Hayatı boyunca Avrupa kıyılarını gezecek ve pek çok manzara resmi çizecekti.


1880-84 arasında yaptığı ilk resimlerinde Claude Monet ve Armand Guillaumin gibi empresyonist ressamların etkileri görülüyordu. 1884'te Paris'te Georges Seurat ile tanıştı. Seurat'nın sistematik çalışma metodundan ve renk bilgisinden çok etkilendi. Seurat'nın etkisiyle empresyonizme özgü kısa fırça darbelerini bıraktı ve yan yana konmuş pek çok ufak renk noktasıyla resim yapmaya başladı. Bu noktalar az sayıda temel renkten seçiliyordu ama bilinçli olarak seçilen ve yan yana getirilen temel renk noktalarıyla her tür ara renk oluşturulabiliyordu. Signac böylece puantilist stili benimsemiş oldu.

Her yaz Paris'ten ayrılıp çok sevdiği Güney Fransa kıyılarına resim yapmaya gidiyordu. 1889'da Arles'a gitti ve arkadaşı Vincent van Gogh'u ziyaret etti. 1890'da bir İtalya gezisine çıkarak Cenova Floransa ve Napoli'yi gezdi. 1891'de Seurat'nın ölümü üzerine neo-empresyonistlerin lideri oldu. 1892'de ressam dostu Camille Pissarro'nun bir akrabası olan Berthe Robles ile evlendi. Signac çiftinin 1893'te San Tropez'de satın aldığı ev Signac ve pek çok ressam dostu için sevilen bir tatil ve çalışma mekanı olacaktı.

1890'larda ufak bir yelkenli gemiyle uzak kıyılara gitmeye başladı. Kuzeyde Hollanda kıyılarına güneyde ise İstanbul'a kadar geldi. Gittiği her limandan çabukça çizilmiş renkli suluboya resimleriyle dönüyor stüdyosunda bu resimleri puantilist yöntem ile büyük kanvaslara aktarıyordu. 1900'dan itibaren stilini değiştirdi ve ufak renk noktaları yerine nispeten büyük karelerden oluşan mozaik resimler yapmaya başladı.

1908 yılında kurulmasında aktif rol oynadığı Paris Bağımsız Sanatçılar Topluluğu'nun başkanı oldu. Ölene kadar sürdürdüğü bu görevi sırasında fovizm ve kübizm gibi tartışmalı avangart akımları destekledi Henri Matisse ve Andre Derain gibi genç sanatçılara hem destek hem ilham kaynağı oldu. (Matisse'den bir tablo satın alan ilk kişi Signac'tır. )

Signac resimde değişik teknikler denemekten hoşlanıyordu. Suluboya ve yağlıboya resimlerinin yanı sıra pek çok oyma baskı ve taş baskı eseri vardır. Ayrıca puantilist stili mürekkepli kalemle de denemiştir. Sanat teorisi üzerine pek çok yazı yazmıştır. 1899 tarihli Eugene Delacroix'dan Neo-Empresyonizme adlı kitabı ve Johan Barthold Jongkind üzerine yazdığı 1927 tarihli kitap bunlardan bazılarıdır.

Signac 15 Ağustos 1935'te Paris'te septisemiden öldü. Naaşı yakıldıktan sonra Pere-Lachaise mezarlığına gömüldü.

Bazı eserleri

Pazar 1889-1890

Felix Feneon portresi 1890

Avignon Papalık Sarayı 1900

Marsilya Limanı 1905

alıntıdır