Melamilik Nedir?


Bektaşilikle özdeşleştirilen ancak Bektaşilikten çok farklı olan tarikattır. Azda olsa üyeleri vardır. Tarikat üyelerinin çoğunluğunu zanaat sahibi insanlar oluşturmaktadır. Özellikle dokumacıların 17. yüzyılda İstanbul'daki peştemalcılar çarşısında konumlandıkları söylenir. Birçok kaynağa göre bu tarikat törenleri sırasında çok büyük bir gizlilik uygular. Özellikle dokumacı olmalarıyla ilgili olarak dokudukları her sıra tel için Allah'ın adını zikrederler. Böylece çalışmanın ibadet olmasıyla ilgili bir ritüel gerçekleşir.


Tıpkı bektaşilik gibi masonlukla her zaman alakalandırılmışlardır. Bunun nedeni de çok gizli törenleri ve bir melaminin diğerini tanıyabilmesi için kullandıkları gizli işaretlerdir. Bu işaretler genellikle tokalaşma yoluyla anlaşılmaktadır ve her melaminin başka bir işareti vardır. Hatta çoğu yabancı yazar melamileri bektaşilerle beraber türk masonları olarak tanımlamaktadır.

ALINTIDIR.