Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Orpheus ve Orfeusçuluk


  Orpheus ve Orfeusçuluk


  Ezoterik öğretiler İlk Çağlar boyunca da varlıklarını sürdürmüşlerdir.


  Bize öğretilmeye çalışılan tarihte ilk insanların politeist oldukları yani bir çok tanrıya taptıkları ilk dinlerin doğa dinleri olduğu empoze edilmektedir. Ancak kültür tarihinde yapılacak daha derin bir araştırma ezoterik öğretilerin de ilk çağlarda varolduğunu göstermektedir.

  İlk Çağ ezoterizmi ile ilgili en önemli kaynaklarımız erginlenmeye dayalı dinler hakkında elimize ulaşan belgeler ve mitolojik öykülerdir.

  İlk Çağ toplumları ve inançları ile ilgili kapsamlı bir inceleme bize eski ezoterik öğretiler hakkında bilgi verecektir.

  İlk çağ ezoterik öğretilerine ilk örnek olarak Orfeusçuluğu inceleyebiliriz.

  Bu öğreti adını ünlü efsanevi kişilik Orpheus’dan almaktadır. Orfeusçuluk Yunan dünyasında MÖ 4 yüzyıldan itibaren ortaya çıkmıştır. Hatta o dönemde bile Orpheus halk arasında popülerdir. Ancak bu öğretinin kökeninin daha da eskilere dayandığı düşünülmektedir.

  Klasik dönem edebiyatçılarının ve Platon gibi filozoflarının Orfeusçuluğa saldırmış olmaları bu öğretinin klasik dönemde de popülerliğini koruduğunu göstermektedir. Ayrıca bu dönemde kutsal Orpheus yazılarının (Corpus Orphicum) ortalarda dolaştığı bilinmektedir. Bu yazılar daha sonraki dönemlerde özellikle de Yeni-Platoncular arasında popüler olacaklardır.

  Mitolojide Orpheus

  Mitolojide Orpheus için anlatılan öyküler çok anlamlıdır.

  Azra Erhat Mitoloji Sözlüğü’nde Orpheus’u şöyle anlatır :

  « Orpheus dillere destan olmuş bir ozandır. İlkçağda ünü orfizm denilen mistik bir akım yaratacak kadar çok yayılmış kişiliği üzerine anlatılan masallar her türlü sanatçıyı etkilemişti.»

  Efsaneye göre Orpheus Trakya doğumludur. Doğduğu söylenilen yer bugün Yunanistan Bulgaristan ve Türkiye sınırlarının kesişimine yakın bir yerdedir. Böylece Orpheus önemli bir geleneği olan Anadolu’nun eski halklarının geçiş noktası olan bir yerde doğmuş kabul edilir. Bazı araştırmacılar doğum yerinden ötürü Orpheus’un bir şaman olduğunu da söylemişlerse de biz bu görüşe katılmıyoruz.

  Vergilius “Georgica” adlı eserinde Orpheus ve karısı Eurydice’nin öyküsünü anlatır bu bölüm aslında Eurydice’nin ölümüne neden olan Aristaios’un başına gelen belaları açıklamaktadır :

  « Yabana atılmaz bir tanrı öfkelenmiş kovalar seni;

  bir suç işledin sen büyük bir suç

  çekersin bugün onun cezasını:

  Bir belaya çattıydı Orpheus kara bahtlı

  Şimdi senin üstüne bindirmeye çalışır o belayı

  Kader engel olmazsa bindirecek de.

  Deliye döndü Orpheus kaçırılınca karısı kudurdu.

  Irmak boyu palas pandıras kaçarken senden o kadın

  Kaçarken bir uçuruma atar gibi kendini tepetaklak

  Dolanıverdi bacaklarına korkunç bir yılan.

  Ömrü o kadarmış kadının görmedi boylu çimenler yüzünden

  Oralara sinen zehirli yaratığı.

  Yaşıtları dağ perileri başladılar bir ağızdan

  En yüce dağları çığlıklarıyla doldurdular...

