Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Templier Şövalyeleri
  Templier Şövalyeleri


  Ortaçağ Avrupası'nda yönetici sınıfın ahlak anlayışı Nibelungenlied efsanesi ile eski İzlanda sagalarındaki ahlak ilkelerine bağlı kalmıştı. Onuncu yüzyıla kadar Jom-Viking'ler adı verilen bir pagan dinsel örgüt İskandinavya'da etkinlik göstermişti. Bu örgüt çok sıkı bir disiplin altında yaşayabilen cesaretleri kanıtlanmış müthiş savaşçılardan oluşuyordu.


  (Derleyen: Gülüm Omay)

  Savaş alanında can vererek Valhalla'ya gitmek ve orada Woden'e (Odin) kavuşmak en büyük arzularıydı. Norman'ların İngiltere'yi fethetmeleri ile sonuçlanan Hastings Savaşında kendilerini pek kanlı bir biçimde kanıtlayan "Carles Birlikleri"nin kurucusu da eski bir Jomsburg kardeşliği komutanı olan Kral Sweyn Forkbeard idi. Üstelik bir çok Avrupalı soylu Norman kanı taşıyordu. Onikinci yüzyılda bu kuzeyli şavaşçıların anıları hala çok canlıydı ve bir tür kahramanlık şiiri olan "chanson de geste"ler bu savaşçıların pagan ülkülerini dile getirmeye devam ediyordu: fizik güç yağmacılık ve intikam hırsı."

  "Kuzey Avrupa Savaş Kültlerine bağlı askerler savaş alanlarındaki çılgın vahşetleri ile korku salmışlardı. Bir çok derebeyine bağlı olarak varlıklarını sürdüren bu savaşçılar Kutsal Roma İmparatorluğunun yönetiminde oluşturulmak istenen barış içinde bir birleşik Avrupa ülküsüne engel oluyorlardı."

  "Kilise umutsuzca akan kanları durdurmaya çabaladı. Bu girişimin ilk örneklerinden biri; "Tanrısal Ateşkes" adı verilen ve soylulara belirli günlerde savaşmayı yasaklayan bir dinsel uygulamaydı. Kanlı içgüdüleri ehlileştirmek için uzun vadeli çözüm olarak da "Şövalyelik" kurumu düşünülüyordu. Savaşçılara bir hristiyanlık ülküsü aşılayan özgün olarak savaş becerisini arttırmayı amaçlayan ama pratikte dinsel bir çağrı niteliğine bürünen silahların kutsanması ve namus yeminleri gibi yarı dinsel ayinlerle süslü yeni bir uygulamaydı bu. Kuzeyli savaşçıların kan tutkusu savunmasızları korumayı ön plana alan dualarla dolu bir kendini feda etme işlemine dönüştürüldü."

  "Bir şövalye kötülük içermeyen merhamet hile içermeyen nezaket acı çekenler için sefkat ve eli açıklık sahibi olmalıdır. Düşkünlere yardıma hazır olmalı hırsızlara ve katillere karşı çıkmalıdır. Adaletli bir yargıç gibi davranmalı onurunu yitirmektense ölümü seçmelidir. Kendini savunamayan Kutsal Kiliseyi de korumalıdır."

  "Sagalar zamanla yerlerini Kral Arthur romanslarına bıraktı çılgın Galya'lı Amadis giderek Don Quixote'ye dönüştü. Roma İmparatorluğunu işgal eden barbarları uygarlaştırma ve Avrupa ile kaynaştırma işinde Katolik Kilisesinin uygulamalarından bir örnekti bu. Ancak bu kültürel işlem yüzyıllar sürebilirdi ve daha acil daha hızlı bir çözüm gerekiyordu."

  "Bu gerilim Papalıkta bir devrime yol açtı. Gregory VII (1073-85) papalık kurumunu batı hristiyan dünyasında tam bir yargıç ve önder konumuna yükseltti. "Tıpkı yaşam süresince ruhun bedene bağlı olduğu gibi dinsel iktidarın da askeri bir güce bağlı olması gerektiği"ni ileri sürerek bir papalık ordusu "Militia Sancti Petri"yi oluşturdu. Avrupa artık bu kral-papaları daha saygı ile dinliyordu.

