Şırnak Ekonomik Faaliyetleri Hakkında

Şırnak Ekonomik Faaliyetleri İle İlgili Bilgi


Ekonomisi tarım ve ticârete dayalıdır. Kırsal kesimde başlıca gelir kaynağı hayvancılıktır. Yaylacılık metoduyla çok sayıda küçükbaş hayvan beslenir. Tereyağı peynir yün kıl ve tiftik başlıca hayvanî ürünlerdir. Ekime müsâit arâzi az olduğundan yetiştirilen tarım ürünlerinin miktarı azdır. Başlıca tarım ürünleri buğday mercimek arpa üzüm ve pamuktur.

İlde hayvancılığa bağlı olarak kilim halı heybe ve şal dokumacılığı gelişmiştir. Şırnak şalı meşhurdur. Beytüşşebab’da dokunan yünlü ve simli kilimler dünyâ çapında meşhurdur. Bâzı bölgelerde gümüş ve bakır işlemeciliği yapılır. İlde sanâyi gelişmemiştir.