  Orpheus oyuk kaplumbağa kabuğundan sazıyla

  Yaslı sevgisini avuttu durdu.

  Hep seni söylerdi tatlı eşi hep seni

  Onunla başbaşaydın ya hani yalnız kıyılarda

  Gün doğar seni söylerdi gün batar seni.

  Gitti sokuldu Taenarius dağının boğazlarına kadar

  Yüksek kapılarının oraya yer altı tanrısı Dis’in

  Girdi kapkara bir korkuyla gölgelenmiş ormana

  Ölü ruhların ve titreten kralların karşısına dikildi

  İnsan yakarışlarıyla yumuşamayan yüreklerin dikildi karşısına

  Ve Erebus konutlarının en kuytu yerlerinden

  Hafif ruhlar çıkageldi onun ezgileriyle sarsılan

  ve görüntüleri çıkageldi ışıktan yoksun olanların.

  Yapraklar arasında saklanan kuşlar kadar çoktular

  Gecenin ya da kasırganın dağlardan savurduğu kuşlar kadar çok.

  Artık Orpheus bütün belalardan kurtulmuş geri dönüyordu

  Ve kendisine verilen Eurydice gelmekteyken

  Prosperina’nın koştuğu şarta uyarak

  Kocasının ardından yürüye yürüye

  Havanın daha yüksek katlarına doğru

  Orpheus birden çılgınlık etti boş bulundu

  Ölüm tanrıları bağışlamasını bilseler

  Bağışlanabilir bir çılgınlıktı bu;

  Eurydice’si ışığın altına tam çıktı çıkacakken

  Unutup duruverdi gönlüne yenildi döndü baktı arkasına

  İşte bir anda bütün çabalar oracıkta uçtu gitti

  Bir anda kopuverdi amansız zorbayla yapılan anlaşmalar

  Bir gümbürtüdür yükseldi hem de üç kez Avernus batağından

  Haykırdı Eurydice :”Bu ne Orpheus bu ne ?

  Bu ne çılgınlık böyle seni de yok eden zavallı beni de?

  İşte gene geri çağırır beni zalim kader

  Uyku kapatır kararan gözlerimi

  Dört yanımı saran gece götürür beni Elveda!

  Giderim işte uzata uzata ellerimi sana

  Artık senin olmayan güçsüz ellerimi”

  Dedi ve birdenbire bir duman gibi karıştı hafif yellere

  Gitti karşıt yöne doğru görünmez oldu

  Ve Orpheus göremedi bir daha

  Ruhlara tutunup dil dökmeye çalışan Eurydice’yi

  Yer altı sandalcısı da aradaki bataklığı bir daha komadı geçsin.

  Ne yapsındı? Nereye gitsindi? Kime baş vursundu ?

  İkinci kez kaçırılmıştı karıcığı.

  Bir daha ölü ruhları nasıl yumuşatırdı?Tanrıları nasıl?

  Eurydice buz kesilmiş gidiyordu işte

  Styks sandalı ile uçuyordu uzaklara.

  Ya Orpheus ne oldu?Derler ki onun için

  Issız Strymon ırmağı kıyısında ağlamış tam yedi ay

  Havada asılı bir kayanın altında ağlamış

  Buz gibi mağaralarda anlatmış durmuş başından geçeni

  Kaplanları büyülemiş ayaklandırmış meşe ağaçlarını ezgileriyle;

  Bir kavak ağacının gölgesinde bir bülbül vardır hani

  Arar durur kaybolan yavrularını içi yana yana

  Yuvayı gözetleyen katı yürekli bir çiftçi

  Alıp götürmüştür yavruları daha kantları çıkmadan

  Bülbül de bütün gece fır döner ağlar

  Konar bir dala başlar yeniden ezgilerine yanık yanık

  Tutar acıklı iniltileriyle dört bir yanı ta uzaklara kadar.

  Ne bir tutku yumuşatmış Orpheus’un yüreğini

  Ne de bir evlilik bağı yumuşatmış

  Yürür gidermiş dövüne dövüne Eurydice’nin kaçırılışına

  Dis’in boş armağanlarına dövüne dövüne.

