Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Masonluk, Tek Göz Kültü ve İlluminati

  Masonluk Tek Göz Kültü ve İlluminati
  "Mason"un anlamı "duvarcı"dır. Masonluk Süleyman Mâbedi'nde çalıştığı iddia edilen duvarcı ustası Hiram Usta'yı kendisine örnek alır.

  "Tek Göz" "Horus'un Gözü" ve Deccâl'in Simgesi!

  Üstteki resimdeki "kurukafa"ya dikkat edin. George Walker Bush masonların Skulls and Bones Society (Kuru kafa ve Kemikler) Siyah Mason Locası'na üyedir. (SBS).  Resimde geçen "light"; yani ışık Lucifer'in (sahte) ışığıdır.
  Jakin - Boaz Sütunları
  Tevrat'ın 1. Krallar 7. bâb 21.ayetinde geçen sütunlar da şöyle anlatılır: "İki tunç direği yaptı. Ve direkleri mâbedin eyvanına dikti ve onun adını Jakin koydu ve sol direği dikti ve adını Boaz koydu." (Eski Ahit 1.Krallar 7:21) Bütün localarda bulunan iki sütun Hiram'ın Süleyman Mabedi'nin giriş kapısına koyduğu sütunlardan başkası değildir.

  Modern Kitab-ı Mukaddes çevirisi: "Hiram sütunları tapınağın eyvanına dikip sağdakine Yakin*fy* soldakine Boaz*fz* adını verdi." (1.Krallar 7:21)

  Hümanizm Tapınağında Garip Ayinler

  Masonlar tüm dünyayı bir "tapınak" haline getirme amacındadır. Ama hayâl ettikleri bu tapınak İlâhî bir dînin değil hümanist bir dinin tapınağıdır. "İnsan" kavramının putlaştırıldığı insanların İlâhî dinleri tamamen terk ettiği materyalist ve evrimci felsefenin tek doğru sayıldığı bir dünya hayâlidir bu.

  Masonik bir metinde masonluğun bu hedefi ve bu amaçla düzenlenen garip bir ayin şöyle ifade edilir:

  "Bugünkü dinde yavaş da olsa şuûru tam manasıyla tatmîn edebilecek tek ve evrensel bir din teşekkül etmektedir... Bu evrensel dine paralel olarak bir de dünya görüşü ölçüsünde ahlâk kurulacaktır. Böyle bir din insanı kâinatla birleştirecektir. İşte bu Masonizm'dir. Bu dîn gönülden gönüle kurulacaktır. Kurulan bu dînin mâbetleri insanlık mâbetleri olacaktır. Bu tapınakta okunan ilâhîler belki de bir insanın rûhundan fışkıran müzik eserlerinin en soylusu olan Bethowen'in 9. Senfonisi olacaktır.

  Mithra Efsanesi'ndeki Boğa'nın eti ve kanı yerine ekmek yiyerek ve kırmızı şarap içerek bu doğuşu kutluyoruz. Komünyonun manası olan inanç birliği yapıyoruz burada biz. Yeni bir yılda bu kutsal mücadelemizi şöyle vaftiz edip bitirmek istiyorum: Ekmekten bir parça daha yiyiniz kardeşlerim bu dinin misyonerleri olan sizler ekmeği paylaşan aziz dostlar olsun. Ateş yiyerek bir daha şarabınızdan içiniz kardeşlerim kan kardeşi olmak için." (Mason Dergisi Yıl: 29 Sayı. 40-41 1981 s.105-107)


  Altı Köşeli Yıldız
  Tarihe Mühr-ü Süleyman (Süleyman'ın Mührü) olarak geçen "Altı Köşeli Yıldız" Siyonizm'in simgesi olarak bilinir. Aynı sembol masonlarca da yüzyıllardır kullanılır. Masonlukta altı köşeli yıldız locada görevlilerin dizilişini simgeler.

  (Altı köşeli Yıldız hakkında ayrıntılı bilgi için bknz. Davud Yıldızı Nedir Ne Anlama Gelir?)