  "1095 yılında Papa Urban II'nin 683 yılından beri müslümanların elinde olan Kudüs'ü kurtarma çağrısı olağanüstü bir heyecanla karşılandı. İsa'nın kentinin inançsızların elinde kalması Tanrı'nın buyruklarına aykırıydı. Aslında Kutsal Savaş barbar kanı taşıyan soyluların yıkıcı enerjilerini harcayabilecekleri bir fırsattı."

  "Norman kanı taşıyan soylular bu çağrıyı hem Tanrı'ya asker olarak hizmet etme şansı hem de daha önce İngiltere'de ve Güney İtalya'da olduğu gibi yeni topraklar ele geçirme fırsatı olarak değerlendirdiler. Tüm Avrupa "Deus li volt" (Tanrı istiyor) çığlıkları ile inledi. "Vexilla regis prodeunt" (Kralın sancağı önde gidiyor) ilahisini söyleyerek hemen her sınıftan savaşçı-hacılar Kutsal Topraklara doğru yola çıktılar."

  "İlk Haçlı Seferine katılan şövalyeler birlik disiplini ile kişisel cesareti kaynaştıran çeşitli savaşçı grupları olarak düzenlenmişlerdi. St. Bernard tarafından ihtirasları yarasızlıkları ve şiddete yatkınlıkları eleştirilen bu ilk şövalyeler giderek bireysel bir arayış tarzına dönüşen ve rahiplerin kutsal hac yolculuklarını anımsatan bir sakinliğe yaklaşan yeni bir şövalyelik ruhuna yerlerini terk ettiler. Çoğunlukla maddi ve hatta erotik deneyimler içeren maceralar peşinde koşturan gezgin şövalye ile günahlarının affı uğruna haçlı seferlerine katılmayı kabul eden şövalye arasında artık bir benzerlik kalmamıştı."

  "1099 yılı Temmuz ayında Haçlılar Kudüs'ü ele geçirdiler. Yağma ve katliamın şiddeti Kilisenin soydan gelen kıyıcılık içgüdülerini yeterince hristiyanlaştırmayı beceremediğini ortaya koyuyordu. Kutsal kentin tüm nüfusu yahudiler ve müslümanlardan oluşan erkek kadın ve çocuk tam 70.000 kişi üç gün süren bu toplu çılgınlıkta yaşamlarını yitirdiler. Kentin bazı sokaklarında askerler dizlerine kadar yükselen kan gölü içinde yürümek zorunda kaldılar. Bu şanlı (!) fatihler gözyaşları içinde Kutsal Mezar Kilisesinde yalınayak ağlayarak dua ediyorlar ve sonra tekrar yağma ve katliama katılmak için dışarı koşuyorlardı."

  "Sonradan Kutsal Topraklarda kalıp yerleşenler çoğunlukla geride birşeyleri olmayan fransız serüvencilerdi ve kendi bildikleri feodal düzeni aynen Filistin'de de kurdular."

  "Kral altın işlemesi bir cüppe ile keyfiye takıyor toplantılarda halı üzerinde bağdaş kurup oturuyordu. Soylular Fransa'nın yün ve kürkten oluşan giyim tarzını terkedip ucu yukarı kıvrık terlikler turbanlar ipekliler şam işi muslinler ve pamukluluar giyiyorlardı. Avlulu ve çeşmeli villalarda oturuyorlar divanlara uzanıp ut dinliyor dans eden kızları izliyorlardı. Avrupa'nın hiç tanımadığı şekerlemeleri narenciye ürünlerini ve kuyuklarda soğutulmuş kavunları yiyorlar; kadınlar da kozmetik ve ayna kullanıyorlardı. Kalabalık pazarlara kadınlarına peçe taktırmaya ve cenazelerde profesyonel ağlayıcılar bulundurmaya alışmışlardı. Paralarının üzerinde arapça yazılar bile vardı...

  Kısa ama fırtınalı kışlar ile uzun boğucu yazlardan oluşan iklim oldukça gelişmiş arap tıp bilimine karşın Filistin'in yeni sahiplerinin hastalık ve ölüm oranlarını yükseltiyordu...