  O kadar bağlıydı ki Orpheus Eurydice’ye

  Kikonların bütün kadınlarını hor gördü

  Onlar da paramparça ettiler sonunda delikanlıyı

  Kutsal törenlerde ve gece şenliklerinde Bacchus’un

  Saçtılar parçalarını ta uzaklara tarlalarakırlara

  Ama Orpheus’un boynundan kopan mermer gibi başı

  Herbus ırmağının ters akıntıları arasında çalkalanıp giderken bile

  Soğumuş diliyle çağırıp durdu Eurydice’yi

  Canı da “Ah kara bahtlı Eurydice!” diye bağırdı uçarken

  “Ah kara bahtlı Eurydice!”

  Ve ardından ırmağın bütün kıyıları

  "Eurydice! Eurydice! Eurydice!"

  diye yankılandı durdu.»

  Vergilius’un aktardığı ve bir takım sembolik motifleri ustaca işlediği bu efsanede Orpheus mitinin ezoterik karakteri ile ilgili bazı ipuçları bulunabilmektedir.


  ALINTIDIR.


 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Öncelikle Eurydice üzerinde durmak gerekmektedir. Eurydice (EÙrud…kh ) bir Dryad’dır. Dryad adı Yunanca meşe anlamına gelen “Drys” ( dràj ) sözcüğünden türemiştir ve Ağaç Perisi anlamında kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları ait olduğu ağaçla birlikte doğar ve onunla birlikte ölürler diğerleri ise ölümsüzdür. Eurydice de burada toprağa ağaca ait bir sembolizmi temsil etmektedir.

  Yunan mitolojisinde kahramanların ölüler ülkesine gidişi rastlanılan bir motiftir. Ancak biz bu motifin ezoterik erginleşmedeki (initiation) ölüm deneyimi ile ilgili olduğunu düşünmekteyiz. Nitekim Orpheus da erginleşmiş (inisye olmuş) bir kahraman olabilmek için ölüm deneyimini yaşamıştır ve sanatı sayesinde buradan kurtulmayı başarmıştır. Orpheus’un buradaki hatası bu aşamayı geçiren bir mürit olarak ardına bakmasıdır ; çünkü bu deneyimi yaşayanların ardına bakmamaları bir türlü geçmişle bağlarını koparmaları gerekmektedir. Orpheus burada bu kuralı çiğneyerek kendini “ağaç gibi ağacı kökleri” gibi bağlayan tutkunu olduğu şeyi kaybetmiştir.

  Orpheus’un karısını ikinci kez kaybettikten sonra yedi ay ağlaması da yedi sayısının sembolizminden ötürü sembolik bir anlatımdır. Burada ilginç olan bir motif de Orpheus’un havada asılı bir kayanın ( sub rupe aeria) altında ağlamasıdır. Bazı insanların sesleri ile ya da bir alet yardımı ile sesler çıkararak taşları hareket ettirmeleri mitlerde sık rastlanılan bir temadır. Yine Orpheus Argaunotlar ile sefere çıktığında da bir takım olaylar hükmetmek için sesini kullanmıştır.

  Orpheus’un ölümü de ilginçtir. Orpheus’un erginlenmiş biri olarak cinsellikte ölçülü olması ve tam tersi bir anlam taşıyan Bacchus törenlerinde öldürülmesi ilginçtir. Ayrıca Orpheus’un da erginlenmiş diğer kahramanlar gibi bedeni yok edilmiştir. Aynı tema vücudu Osiris gibi parçalanan diğer tanrı/kahraman mitoslarında da vardır.

  Aynı mitosu Ovidius da “Dönüşümler” adlı eserde işler. Bu eserin Onbirinci kitabında Orpheus’un Bacchus ayinleri sırasında nasıl katledildiğini ayrıntıları ile anlatır. Ancak bu bölümde geçen bir bölüm oldukça ilginçtir :

  « Bu yetmemiş Bacchus’a bırakmış kırları da

  Daha iyi bir koroyla gitti Timolos’un üzüm

  Bağlarına Pactolus’a ; o çağda altın dalgalar

  İmrenilen değerli kumsallar olmasa bile.