  Yedi Kollu Şamdan

  Üzerinde yan yana ve aynı düzeyde olmak üzere yedi mumluk bulunan şamdan masonların simgelerinden biridir. Geleneksel olarak altından yapılan bir şamdandır. Yedi Kollu Şamdan mason mabedindeki kutsal ateşi sembolize eder. Masonluk'taki önemi kendi kaynaklarında şöyle anlatılır: "Mâbet sembolik olarak alevlerle aydınlatılmalıdır. Usta derecesinde yedi kollu şamdan bulunması şarttır." Yedi kollu şamdan aynı zamanda 1948'de kurulan İsrail'in devlet amblemidir.
  Gönye ve Pergel
  Mason sembolleri içinde en çok bilineni ise iç içe geçmiş bir gönye ve pergelden oluşan kompozisyondur. Masonlar kendilerine sorulduğunda bu sembolün bilim geometrik düzen akılcılık gibi kavramları simgelediğini belirtirler. Oysaki gönye-pergelin bundan daha farklı bir anlamı vardır.

  Bunu tüm zamanların en büyük mason üstatlarından biri sayılan Albert Pike'nin "Morals and Dogma" (Ahlak ve Dogma) adlı kitabından öğrenmek mümkündür. Albert Pike kitabının 839. sayfasında pergel ve gönye sembolü hakkında şöyle yazmaktadır:

  "Bu Aryanlardaki Brahman ve Maya inançlarında veya Mısır'daki Osiris ve İsis efsanesinde olduğu gibi kutsallığın ikili bir doğası olduğu düşüncesini sembolize eder. Örneğin Güneş erkek Ay ise dişi bir doğaya sahiptir."

  Bunun anlamı masonların en ünlü sembolü olan gönye-pergelin aslında yine Eski Mısır'dan veya Hıristiyanlık öncesi Aryan inançlarından kaynaklanan pagan bir hurafenin işareti oluşudur. Albert Pike'nin alıntısında geçen Ay ve Güneş sembolleri de mason localarında yer alan önemli bir semboldür ve bunlar Ay'a ve Güneş'e tapınan antik pagan toplumların batıl inançlarının bir ifadesinden başka bir şey değildir.

  Herşeyi Gören Göz ve Tamamlanmamış Piramit

  Masonların en ünlü sembolleri arasında yer alan üçgen içinde göz (Horus'un Gözü) ve piramit Eski Mısır'dan alınmadır. ABD Büyük Mührü'nde yer alan piramit Firavun Keops adına yapılan büyük piramittir. Göz sembolü ise Eski Mısır gravürlerinde sıkça kullanılan bir rumuzdur.

  Mason Localarındaki Eski Mısır Sembolleri

  Eski Mısır ile masonlar arasındaki ilişkiyi ortaya koyan önemli gerçeklerden biri de masonluğun sembolleri'dir.
  Semboller masonlukta çok büyük önem taşır. Masonlar felsefelerini gerçek manalarını sadece kendi üyelerine açıkladıkları semboller aracılığıyla ifade ederler. 33 derecelik Masonik hiyerarşi içinde kademe kademe yükselen mason her derecede Masonik semboller'in yeni anlamlarını öğrenir. Böylelikle Masonik felsefenin derinliklerine aşama aşama ulaşır.
  Gözün Altındaki Piramit

  Dünyadaki en ünlü Masonik sembol büyük olasılıkla 1 dolarlık Amerikan banknotunun üzerinde yer alan ABD mührüdür. Mühürde yarım bir piramit ve bu piramidin tepesine oturtulmuş bir "üçgen içinde göz" sembolü yer alır. "Üçgen içinde göz" mason localarının değişmez sembolüdür ve adeta masonluğun bir numaralı işareti durumundadır. Masonluk konusunu ele alan kaynakların büyük bölümü bu gerçeğe vurgu yaparlar.
  Üçgen içindeki gözün altındaki piramit nispeten daha az dikkat çekmiştir. Oysa bu piramit de son derece anlamlıdır ve masonluğun felsefesini tanımlamak bakımından oldukça açıklayıcıdır. ABD mührü hakkında bir doktora tezi hazırlayan Amerikalı akademisyen Robert Hieronimus'un bu konuda verdiği önemli bilgiler vardır. Hieronimus'un tezi "Amerikan Büyük Mührü'nün Arka Yüzünün Tarihsel Bir Analizi ve Hümanist Psikoloji ile İlişkisi" başlığını taşımaktadır. Tezde mührü benimseyen ABD kurucularının mason olduklarına bu nedenle hümanist felsefeyi benimsediklerine vurgu yapılmakta ve mühürde de bunu yansıttıkları bildirilmektedir. Bu hümanist mesajların Eski Mısır ile olan bağlantısı ise mührün merkezindeki piramit tarafından simgelenmektedir. Piramit Mısır'daki Firavun mezarlarının en büyüğü olan Keops Piramidi'nin bir tasvirinden ibarettir.