  Halkın çoğunluğu müslümandı..... Ölüm işkence ve kölelik tarafından sürekli gölgelenen yaşam ancak özdenetim sahibi güçlü insanların ayakta kalmasına izin veriyordu."

  "Kafirlerin saldırıları sonucunda peşpeşe gelen yenilgiler ve "Tanrı'nın çocuklarının" (hristiyanlar) kitle halinde ölümleri ile Kutsal Kilisemizin nasıl yıprandığını öğrenince inanıyoruz ki herkes yardıma koşacaktır. Sizleri Kilise'yi kurtarmak ve kardeşlerimizi savunmak için elinizden gelen herşeyi yapmaya çağırıyoruz."

  "Tampliye tarikatı ilk Haçlı Seferi sonrasında Kudüs'te kuruldu. 12. yüzyılın başlarında Kudüs'te bulunan bir grup dindar asker "Süleyman Tapınağının Fakir Şövalyeleri Tarikatı"nı kurdu. Kutsal Toprakları ziyarete gelen hacıları liman kenti Yafa ile Kudüs arasındaki tehlikeli yollarda yapacakları yolculuk sırasında korumak görevini üstlendiler. St. Augustine tarikatının dinsel kurallarına bağlıydılar ve Kudüs'teki Kutsal Mezar Kilisesi'nden yardım ve dinsel rehberlik sağlıyorlardı."

  "1104 yılında Champagne Kontu Kudüs'ten geri dönen bazı yüksek rütbeli soylular ile bir toplantı yaptı...Bu toplantıda André de Montbard da bulunuyordu."

  “Toplantıdan hemen sonra Hugues de Champagne Kutsal Topraklara yollandı. 1108 yılına kadar Filistin'de kaldı. 1114 yılında bir kez daha kısa süreli bir yolculuk yaptı ve Champagne'a geri döndü. Clairxuax'daki malikanesini St. Bernard'a bağışladı. Bundan dört yıl sonra Champagne Kontu'nun hem vasalı ve hem de akrabası olan Hugues de Payens önderliğinde André de Montbard ve yedi arkadaşı görevlerine başladılar. 1125 yılında Hugues de Champagne da tarikata katıldı ve böylece kendi vasalının emri altına girdi."

  "Hugues de Payens aslen Champagne yöresindendi ve soyu Troyes Kontlarının bir dalına dayanıyordu."

  "1123 tarihli bir belge Hugues de Payens'i "Magister Militum Templi" (Tapınak Şövalyleri Üstadı) olarak nitelendirmektedir. "Magister Militum" ünvanı Roma İmparatorluğunda "Başkomutan" karşılığındadır.

  Oysa o dönemde bu küçük grup sadece bir kardeşler birliğinden ibarettir ve ilk yıllarda yeni katılımcılar bulmakta pek güçlük çektikleri için neredeyde dağılmak üzeredir."

  "Kudüs kralı eskiden Süleyman Tapınağının bulunduğu bölgeyi onlara merkez olarak bağışlamıştı. Bu nedenle Tampliyeler kendilerine "militia templi" (tapınak askerleri" adını seçmişlerdi."

  "Yeni tarikatın tam ismi "Pauperes Commilitones Christi Templique Solimanis" (Süleyman Tapınağının ve İsa'nın Fakir Askerleri) idi. İlk görevleri Kudüs yolunu korumaktı ama kısa bir süre sonra gönüllü bir polis gücüne dönüştüler."

  "Kendilerini Tanrı'ya adamış namuslu ve disiplinli bir yaşam arzulayan varlığa değer vermeyen bazı yüksek düzeyli soylu şövalyeler Patrik hazretlerini gözetimi altında İsa'ya hizmet etmek için bir araya geldiler. Bu kişilerin arasında en önemlileri; Hugues de Payens ile Geoffroy de Saint-Omer'di. Kalacak bir yerleri ya da kendilerine ait bir kiliseleri bulunmadığı için kral (Kudüs Kralı II. Baudouin) geçici olarak onları kendi sarayına Tapınağın güney kısmına yerleştirdi. Patri ve diğer piskoposlar tarafından eski günahlarının affı için verilen ilk görevleri yeteneklerinin tümünü kullanarak Kudüs yollarını hacıların güvenliği için soyguncular ve saldırganlardan temizlemekti."