  Çevirmiş çevresini Satyrler geleneksel topluluk

  Bacchus’u sevenler yalnız Frigyalı Silenus gelmedi

  Çok içenboyuna salınan yaşlı kişi yakalanmış

  Bağlanıp donatıldığı çiçeklerle iletilmiş Midas’a

  Trakyalı Orpheus bu krala Cecrops’a bir de

  Öğrencisi Eumolpus’a öğretmiş gizemli işleri.»

  Burada ilginç bir nokta olarak Bacchus aile Orpheus’un adı birlikte geçmekte ve Orpheus’un gizemli (daha doğrusu kutsal) işleri öğrettiği söylenmektedir. Bu da yukarıdaki açıklamamızı desteklemektedir.

  Orpheus mitosu Platon’un ünlü eseri Şölen’de de yer alır :

  Orpheus daha bir çok mitolojik öyküde şairliği ve müzik yeteneği ile de geçmektedir. Bunların arasında Orpheus’un ses ve müzik kullanarak doğaya hayvanlara nasıl hükmettiğini gösteren efsaneler de vardır.

  Mistik Bir İnanç Sistemi Olarak Orfeusçuluk


  Daha önce de belirttiğimiz gibi Orfeusçuluk MÖ 4 yüzyıldan itibaren ortaya çıkmış olan Orpheus’un adından gelen bir öğretidir.

  Orpheus miti gördüğümüz gibi birtakım gizemli güçlerle ve ölüm sonrası ile ilintilidir. Orfeusçuluk da bir tür metafizik öğretidir.

  Orfeusçuluk ruhun varlığını ve ölümsüzlüğünü kabul eden bir öğretidir.

  Orfeusçu ruh anlayışının Dionysos efsaneleri ile yakın ilişkisi vardır. Orfeusçu Dionysos efsanesine göre Dionysos Titanlar tarafından parçalanmış ve vücudunun parçaları yere saçılmıştır. Buna göre Zeus’un bazı kaynaklarda Rhea bazı kaynaklarda Demeter başka kaynaklarda da Persephone ile girdiği gayrı meşru ilişkiden olan Dionysos Hera’nın kıskançlığının hedefi olmuş ve Hera tarafından Titanlara öldürtülmüştür. Dionysos’u parçalayan Titanlar sonradan bu parçaları pişirmişler ancak tanrının kalbi kurtulabilmiştir. Zeus bunun öcünü alarak Titanları Tartaros’a yollamıştır.

  Bu efsanenin sonu hakkında değişik versiyonlar vardır. Bunlardan birine göre Dionysos’un parçaları birleştirilmiş ve tanrı yeniden hayat bulmuştur.

  Bu efsanenin yorumu da oldukça ilginçtir. Zeus ile Persephone’nin çocuğu olan Dionysos genç bir tanrı olmanın yanı sıra inisye değildir ; yani daha erginlenmemiştir. Kendisi için tayin edilen “Tanrılar içinde son kral” olabilmesi için erginlenmesi gerekmektedir. İşte bedeninin Titanlar tarafından parçalanması pişirilmesi ve yeniden dirilmesi bu erginlenmeyi temsil etmektedir. Bu mitin Orfeusçu açıklaması da bu şekildedir. Orfeusçular yeniden dirilme inançlarını da bu mit vasıtası ile açıklıyorlardı.

  Bu efsaneye göre Titanlar Zeus tarafından öldürülünce Titanların küllerinden insanlar doğar. Burada düalist bir düşünce de işin içine girer. İnsanda Dionysos’dan gelen tanrısal öz olduğu gibi Titanlardan gelen maddesel ve günahkar bir yapı da vardır. Ancak unutulmaması gereken Titanların bir önceki nesil olduğudur. Ancak Orfeusçular belki de bu şekilde Titanları doğuran Gaia ve Uranos’a kendilerini bağlıyorlardı. Zaten Orfeusçu mürit erginlenmede “Ben Yeryüzü’nün ve Yıldızlı Gök’ün çocuğuyum fakat soyum gökten gelmedir” derdi. Bu aslında çok anlamlı idi.

