Şırnak Tarihi Hakkında

Şırnak Tarihi İle İlgili Bilgi


Hakkında yeterli bilgi bulunmayan Şırnak’ın târihî gelişimi Hakkari Siirt ve Mardin illeri târihiyle aynıdır. Bölge uzun süre BitlisCizre ve Hakkari’deki aşiret reislerine bağlı olarak yönetildi. On altıncı asırda Osmanlı hâkimiyetine giren ilde aşiret reislerinin idâresi devam etti. İl toprakları 19. asır sonlarına doğru Diyarbakır ve Van vilâyetleri sınırları içindeydi. Şırnak 1927’de Siirt’e bağlı ilçe oldu. 16 Mayıs 1990’da 3647 sayılı kânunla Beytüşşebab Cizre İdil Silopi ve Uludere ilçeleriyle birleştirilerek il yapıldı.