  "Kral Baldwin savaşçı-rahiplere kendi sarayının doğu kısmını eskiden Süleyman Tapınağının bulunduğu yerin tam karşısına düşen ve sonradan inşa edilecek olan El-Aksa Camii'nin yanında bulunan bir bölgeyi bağışladı. Kutsal Mezar Kiliseis'nin ahırları da atlarına tahsis edildi."

  “Tampliye Şövalyelerinin ardında onları askeri ve idari şubesi olarak kurmuş bulunan bir gizli örgüt mevcuttu. Çeşitli isimler altında varlığını günümüze dek sürdüren bu örgütün en çok tanınan adı "Sion Birliği" (Prieuré de Sion)'dur. Prieuré sözü dinsel birlik ya da topluluk anlamına gelmektedir".

  Baigent Leigh ve Lincoln Sion örgütünü de kapsayan (bir çok yerde "Our Lady of Sion" ya da "Notre Dame de Sion" diye de geçer) ve Champagne bölgesinden çok sayıda aileyi de içine alan bir komplonun kanıtlarını ortaya çıkardılar. Onlara göre Tampliyelerin kuruluşunun ardında bile bu komplo mevcuttu.

  ALINTIDIR.


 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Olayların ardındaki asıl düzenleyici Tampliye tarikatının kurulmasını sağlayan ve sonradan 1125 yılında kendisi de Tampliyelere katılan Champagne kontu Hugues idi. Bazı tarihçiler Hugues de Champagne'ın Hugues de Payens'ın akrabası olduğunu ileri sürerler ancak bu konuda belgeler kesin değildir. Kesin olan Hugues de Payens'ın Hugues de Champagne'ın vasalı olmasıdır.

  "Bazı yazarlar Tampliyelerin aslında İsa'nın yalancı peygamber olduğunu ve gerçek Mesih'in Vaftizci Yahya (John the Baptist) olduğunu ileri süren Mandean ya da Johannit (Yahyacı) din sapkınlığına bulaştığını iddia ederler. Ortadoğudaki varlıkları süresince Tampliyeler kuşkusuz bazı Johannit mezheplerle karşılaşmışlardır".

  "Johannit mezhebinin başrahipleri "Christ" adını taşırlar ve Vaftizci Yahya'dan bu yana hiç aksamadan süregelen bir zincir oluştururlar. Tampliye tarikatının kuruluşu sırasında (1118 yılında) başrahip olan Theocletes Hugues de Payens'i yakından tanıyordu. Ona Johannit gizemlerini öğretti ayrıcalıklı davranarak kısa sürede rahiplik ve üst düzey yöneticilik önerdi. En sonunda Hugues de Payens'i kendi yerine geçecek kişi olarak belirledi".

  "Sion Birliğinin en az iki Büyük Üstadının Johannit bağlantılı eylemlere katıldığı biliniyor. Hugues de Payens'in de gizli bir Johannit olduğu 19. yüzyılda önce Vatikan sonra da Teosofist'lerce açıklanmıştır.

  "Johannit'ler gizli kiliselerinin kuruluşunu Vaftizci Yahya'ya bağlarlar ve mezheplerinin başrahiplerine Christos Mesih ya da Kutsanmış adını veririler. Başrahipler Yahya'dan bu yana birbiri ardınca hiç aksatmadan dinsel iktidarlarını sürdürmüşlerdir.. Tampliye tarikatının kuruluşu sırasında bu hayali niteliklerin sahibi olan Theoclet isimli bir şahıs Hugues de Payens'i bu sözde kilisenin gizemlerine ve umutlarına ortak etmiş rahiplik ve yöneticilik vaatleri ile kandırmış ve sonunda da onu kendi yerine başrahip olacak kişi diye saptamıştır".

  "İsa'nın ve hristiyanlığın gerçek öyküsü Johannit (diğer adıyla Nazaren) mezhebinin başrahibi tarafından Hugh de Payens'e açıklandı. Sonradan bu giz Filistin'deki şövalyelere ayrıca St. John tarikatının daha soylu ve daha aydın üyelerine aktarıldı. Gizli amaçları entellektüel fikir özgürlüğüne kavuşmak ve evrensel bir dinin kurulmasıydı. İtaat fakirlik ve namus yeminleri ile bağlanmış vahşi topraklar üzerinde yaban balı ve çekirgelerle beslenen Vaftizci Yahya'nın gerçek askerleriydi onlar. Gelenekler ve gerçek kabalacı uygulama böyledir".

  "1099 yılında Haçlılar Kudüsü aldıklarında kentte az sayıda kalan yahudilerden "Kutsalların Kutsalı" hemen orada Dome of the Rock'da (Kubbet-üs Sahra'da) bulunduğunu öğrendiler. Ancak Haçlılar yanlışlıkla islam yapısı olan Kubbet-üs Sahra'yı Süleyman Mabedi sandılar".

  "1118 yılında aralarında Geoffroi de Saint-Omer ve Hugues de Payens'in de bulunduğu dokuz haçlı şövalyesi kendilerini dine adayarak Photius zamanından beri Roma'nın dinsel otoritesine gizli ya da açık düşmanlık eden Constantinople (Istanbul) Patrik'ine yeminle bağlandılar. Tampliyelerin herkese açıklanan görevi kutsal yerleri ziyarete gelen hristiyan hacıları korumaktı. Gizli amaçları ise Ezekiel tarafından kehaneti yapılan modele uygun olarak Süleyman Mabedini yeniden inşa etmekti."

  "Dokuz şövalyenin gerçek görevi eski Mısır ve Yahudi gizli geleneklerinin özü hakkında bilgiler bulunduran bazıları tahminen Musa'nın zamanından kalma yazıt ve kutsal eşyaları araştırmaktı...Bu özel görevi yerine getirdiklerine hiç kuşku yoktur. Elde ettikleri bilgiler tarikatın gizli toplantılarında ağızdan ağıza yayılmıştır."

  "1960'larda Louis Charpentier açık ve kesin ifadeleri ile dikkat çeken iki kitabında Tampliyelerin Kutsal Topraklara Süleyman Mabedinin Ahit Sandığını bulup Avrupa'ya götürmek amacıyla St.. Bernard tarafından gönderildiklerini iddia etti. Bu amaca ulaştıklarına dair kanıt olarak da Tampliyelerin simya yoluyla elde ettikleri gümüşler sayesinde Avrupa'daki gotik katedralleri inşa ettirdiklerini ileri sürdü. Ayrıca Kolomb'tan yaklaşık üçyüz yıl önce Tampliyelerin amerika kıtasına giderek oradan da gümüş getirip La Rochelle limanına boşalttıklarını iddia etti."

  "...Bir çok yahudi ve islam efsanesi Kudüs'teki Ruhlar Kuyusunun (Well of Souls) altında toprağın derinliklerine inen bir gizli geçit bulunduğunu ve Süleyman Tapınağının yıkıldığı zaman Ahit Sandığının oraya gizlendiğini anlatır. Bir çok kişi cinler ve şeytanlar tarafından korunan Ahit Sandığının hala orada olduğuna inanmaktadır. Hugues de Payens ve destekçisi Champgne Kontunun Tampliye örgütünü kurmaları ve bu sayede Tapınak tepesinin kontrolunu ele geçirmelerinin asıl nedeni Ahit Sandığını ele geçirmek olabilir."

  "Eğer gerçek amaçları bu idiyse açıkça görülüyor ki başarısız olmuşlardır. 12. yüzyılda basit bir kutsal eşyanın bile inanılmaz bir değeri vardı. Kaldı ki Ahit Sandığı gibi eşsiz bir kutsal eşyaya sahip olanlar müthiş bir güç ve prestij kazanabilirlerdi. Bu nedenle eğer Tampliyeler Ahit Sandığını bulmuş olsalardı büyük bir zafer ilan ederek Avrupa'ya götürürlerdi ve herkes bundan haberdar olurdu."

  "Kudüs'te sarayın diğer yanına Tampliyeler yeni bir bina inşa ettiler. Bu yeni binanın eni boyu yüksekliği bodrumu katları merdivenleri ve çatısı o yörede bulunan binalardan çok farklıydı. Gerçektende binanın çatısı o denli yüksekti ki yüksekliğini söylesem dinleyenler bana inanmazlar."