  Orfeusçu öğretide ruhun ölümsüzlüğü düşüncesi ruhun zaman içinde farklı bedenlerde de varolabilmesi fikrini getirmiştir. Ruh temizlenebilmesi için defalarca farklı bedenlerde varolmalıdır. (Metansomatoz) Bu aslında Orfeusçuluğa mahsus bir karamsarlıktır çünkü ruhun temizlenmesi uzun bir süreci almaktadır.

  İnsan tanrısal atalarından gelen günahlarının bedelini ağır ödemektedir. Ruh bedende bir mezarda gibidir. Orfeusçular bunu bir sözcük oyunu ile de ifade ederler : Yunanca beden anlamına gelen sîma (soma) sözcüğü ile mezar anlamına gelen sÁma (sêma) ses olarak birbirlerine benzemektedirler. Belki de ruhun mezarda olması ile Titanların Tartaros’da olmaları arasında bir benzerlik de vardır.

  Orfeusçuluğa göre insan tanrılar tarafından yaratılmamıştır fakat ölümsüzlükten varolmuştur. Titan ırkından önce de Altın ve Gümüş soylar yaşanmıştır. Ancak bu altın ve gümüş soylar Hesiodos’un anlattığı gibi zaman içinde kaybolmuş değildirler. Eğer mürit kendini arındırmayı başarırsa Altın soylu olabilir. Eğer şiddete yenilirse Gümüş soylu olur. Orfeusçuluk bu haliyle çağının klasik düşüncesinden farklı olup ezoterik karakterini belli etmektedir.

  Mürit ruhunu arındırmak için belli yaşam tarzını uygulamak zorundadır. Bu “Orfik” yaşam hiç de kolay değildir. Mürit önce katı sayılabilecek kuralları uygulamalı ve gizem törenlerine katılmak zorundadır. Bu kuralların en önemlilerini kısaca sayacak olursak :

  * Bu yolu seçenler hiçbir canlının hayatına kıymamak zorundadır. Bu yüzden müritler et yemezler ve vejetaryen bir rejim uygularlar. Bunun bir başka sonucu da Yunan toplumunda o zamanlar sık uygulanan kanlı kurban ayinlerinin de reddidir. Bu haliyle Orfeusçuluk içinde varolduğu toplumun dinsel adetlerinden kesin çizgilerle ayrılır.

  * Orfeusçu yolu seçen kesinlikle intihar edemez. Orfeusçuluk her ne kadar ruhun ölmezliğine ve bu bedendeki yaşamın asıl yaşam olmadığına inansa da intihar taşınılan tanrısal öz yüzünden kesinlikle yasaktır.

  * Bazı bakliyat türlerinin yasaklanması da Orfeusçu yaşam tarzının ilginç bir kuralıdır. Bu aynı zamanda Pitagorcular arsında da yaygındır. İlk yetişen baklalarla hayatın kökeni hakkında sembolik bir benzerlik kuran Orfeusçular bakla tanelerini de testiküllere benzettikleri için soyun sürmesi ile ilgili bağlar da kurmuşlardır.

  Orfeusçu yolu seçenin özel gizem törenlerine de katılması gerekmekteydi. Belirli zamanlarda düzenlenen bu törenler başta erginlenmeye dayalı törenler olmakla birlikte zamanla tören günleri olarak takvimde yer almışlardır. Bu törenlerin bir bölümü de ölüm ve ölüm sonrası ile ilgilidir.

