Georges Braque (doğum. Fransa 13 Mayıs 1882 - ö. Paris 31 Ağustos 1963) Fransız ressam ve Heykeltıraş. Pablo Picasso ile Kübizm akımını başlatmıştır.

Le Havre'da Belediye Güzel Sanatlar Okulu'nda öğrenim görmüştür. 1900'de Paris'e gitmiş; 1902 - 1904 arası Humbcrt Akademisi'ne devam etmiştir. Cezanne'in eserlerinin etkisiyle geometrik çizimlere yönelmiştir. 1907'de tanıştığı ressam Picasso ile birlikte Kübizm akımının temellerini oluşturmuştur. Picasso ile I. Dünya Savaşı'nın başlamasına değin birlikte çalışmıştır. Savaşta başından aldığı ağır yaralar nedeniyle 1915'te tedavi altına alınan Braque bu dönemi sanat olgusunu ve sanatın ilkelerini irdelemekle geçirmiş düşüncelerini "Gündüz ve Gece Defterler" (1917 - 1952) (Le ]our et la Nuit Cahiers) adıyla 1952'de yayımlamıştır. Braque'ye 1948 Venedik Bienali'nde resim dalında Büyük Ödül verilmiş; 1951'de de Legion d'Honneur nişanı verilmiştir.

alıntıdır