  "Tamplyelerin mimari ustalıkları neredeyse doğaüstü bir gelişmişlikte olup özellikle kavisler ve sivri çatılarla dikkat çekmektedir...Sivri çatılar ve kavisler aynı zamanda gotik mimari düzeninin ayırt edici özelliği olup 12. yüzyılda inşa edilen Chartres ve diğer fransız katedrallerinde belirgindir. Bu yapıları bilimsel anlamda o dönemin mimari bilgilerinin izin verdiğinden çok daha üstün olarak değerlendiren uzmanlar vardır."

  "Tapınak tepesinde yaptukları kazılar sonucunda Süleyman mabediyle ilgili yazıtlar belgeler planlar buldular mı? Bu bulgular antik çağların büyük anıtlarını yapanların ve hatta piramitleri inşa edenlerin bildikleri ama çoktandır yitirilmiş uyum denge oran ve geometri ile igili mimari gizleri kapsıyor muydu? Tampliyeler tarikatlarına verdiği desteğin karşılığı olarak bu gizleri St. Bernard ile paylaştı lar mı?"

  "Tampliyelerin dinsel önderi St. Bernard gotik mimarinin erken döneminde bu stilin yaygınlaşması ve gelişmesinde yapıcı bir rol oynamıştır. 1134 yılında Chartres Katedralinin kuzey kulesinin inşası sırasında St. Bernard gücünün doruklarındadır ve bu harika yapının inşasında ama özellikle kuzey kulesinin yapımında kullanılan kutsal geometri ilkelerini sürekli olarak eserlerinde vurgulamıştır.."

  "Gotik mimari...1134 yılında Chartres Katedralinin kuzey kulesinin yapım çalışmalarıyla doğmuştur. Bu tarihten hemen önceki yıllarda katedralin inşası için hazırlıkların sürdüğü dönemde St. Bernard Chartres paşpiskoposu Geoffroy ile özel bir dostluk geliştirmiş inşaatın planlarına olağandışı bir ilgi göstermiş yapı ustaları ile hemen hergün konuşmuştur."

  "Tanrı nedir" diye sorulunca St. Bernard'ın yanıtı "O boy genişlik yükseklik ve derinliktir" olmuştur. Tüm Chartres Katedrali büyük bir dikkatle derin dinsel gizemlerin bir anahtarı olarak özellikle dizayn edilmiştir. Örnek olarak; mimarlar ve duvarcı ustaları yapının birçok farklı yerinde taşlar üzerine karanlık anlamlar taşıyan törensel sözleri kazırken "gematria" (alfabedeki harfler yerine sayıların kullanıldığı eski bir ibrani şifre sistemi) kullanmışlardır. Aynı şekilde süslemeciler ve heykeltraşlar da yarattıkları binlerce farklı bezeme ve figürlerde insan doğası geçmiş olaylar ve İncil'in anlamı hakkında karmaşık mesajları dikkatlice gizlemişlerdir. Bir diğer örnek kuzey kapısı üzerinde yeralan bir sahnede bir öküz arabasına yerleştirilmiş olan Ahit Sandığının bilinmeyen bir yöne doğru taşınması temsil edilmektedir. Silinmiş ve yıpranmış yazıtta "Hic Amicitur Archa Cederis" (Ahit Sandığı burada gizlidir) sözleri bulunmaktadır."

  "1139 yılında adaylığı St. Bernard tarafından heyecanla desteklenmiş olan II Innocent papa seçilince Tampliyelere benzeri hiç görülmemiş bir ayrıcalık tanıdı; kendi kiliselerini inşa etme hakkı. Bu ayrıcalığı Tampliyeler sonuna kadar kullanmasını bildiler ve genellikle tıpkı Londra'daki Temple kilisesi gibi yuvarlak formu olan ve Tampliyelerin mimari ustalıklarını vurgulayan güzel kiliseler inşa ettiler."