  G.Washington

  SAYFA 159-Derin Dünya Devleti (Gizli Doktrinin Küresel Efendileri)-Timaş Yayınları-İst.2003 :

  A.B.D.: KABALİSTİK TASARIMLI MASON CUMHURİYETİ!

  Ancak bütün bu yapıyı anlayabilmek için A.B.D.'nin kuruluşundaki Masonik etkiyi dikkate almak gerekir. Bu anlamda A.B.D. kuruluş temelleri itibarıyla aslında bir Mason Cumhuriyeti'dir. Gerçekten de A.B.D. Anayasası ve Kurumları masonlar tarafından şekillendirilmiştir. Şu paragraf bu konuda ilginç bilgiler içermektedir:

  "Amerikan Doları'nın üzerine Birleşik Devletler'in 'Büyük Mührü' basıldı. Bu yanılgısız olarak tamamen 'Masonik'ti. 13 basamaklıdört köşeli piramidin üstündeüçgen içinde her şeyi gören "Ulu Göz" altında masonluğun çok eski düşlerinden biri olan 'Yeni Seküler Düzeni'n gelişimini bildiren grift yazı.

  18 Eylül 1793'te Capitol'ün köşe taşı resmen yerleştirildi. Maryland Büyük Locası merasimi yönetti ve George Washington'dan ÜSTAD-I MUHTEREM olarak görev yapması istendi. MARYLAND JÜRİSDİKSİYONU'na katılmış localar ile birlikte George Washington'un VİRGİNİA'daki kendi locası ALEXANDRİA'daki törende hazır bulundu. Bir topçu birliğini de içeren müthiş bir geçit töreni yapıldı.Arkasından bandobandoyu takiben de George Washingtonlocaların tüm görevlileri ve üyeleri tam takım regalyalarını kuşanmış bir biçimde gelmekteydi.

  Güneydoğu köşe taşının yerleştirildiği çukura vardığında;G.Washington'aolayın anısını simgeleyen ve katılan tüm locaların isimlerini içeren gümüş bir plaket takdim edildi. Topçu birliği top atışı yaptı.Daha sonra G.Washington çukura inerek plaketi taşın üzerine yerleştirdi.Etrafına da Masonik Ayinin standart simgesel donatısı olan mısırşarap ve yağ kapları yerleştirildi. Katılanların tümü duaya katılarak Masonik şarkılara eşlik etti.Topçular tekrar top atışı yaptı.

  G.Washington ve mahiyetindekiler daha sonra köşe taşının doğusuna doğru hareket ettiler ve burada başkan;geleneksel üç basamaklı platformun üzerindeki kürsüde ayakta duraraksöylevde bulundu. Söylevi Masonik şarkılar takip etti ve topçular son atışı yaptılar.

  G.Washington'un merasim sırasında kullandığı "çekiç gümüş mala gönye düzeç" bugün Kolombiya Federal İdare bölümündeki 5 numaralı Poatamac Locası'nda bulunmaktadır. Taktığı önlük ve eşarp ise kendi locası olan 22 numaralı Alexandria Locası'ndadır."

  Alıntıdır.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Masonların ilk etaptaki amaçları insanlığın gelişimine ve aklına önem vererek bilgi kültür fikirlere katkıda bulunmaktır. Daha sonra her ideoloji ve örgütlenmelerde olduğu gibi asıl amacından saparak şeytani simgelerle anılıp dine karşı oldukları söylenir.
  Remylebeau, Bunu Beğendi.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Amaç belli kaos ortamı ve şeytani düzen... bu zaman da dengeler alt üst olmuş durumda.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Üye olanlar bile var. Aklına şaşayım onların.

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Evet Türkiye'de mason localarına üye olan Türkler var.

  Genelde ateistlerin içinden çıktığı gibi dinciler de üye.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş