Dünyanın çeşitli bölgelerini 17'inci yüzyılda yarım asır at sırtında gezerek dünya tarihinin en önemli gezi eserlerinden Seyahatname'yi yazan ünlü gezgin Evliya Çelebi'nin doğumunun 400'ncü yılı Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından anma yılı takvimine alındı. Anma etkinlikleri gelecek yıl yapılacak.
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre Evliya Çelebi 1611 yılında İstanbul Unkapanı'nda doğdu. Kültür ve Turizm Bakanlığının resmi internet sitesinde yer verilen bu bilgiye karşı bazı kaynaklarda onun Kütahya'nın günümüzde Saray Mahallesi diye bilinen Zeryen Mahallesi'nde doğduğundan bahsediliyor. Evliya Çelebi'nin ailesi İstanbul'un fethinden sonra Kütahya'dan buraya gelip Unkapanı yöresine yerleşti. İlköğrenimini özel olarak gördükten sonra bir süre medresede okudu babasından tezhip hat ve nakış öğrendi musikiyle ilgilendi. Kuran'ı ezberleyerek hafız oldu. Enderun'a alındı dayısı Melek Ahmed Paşa'nın aracılığıyla Sultan 4. Murad'ın hizmetine girdi.''SEYAHAT YA RESULALLAH...''


Evliya Çelebi'nin geziye karşı duyduğu ilgi çocukken babası ve yakınlarından dinlediği öykü söylence ve masallardan kaynaklanıyor. Seyahatname'de geziye duyduğu ilgiyi anlatırken 1630'da bir gece rüyasında Hazreti Muhammed'i gördüğünü ''Şefaat ya Resulallah'' diyeceğine şaşırıp ''Seyahat ya Resulallah'' dediğini bunun üzerine ona gönlünce gezme uzak ülkeleri görme imkanı verildiğini ifade etti.

Bu rüya üzerine 1635'te önce İstanbul'un bütün yörelerini dolaşmaya gördüklerini duyduklarını yazmaya başladı. 1640'ta Bursa İzmit ve Trabzon yörelerini gezdi 1645'te Kırım'a Bahadır Giray'ın yanına gitti. Yakınlık kurduğu kimi devlet büyükleriyle uzak yolculuklara çıktı savaşlara mektup götürüp getirme göreviyle ulak olarak katıldı. Yanya'nın alınmasıyla sonuçlanan savaşta Yusuf Paşa'nın yanında görevli bulundu. 1646'da Erzurum Beylerbeyi Defterdarzade Mehmed Paşa'nın muhasibi oldu. Doğu illerini Azerbaycan'ın Gürcistan'ın kimi bölgelerini gezdi. Bir ara Revan Hanı'na mektup götürüp getirmekle görevlendirildi ve bundan dolayı Gümüşhane Tortum yörelerini dolaştı. 1648'te İstanbul'a dönerek Mustafa Paşa ile Şam'a gitti 3 yıl da o dolaylarda gezdi.

1651'den sonra Rumeli'yi dolaşmaya başladı bir süre Sofya'da bulundu. 1667-1670 arasında Avusturya Arnavutluk Teselya Kandiye Gümülcine Selanik bölgelerini gezdi. Kaynakların bildirdiğine göre Evliya Çelebi'nin gezi süresi 50 yılı kapsıyor. Mısır'dan dönerken ya da İstanbul'da 1682'de öldüğü sanılan Evliya Çelebi'nin kabrine ait herhangi bir bilgiye tarihi kaynaklarda yer verilmezken kabrinin kayıp olduğu belirtiliyor50 YILLIK GEZİSİNİ 10 CİLTLİK SEYAHATNAME'DE TOPLADI

Evliya Çelebi Seyahatname'sinde gezdiği ülkelerin yeme içme alışkanlıkları ekonomisi giyim şekli coğrafi durumu dili gelenek ve görenekleri hakkında ilginç bilgiler verdi. Gördüklerini ve gözlemlerini bu eserinde tarih ve yer belirterek yazdı. Gerçekçi bir gözle izlediği olayları yalın ve duru zaman zaman fantastik bir anlatımla halkın anlayacağı şekilde yazdı halkın anlayacağı deyimleri fazlaca kullandı. Ünlü seyyahın 10 ciltlik Seyahatname'si bütün görmüş ve gezmiş olduğu memleketler hakkında oldukça önemli bilgiler içeriyor. Günümüzde unutulan Ankara civarında tiftik keçisi yününden sof elde edilişi Mudurnu'da iğne yapımcılığı gibi yörelere özgü ekonomik faaliyetler hakkında bilgiler aktardı. Türk kültür tarihi ve gezi edebiyatı bakımından önemli bir yere sahip olan Seyahatname'de Anadolu'nun yanı sıra Kuzey Afrika İran Kafkaslar Orta ve Kuzey Avrupa'dan bahsediliyor.
SEYAHATNAME'DE ANLATTIĞI MEMLEKETLER

Evliya Çelebi'nin çağının konuşma dilini kullandığı Seyahatname'nin birinci cildinde İstanbul ve civarı ikinci cildinde 1640'te yaptığı Buca Batum Trabzon Kafkasya Girit 1645'teki Erzurum Azerbaycan Gürcistan seferleri üçüncü cildinde Şam Suriye Filistin Urmiye Sivas El-Cezire Ermenistan Rumeli Bulgaristan ve Dobruca dördüncü cildinde Van Tebriz Bağdat Basra gezisi yer alıyor.


Eserin beşinci cildi Van Basra seyahatinin sonuyla başlıyor ve Oçakov gezisi Rakoçzi'ye karşı sefer Rusya seferi Anadolu asilerine karşı hareket Çanakkale yolu ile Bursa'ya gidişi Boğdan'a gidişi Transilvanya seyahati Bosna'ya gidişi Dalmaçya seferi Sofya'ya gidişinden oluşuyor. Çelebi'nin Balkanlar ve Avrupa izlenimlerine yer verdiği altıncı ciltte Transilvanya seferi Arnavutluk gidişi ve İstanbul'a dönüşü Macar seferi Uyvar'ın kuşatılması 40 bin Tatarla Avusturya Almanya Flemenk'e ve Baltık Denizi'ne kadar gitmesi Uyvar'ın zaptı Belgrad'a gidişi Hersek'e gönderilmesi Ragusa seyahati Karadağ ve Kanije seferleriyle Hırvat memleketindeki gezileri bulunuyor.Seyahatname'nin yedinci cildi Avusturya Kırım Dağıstan Deşt-i Kıpçak Esterhan sekizinci cildi Kırım Girit Selanik Rumeli dokuzuncu cildi Kütahya Afyon Manisa İzmir Sakız Adası Kuşadası Aydın Tire Denizli Muğla Bodrum Ege Adaları Isparta Antalya Alanya Karaman Silifke Tarsus Adana Maraş Antep Kilis Halep Lazkiye Şam Beyrut Sayda Safed Nablus Kudüs Medine Mekke ve civarlarını kapsıyor. Eser Evliya Çelebi'nin son gezdiği memleket olan Mısır izlenimleriyle 10'uncu ciltte sona eriyor.

Ünlü seyyahın 1671'de hacca gitmek için Yalova'dan başladığı yolculuğunda izlediği güzergahın ilk bölümünü atla geçen Dr. Finkel ile Edinburg Üniversitesinden Gerald MacLean Exerter Üniversitesinden Prof. Dr. Donna Lanry Kent Üniversitesinden Susan Wirth ve New York Der Spigel'de görevli Therese Tardif seyahat sırasında bazı yerleşim birimlerinde mola vererek Türk kültürüyle ilgili bilgiler edinip belgesel program için çekim yaptı.
Marmara ve Ege bölgelerinde 40 günlük yolculukları süresince çadırlarda konaklayan ve Küresel Konumlama Sistemi (GPS) cihazından yararlanan grup gelecek yıl Seyahatname'ye ışık tutacak bir kitap ve belgesel ortaya çıkarmak için hazırlıklarını sürdürüyor.
UNESCO DOĞUMUNUN 400'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNÜ UNUTMADI

UNESCO ünlü gezgin Evliya Çelebi'nin 400'üncü doğum yılına rastlayan 2011'i geçen yıl ekim ayında UNESCO ile ilişkilendirilen anma yıl dönümleri kapsamına dahil etti. Dil halk bilimi sanat tarihi topoğrafya dinler tarihi tasavvuf tarihi ve yerel tarih araştırmalarının en önemli kaynaklarından olan Seyahatname'siyle ünlü Evliya Çelebi gelecek yıl anısına organize edilecek çeşitli etkinliklerle anılacak. Öte yandan Evliya Çelebi Fransa'nın Strasbourg kentindeki Avrupa Konseyinde düzenlenen bir sergide tarihe damga vuran 20 kişi arasında gösterildi.