  "Kutsal hizmete baş koyan her kardeş cehennem korkusuyla Üstad'a mutlak itaat göstermelidir. İsa Mesih için itaatten daha aziz bir davranıç yoktur ve eğer Üstad ya da onun yetkilendirdiği bir kişi emrederse sanki Tanrı'dan gelen bir emirmiş gibi hemen yerine getirilmelidir...Kendi özgür iradenizden tümüyle vazgeçmelisiniz."

  Tampliye Tüzüğü Troyes 1128

  "1118-1119 yıllarında Tampliye şövalyeleri Kudüs'te ilk kuruluş döneminde esas görevi kıyı kenti Yafa ile Kudüsü bağlayan yolları korumak olan "fakir" bir tarikatti. Ancak bu yeni doğmuş örgüt kurucularından Andre de Montbard'ın yeğeni olan St. Bernard'ın koruması altına girince önemli değişiklikler yaşadı. Zaten St. Bernard'ın kendisi de yirmi yaşındayken dinsel yaşama girene kadar tam bir şövalye eğitimi almıştı."

  "St. Bernard'a Clairvaux topraklarını bağışlayan Hugues de Champagne'dı. St. Bernard orada manastırını kurdu ve "imparatorluğunu" genişletmeye başladı. Tapliyelerin resmi "sponsoru" olarak Troyes konsilinde papalığın tarikatı tanımasını sağladı...St. Bernard'ın eski öğrencilerinden ve Clairvaux'nun rahiplerinden biri olan papa Innocent II Tampliye tarikatını papa dışında hiç bir otoriteye hesapvermek durumunda olmayan ayrıcalıklı bir statüye yükseltti."

  "1128 yılında Bernard de Clairvaux daha henüz yirmisekiz yaşındayken Troyes konsili Tampliyeler için bir tüzük hazırlanmasını ondan istedi. St. Bernard bunun çok daha fazlasını gerçeklerştirdi ve tarikatın dinsel önderi oldu. Para ve arazi bağışları yapılmasını sağladı; soylu ailelerin erkeklerini tarikate katılarak kılıç ve haç sayesinde günahlarından arınmaları konusunda teşvik etti."

  "St. Bernard feodal soyluların enerji fazlasını yöneltebileceği ve böylece "canileri hırsızları ve katilleri" dine kazandırabileceği bir yöntemi yaratmıştı. Hugues de Champagne'a yeni adamlar bulmak ve bir tüzük hazırlamak sözünü verdi: "Tanrı'nın savaşında İsa'nın askerleri olacaklar..." Askeri hristiyanlık gerçek yaratıcısını bulmuştu."

  "...düşmanı öldürmek günah değildir...İsa'nın askerleri sevap için adam öldürür ve kendi ölürse daha büyük sevap olur. Kendi kurtuluşu için ölür İsa için öldürür."

  "St. Bernard Tampliyelerin Tanrı'yı hoşnut eden dinsel yaşantıları ile diğer şövalyelerin zina yağma hırsızlık ve diğer birçok günahla dolu ahlaksız yaşantılarını kıyaslayarak gençleri Tampliye örgütüne katılmaya çağırıyordu. İsa'ya kendini adamak dua ve erdemlerle dolu bir yaşam inançsızlara karşı savaşırken ölebilmek; tüm bunlar önceden işlenmiş günahlardan arınmak için yeterliydi. Bu bakımdan St. Bernard tüm ruhunu kötülük sarmış katilleri ve tecavüzcüleri Tampliyelere katılarak ruhlarını kurtarmaya davet ediyordu. Aforoz edilmişler için bile bir çıkış yolu bir af olanağıydı bu. Tampliye yemini kiliseye bağlılığın kesin kanıtıydı gerçek haç uğruna savaşla geçecek bir yaşam da Tanrı hoşnutluğunun garantisiydi."

  "Tampliyeler kuzu kadar uysal ve aslan kadar yırtıcıdırlar; bir rahibin yumuşaklığı ile bir şövalyenin cesaretini kendilerinde birleştirirler. Süleyman Mabedini mücevherler yerine silahlarla altın taçlar yerine kalkanlarla şamdanlar yerine koşum takımlarıyla süslerler. Şöhrete değil zafere şatafata değil savaşa düşkündürler. Boş konuşmalardan gereksiz eylemlerden ölçüsüz gülüşlerden dedikodudan ve tüm boş şeylerden nefret ederler. Çok sayıda olmalarına karşın tek çatı altında tek tüzüğe bağlı yek ruh ve tek yürekle yaşarlar."

