Batman Tarihi Hakkında

Batman Tarihi İle İlgili Bilgi

Batman'ın bilinen tarihi milattan önce beşinci asırda yaşayan Medlerle başlamaktadır. Bölgeye yerleşen Medler Buraya Ela Khan ismini vererek uzun süre bağımsız olarak yaşadılar. Önce Büyük İskender'in istilasına uğrayan bölge daha sonra sırasıyla Selepkoslar Partlar Romalılar Sasaniler ve Bizans'ın hakimiyeti altında kaldı. 650'den sonra İslam mücahitleri bölgede görünmeye başladı. 1071 Malazgirt Zaferine kadar İslam orduları ile Bizans arasında el değiştiren bölge bu zaferden sonra Türk hakimiyeti altına girdi. Artukluların merkezi olan bölge daha sonra Moğolİlhanlı Karakoyunlu Akkoyunlu ve Safevilerin eline geçti. Bilahare Yavuz Sultan Selim Han Safevileri yenerek Batman havalisini Osmanlı topraklarına kattı.

1515'te Dördüncü Murad Han Bağdat seferi sırasında büyük yararlılık gösteren Turhanoğlu Mahmud Paşaya bölgeyi timar olarak verdi.

İstiklal savaşı sırasında işgale uğramayan bölgede 1950'den sonra petrolün çıkarılıp değerlendirilmesi ile büyük bir gelişme sağlandı ve Batman 1957'de ilçe merkezi oldu. 16.5.1990 tarihine kadar Siirt iline bağlı bir ilçe olarak kalan Batman bu tarihten sonra il merkezi haline getirildi.