Rose Croix (Gül Haç örgütü).


1188’de Prieree De Sion MS 46 yılında kurulan ORMUS (inisiye edilenler
tarikatı veya tekris edilenler tarikatı) isimli tarikatın bir adının da Lordre de la Rose-Croix Veritax olduğu bir rivayete göre de İsanın çarmıhtan inip bu tarikatı kurduğu söylense de Dames Frances Yatese göre ilk ismine 1614de yayımlanan Fama Fraternatisde Confessio Fraternatis ve The Chemical Wedding of of Christian RosenKreuz da rastlanır. Bu devirde yazılan ve Rosy Cross Manifestoları olarak bilinen üç eser bir Hıristiyan olan Rossy Crossdan ve allegorik bir efsaneden ve bir manifestodan bahseder. Almanya’da 1378de doğan Rosy Cross Anadolu’ya ve kutsal topraklara gitmiş 106 yasında 1484de ölmüştür. Bu eserler simya ile gizli bilimle ve tıpla uğraşan kiliseye karsı olan gizli bir topluluğunvarlığından dem vurur. Eserlerde masonik sembolizm vedolaylı anlatım kullanılır. Bu yazılarda belirttiğimiz gibiBoyle ve Leonardo da Vinciden Isaac Newtona kadar pek çok bilim insani bu gizli örgüte üye olmuş ve bu örgüt sayesinde kendini geliştirmiştir. Örgütün tüm özellikleri masoniktir ve Tapınak Şövalyeleri ile ilişkileri olduğuna kesin gözüyle bakılmaktadır. Daha sonra ABD’YE masonluğu getiren kişiler ve Benjamin Franklinin kendisi bile Gül Haç örgütünün iç çekirdeğindendir.

Manifestolar insanlık için çalışan kardeşlik ve iyiliği yayma motiflerini isler Fransız İhtilali ve Amerikan ihtilalinde de gelişendevrimci masonik örgütlenme Rose Croix ile iç içedir.

Gül Haç isminin de çok sembolik bir anlamı vardır (detaylar için Baigent 1983 ve Barret 1999) Rose Croix ayrıca pek çok yönü ve mistik işlevi ile Kabalizmle iç içedir bu da hem Yahudilerden hem de konuyu isleyen Tapınak Şövalyelerinden geçmiş bir gelenektir. 1623de Gül Haç örgütü Paris’te çok yaygındı ve bazı üyelerinin görünür bazı üyelerinin de görünmez olduğu ve görünmez olanların şeytanla işbirliği içinde olduğudedikodusunu doğurmuştur.

1640larda Avrupa ve İngiltere de pek çok Rose Croix örgütü mevcuttu ve Ashmole ve Lilly tarafından Londra da 1646da kurulan bir locanın Hür ve Kabul Edilmiş masonluğun Tapınak Şövalyeleri ile birlikte temeli attığı iddia edilmiştir. 17. Yüzyıldan sonra Gül Haç örgütü masonluktan daha gizli ve daha ölümcül bir biçimde devam etmiş ve bir kola ayrılarak ILLUMINATI yi oluşturmuştur. Rose Croix o kadar gizlidir ki halen sürüp sürmediği bile resmi olarakbilinmemektedir. Şeytana taparlar mi?

Bu konuda belirsizdir ama 20. yüzyilin başında GOLDEN DAWN (ALTIN GÜNDOGUMU) isimli koyu okkült kara büyü ve satanizm örgütünü kuran Aleister Crowleyin Rose Croix örgütünden olduğu iddia edilmektedir ayni zamanda Crowley Hür Kabul Edilmiş Masonlar Locasında Büyük Üstatlık yapmış Skoç ritinde de 33. derece mason olmuştur.

Yaptığım araştırma ve incelemelerden çıkardığım sonuç Rose Croix örgütünün hiç bir zaman yok olmadığıdır. Fakat başka örgütler doğurmaya devam etmiştir. 16. yüzyıldan beri gerek masonluğun gerekse ILLUMINATI nin ve Skulls and Bones Societynin doğusunda etkin rol oynamıştır. Ama Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar resmi ve kanuni bir dernek olmasına karşın ne ILLUMINATI ne de Rose Croix ortaya çıkıp kendini gösteren birer dernek değildirler ve masonluğu kendilerine üye çekmek için bir havuz olarak kullanırlar. Yani daireler iç içedir. En içteki dairede ve çelik çekirdekte hangi mistik gizli örgütün yüzyıllarca etkili olduğu meçhul kalmıştır.

ILLUMINATI hakkında bilgi vermeye gerek duymadın o da masonik gizli bir örgüt bunlar biri birlerininbasamakları gibi çalıştıklarını düşünüyorum bir üst seviye olan ILLUMINATI aynı prensiplerle çalışır ve gül ve haçtarikatına çok benzer

Hangi taşı kaldırsanız zaten altından masonik bir örgüt çıkıyor henüz yayın lamak için çalıştığım bir çok örgüt var onların da çoğu masonik bir çoğunu atlıyorum o yüzden

Alıntıdır