  "Tarikatın bir başka insan kaynağı at ve silah alacak olanakları olmayan fakir şövalyelerdi (iyi bir savaş atının fiyatı yaklaşık 400 günlük tarım işçisi ücretine eşitti). Tarikate girişlerinde tüm bunların yanısıra hizmetkar ve seyislere de sahip olabiliyorlardı. Yeterli besin ve yatacak yer garantisi vardı...Önceden ne ölçüde azalmış olursa olsun kendilerine olan saygıları kısa zamanda yükseliyordu."

  "Adayların tarikate kabul töreni haftalık toplantılarda yapılırdı. Kardeşlerin çoğunluğu uygun bulursa aday toplantıya getirilir kardeşler tarafından sorgulanırdı. Verdiği yanıtlar tatmin edici bulunursa en önemlisi piç değilse ve eğer soylu ve özgür bir kişiyse Üstad'ın huzuruna çıkartılırdı..."

  "Büyük gizlilik içinde yapılan giriş törenleri her zaman Kudüs'teki Kutsal Mezar Kilisesinin rotundasının bir örneği şeklinde düzenlenmiş bir salonda gerçekleştirilirdi. Zaten Tampliyelerin inşa ettiği bir çok kilise ve şapel Kutsal Mezar Kilisesinin bir örneği olarak yapılmış ve tıpkı İspanya'nın Segovia kentinde bulunan Vera Cruz Tampliye kilisesinde olduğu gibi tam merkeze İsa'nınmezarını temsil eden iki katlı ve merdivenlerle çıkılabilen bir lahit yerleştirilmiştir. Özel törenlerin belirli bir aşamasında tarikat üyelerine bu lahite çıkarak kısa bir süre için temsili olarak Tanrı'nın yüzüne bakabilme şansı veriliyordu."

  Ian Wilson The Shroud of Turin

  "Geceleri yapılan gizli törenlerde yeni şövalyeler tarikate katılıyordu. Büyük Eğitmen (Grand Prior) toplantıya katılan kardeşlere bir kaç kez adayın aralarına alınmasında bir itirazları olup olmasığını sorardı. Eğer hiç bir itiraz yoksa tüzük maddeleri gereğince adayın ailesi borçları hastalıkları ve bir başka örgüte üyeliği sorgulanırdı. Tüm bunlara uygun yanıtlar alınırsa aday diz çökerek tarikatın "bir kölesi ve hizmetkarı" olmak istediğini bildirir ve "Tanrı ve Kutsal Meryem" adına bağlılık yemini ederdi.."

  "Tarikate kabul töreni sırasında bir kaç kez Tanrı'nın ölümsüzlüğü ve Tanrı'nın oğlunun saflığı dile getirilirdi. Tören yöneticisi adaya "ölmeyen ve hiçbir zaman ölmeyecek olan Tanrı'ya inanıyor musun?" diye sorardı. Zamanı gelince aday yemin etmek için alışılmış olduğu üzere İncil üzerine değil de Mass'in İsa'nın cesedinden sözeden bölümüne el basardı. Adayın kutsandığı aşamada ise tüm kardeşler "Hoc est enim corpus meum" sözlerini hep bir ağızdan söylerlerdi. Yemin sonrasında aday artık resmen tarikate katılmış olur ve adaya beyaz manto gitdirilirdi. Töreni yöneten en son olarak 133. Mezmuru okurdu."

  "Ecce quam bonum et quam jocundum habitare fratres in unum."

  "Ne iyi ne güzeldir birlik içinde kardeşçe yaşamak !
  Başa sürülen değerli yağ gibi
  Sakaldan Harun'un sakalından
  Kaftanının yakasına dek inen yağ gibi.
  Hermon dağında yağan çiğ
  Sion dağlarına yağıyor sanki.
  Çünkü Rab orada bereketi
  Sonsuz yaşamı buyurdu."

  ALINTIDIR.


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş