[SIZE="2"]Akarsular: Bölgenin iki önemli akarsuyundan biri olan Fırat kaynağını Doğu Anadolu Bölgesi***8217;nden alır. Bölgede ise Toroslar***8217;dan gelen Kahta ve Karadağ***8217;dan gelen küçük akarsularla beslenir. Güneydoğu Toroslar***8217;ın güneye bakan yamaçlarından birçok kol halinde çıkan Dicle Nehri ise bölgenin diğer önemli akarsuyudur. Her iki akarsu da Basra Körfezi***8217;ne sularını boşaltır.
Göller: Bölgede doğal oluşumlu göl yoktur. Ancak Fırat ve Dicle üzerinde kurulmuş baraj gölleri bulunmaktadır. Bölgenin ve ülkenin en büyük baraj gölü olan Atatürk Barajı bu bölge sınırları içindedir.