  Ruhun ölmezliğine inanan Orfeusçu düşünce ölüm sonrası ile de ilgilenmiştir. Orfeusçu düşünceye göre asıl olan ruhtur ve bu dünya geçicidir. Ancak burada erginlenmeyen kişi Hades’e gittiğinde sıkıntılar çeker ve yeniden bu süreci yaşamak zorundadır. Oysa bu dünyada erginlenme tanrısal kimliği bulmaktır. Bu bağlamda ölüm bir başlangıç sayılabilir.

  Herodotos ölüm ile ilgili Mısır adetleri ile Orfeusçuluğu karşılaştırırken ilginç bir bilgi vermektedir :

  « [Mısırlılar] dinsel törenlerde yün giymezler ve yünü kefen olarak kullanmazlar; dinlerinin yasası bunu yasak etmiştir ; Orpheus ve Dionysos dinlerinde de aynı yasaklara rastlanır ki bunlar da kaynaklarını zaten Mısır’dan ve Pythagoras’çılardan almışlardır. Bu dinlerden olanlar da yün içinde gömülmek hakkına sahip değillerdir. Bu konuda kutsal bir hikâye yaygındır.»

  Herodotos bu hikâyeyi ve uygulamanın nedenlerini anlatmaz ama Orfeusçuluğun kökeni hakkında verdiği bilgi ilginçtir. Bu bilginin doğru ya da yanlış olması aslında da çok önemli değildir çünkü ruhun ölmezliği ve erginlenmeyi anlatan bir öğretinin Mısır inançları ile benzerliklerinin olması doğaldır.

  Orpheus müridi gizem törenleri sayesinde ölüm deneyimini yaşamış olup ölümden sonra ne yapacağını bilmektedir. Bu yolu seçenlerin mezarında bu süreci anlatan yazılı alın yapraklar bulunmuştur. Bu buluntuların en eskileri MÖ beşinci ve dördüncü yüzyıla tarihlenebilmektedir.

  Bu tabletlerden MÖ dört ya da üçüncü yüzyıla ait olabilecek birinde şöyle denilmektedir :

  « Hades’in konağının solunda bir kaynak bulacaksın

  Ve hemen sonra bir beyaz bir servi

  Bu kaynağa yaklaşma

  Bir başkasını bulacaksın serin suları akan

  Mnemosin gölünden ; bekçileri hemen önünde

  Onlara söyle : “Ben Yeryüzü’nün ve yıldızlı Gök’ün oğluyum

  Fakat soyum gökten gelmektedir ; siz de bunu biliyorsunuz

  Susuzluktan kurudum ve ölüyorum çabuk

  Bana Mnemosin gölünden akan serin sudan verin"

  Ve senin bu tanrısal sudan içmene izin verecekler

  Ve diğer kahramanların yanında hükmedeceksin.»

  Çeşitli tabletlerden de buna benzer yazılar okunmuştur. Burada Mnemosin Gölü hafıza anlamına gelen aynı sözcükten (mnhmosÚnh) türemedir ve Unutma ile karşıtlık göstermektedir. Ruhun susaması ise tanrısal özüne karşı duyduğu bir özlemdir. Ruhun “Ben Yeryüzü’nün ve yıldızlı Gök’ün oğluyum fakat soyum gökten gelmektedir” demesi ise tanrısal soyunu hatırladığını bekçilere kanıtlamak içindir. Böylece ölen kişi sağdan seçtiği yolda ilerleyecek ve Persephone tarafından tanrısal çayırlara gönderilerek orada diğer kahramanlarla birlikte hükmedecektir.

  Burada ölen için ikinci bir yol daha gözükmektedir o da soldaki yolu seçerek unutmaktır. Unutmak ise ruhun beslenememesi demektir. Yeniden yeryüzüne dönmekle sonuçlanır. Erginlenmemiş olanlar da tanrısal özünü unutarak Hades’de ya da yeniden bedenlenerek yeryüzünde dolaşırlar.

  Orfeusçuluk görüldüğü gibi ruhun ölmezliğine ve erginlenmeye dayalı bir öğreti olarak ilk çağ ezoterizminde önemli bir yer tutmaktadır ve bir çok düşünceyi Hıristiyanları dahi etkilemiştir.

