Jackson Pollock (d. 28 Ocak 1912 Wyoming ABD - 11 Ağustos 1956 New York ABD) Soyut dışavurumcu ressam 20. yüzyılın en önemli sanatçılarındadır. Damlatma tekniği (drip painting) ile boya karıştırma fırça kullanımı gibi alışılagelmiş uygulamaları bir kenara bırakmış yere serdiği devasa boyutlardaki tuval bezleri üzerinde hareket ederek boyayı dökme damlatma fırlatma suretiyle sonradan aksiyon/hareket resmi adı verilen resimler yapmıştır. Bu özelliğinden ve 'kötü adam' imajından ötürü Jack the Dripper lakabıyla da anılmıştır.

1951'den sonra koleksiyonerler ve galerilerden daha değişik resimler yapması için baskılar gelmeye başlamış bu baskılar karşısında Pollock'un varolan alkol sorunu daha da büyümüş resimleri karanlıklaşıp figüratif öğeleri de kapsamaya başlamıştır. 1956'da yaptığı araba kazası sonucu ölmüştür.

Harekete ve sürece verdiği beden sanatı süreç sanatı performans sanatı Fluxus happening'ler gibi birçok çağdaş akımın temelini hazırlamıştır.

alıntıdır