Midyat Mardin ilinin bir ilçesidir.Geçmiş

Dinlerin (Hristiyan Müslüman Yezidi) ve dillerin {Kürtçe /Süryanice Arapça karışımı) ve Süryanice} buluşma noktası" Midyat;MÖ IX. yy Asur tabletlerinde Matiate olarak tanimlanir. "Matiate" Aramice/Süryani bir isim ve "Köyüm" "Vatanim" demektir.

Asur krali II. Assur Nasirpal Tur Abdin'in Aramileri talen ettikten sonra bu savasin tarihi tableler yazilmistir. Midyat'taki ilk Süryani hırıstiyanlar da mağaralarda yaşardı. Midyat tarih boyunca birçok kere kusatılıp talan edilmiştir. Son olarak Birinci Dünya Savaşı'nın karanlık günlerinde "Ferman" yilinda kasaba sakinlerinin üçte ikisi yaşamını kaybetmiştir.Ancak 1930 yılından sonra kasaba yeniden canlanmış: Kiliseler evler ve bazi mekanlar onarilmistir. Ondan sonra yerlesim duzeni zamanla oturmaya baslamıştır. İlcenin deniz seviyesinden yuksekligi 1070 metredir. Mardin ilinin en geniş ve nüfus bakımından en kalabalik ilcelerinden biridir. İlceye bagli 43 köy ve mezra bulunmaktadir. Midyat'da müslüman olarak Kürtler Türkler ve Araplar yaşamaktadırlar Din ve Grupları ise Hiristiyan Dinine mensup Suryaniler Ermeniler ve Keldaniler yaşamakta bu dil grupları meshep olarak aralarında Katolik ortadoks ve protestan olmak üzere üç meshep'e ayrılırlar.
Hristiyanlar kendi aralarında çok az sayıda olmak kaydı ile süryanice konuşmaktadır Keldani'ce ve Ermeni'ce bu bölgede unutulmuş dil gruplarıdır ve konuşulmamaktadır. Midyat'da bu dinlerin yanı sıra sayıları çok az olmakla beraber Yezidi dinine mensup insanlarda yaşamaktadırlar. Bu nedenle Midyata Diller ve Dinler Şehri deriz.

Süryanilerin milllatan önceki tarihleri eski Mezopotamya'da yaşayan uluslarin tarihidir. Süryani halkının kökleri de eski Mezopotamya'nin en eski tarihsel dönemine kadar inmektedir.

Yukari Mezopotamya'nin yazili tarih evresi yalnız Asurlular baslar. M.ö. 3000'lerde Sumerin kuzeyinde yer alan Asurlular ve Akkadlar Firat'in orta kesiminde çok sayida bagimsiz site devletleri kurmuslardir. Buradaki halk Sumerlere benzeyen bir kabileden oluşmaktadir. Bu kabile bir Sami dili olan Asurca ve Akadça/Aramice konuşuyordu.

İki yerleşim biriminden oluşan dinlerin ve dillerin birleşme noktası "Gelen ağlar giden ağlar" sloganı ile adeta özdeşleşen Midyat Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en gelişmiş İlçelerinden biridir. 1990'lı yıllardan itibaren okur yazarlık oranında büyük bir ilerleme yaşanmıştır.

Geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. 2000 li yıllardan itibaren İlçede çekilen Dizi Film ve Sinema Prodüksiyonları sayesinde unutulmakta olan Midyat'ta yaşayan tüm toplulukların ortak değeri olan Telkari (Gümüş İşleme) sanatında büyük gelişme yaşanarak bu sanat tekrar canlanmakta olup endütsri haline getirilmeye çalışılmaktadır. Bu çalışmalar iç ve dış turizmin gelişmesine de katkı sağlamıştır. Midyat'a özgü mimarisi olan ve adını yine Midyat'tan alan "Midyat Evleri"ni süsleyen "Taş İşleme Sanatı" (Nahid) da Midyat'ta yaşayan tüm toplumların ortak değeri olarak ayrı bir önem taşımaktadır.BTA
Deyrulumur manastırı


Nüfus

İlçenin nüfusu 2007 genel nüfus sayımına göre 114.040. Bunun 56.340'u ilçe merkezinde 57.700'sı ise kasaba ve köylerde yaşamaktadır. Ama ilçeninn nüfusu yıllar önce ilçeden göç edenlerin dönmesiyle hızla büyümeye başlamıştır. İlçenin şuan ki gayri resmi nüfusu 90.000'i geçmiştir. İlçe bağlısı olarak merkez hariç olmak üzere ilçe merkezine bağlı 6 belde 50 köy ve 7 mahalleden oluşmaktadır.Köyler

Midyat'a bağlı birçok köy ve belde bulunmaktadır. 55 köy ve 6 belde bağlıdır. Bu köy ve beldelere bağlı birçok mezraada bulunmaktadır. Bugün bu mezraaların çoğunda kimse yaşamayıp dışarıdan gelen Koçerlerin hayvanlarını barındırabileceği yer olarak ve mera alanı olarak kullanılmaktadır.
wikipedia