  KAYNAKÇA

  AKURGAL Ekrem Anadolu Kültür Tarihi TUBITAK Popüler Bilim Kitapları Ankara 1997

  ALTUNAY Erhan Yeni Yüksektepe Kültür Derneği Gordion Gezisi El Broşürü Ankara 1994

  ARIKDAL Ergün Gizli Öğreticilik Ruh ve Madde Yayınları İstanbul 1997

  BENOIST Luc L’Esotérisme Presses Universitaires de France Paris 1963

  BRIEM O.E. Les Sociétés Secrètes de Mystères Payot Paris 1951

  BURKERT Walter İlkçağ Gizem Tapıları ( çev. Sina Şener ) İmge Kitabevi Ankara 1999

  CANDAN Ergun Gizli Sırlar Öğretisi Sınır Ötesi Yayınları İstanbul 1998

  CORSETTI Jean-Paul Histoire de l’Esotérisme et des Sciences Occultes Larousse Paris 1992

  ELIADE Mircea Initiation Rites Sociétés Secrètes Gallimard Paris 1959

  ERHAT Azra Mitoloji Sözlüğü Remzi Kitabevi İstanbul 1978

  ERZEN Afif İlkçağ Tarihinde Trakya Arkeoloji ve Sanat Yayınları İstanbul 1994

  GENER Cihangir Ezoterik-Batıni Doktrinler Tarihi Gece Kitapları Ankara 1994

  GUTHRIE W.K.C Orpheus and the Greek Religion Princeton University Press New Jersey 1993

  HANÇERLİOĞLU Orhan İnanç Sözlüğü Remzi Kitabevi İstanbul 1975

  JACQUEMARD Simonne Trois Mystiques Grecs : Orphée Pythagore Empédocle Editions Albin Michel S.A. Paris 1997

  LEADBEATER C.W. Ancient Mystic Rites Quest Books Wheaton 1995

  MATTEI Jean-François Pythagore et les Pythagoriciens Presses Universitaires de France Paris 1993

  OVIDIUS Dönüşümler (çev. İsmet Zeki Eyuboğlu) Payel Yayınevi İstanbul 1994

  PACE Jerome Les Rituels Secrets d’Initiation Editions De Vecchi S.A. Paris1993

  RIFFARD Pierre Dictionnaire de L’Esoterisme Editions Payot & Rivages Paris 1993

  RIFFARD Pierre L’Esoterisme Robert Laffont Paris 1990

  RIFFARD Pierre Esoterismes d’Ailleurs Robert Laffont Paris 1997

  SCHUON Frithjof Survey of Metaphysics and Esoterism World Wisdom Books Indiana 1986

  SCHWALLER DE LUBICZ R.A. Esoterism & Symbol Inner Traditions International Vermont 1985

  SCHURE Edouard Les Grands Initiés Librairie Académique Perrin Paris1960

  SOREL Reynal Orphée et L’Orphisme Presses Universitaires de France Paris 1995

  TÜLEK Füsun Efsuncu Orpheus Arkeoloji ve Sanat Yayınları İstanbul 1998

  UMAR Bilge Türkiye Halkının İlkçağ Tarihi 1. Cilt Ege Üniversitesi Basın-Yayın Yüksek Okulu Yayını İzmir 1982

  VERGILIUS Géorgiques (Texte établi et traduit par E. De Saint-Denis) Société d’édition "Les Belles Lettres" Paris 1982

  Yazar :
  Erhan Altunay


  ALINTIDIR. 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  İsmi de üfürükçü gibi bişi.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Kısaca şöyle diyelim
  Yunan mitinde hem meşhur bir ozan hem de büyücü ve kahin olduğu bilinir.. Eşi Eurydice'yi kaybettikten sonra kadınlardan nefret etmeye başlamış ve bunalım şarkılar söylemiştir.

  Zeki Müren'in sesinin güzelliğinden dolayı Orpheus olduğunu düşünmüşümdür bazen. (:


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş