Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Question Türk Irkının Kafatası Formülü Nasıl Bulundu?

  Türk Irkının Kafatası Formülü Nasıl Bulundu  Haydarpaşa Tıp Fakültesi’nde Antropoloji laboratuvarından bir köşe


  Atatürk’ün çok yakınında bulunma uğruna genç bayan Afet İnan 1930’lu yılların ortalarında Türk ırkının dünyadaki dağıldığı yerleri belirlemek için “Atatürk’ün kafatası” örnek alınarak Anadolu’nun her yerinde mezarlar açıldı. Türk ırkının “yassı ve uzun olduğu” yani Beyaz ırkın BRAKİSEFAL kolundan geldiği ileri sürüldü. Anadolu genelinde 64.000 mezar açılarak kafataslarının ölçüldüğünü Prof. Dr. Reha oğuz Türkkan açıkladı. Çok sayıda Türk büyüklerine ait kafatası torbalar içinde Ankara’ya gönderildi. Antropoloji bölümünde koruma altına alındı. Örnek Türk kafatasları müzesi kurulacaktı. Türk ırkının kafatası formülünü Belçikalı profesör PİTTARD hazırlamıştı. Dönemin milli eğitim bakanı ve ünlü mason Dr. Reşit Galip de bu çalışmayı desteklemişti. Sümerlerin Türk ırkına mensup olduğu hakkında Irak coğrafyasında kafatası bulunan mezar bulunamadı. Sümerlerden kalan heykellerin kafaları ölçüldü. Diyarbakır’da yaşayan Kürtlerin de Türk asıllı olduğu “Kafatasları ölçülerek” tespit edilmek istendi!
  Antropometrik Anket Yapmışlar


  1999 yılı Aralık ayı. Adana’ya ünlü bir tarihçi geldi konferans vermek üzere. Fahrettin KIRZIOĞLU. Kendisi Karslı ve aynı zamanda da Profesör. Çok sayıda yayınlanmış kitabı da var. Gündüz öğrencilere konferans verdi. Geceleyin Adana POLİSEVİ’nde misafir kaldı. Sayın Profesör KIRZIOĞLU ile çok önceden tanışıyorduk.

  “Akşam yanıma gel de biraz konuşalım” teklifinde bulundu. “Evet olur hocam” dedim. Seyhan Baraj gölü’ ne bakan tepede bulunan Polisevinin parlak ışıkları temizlik ve düzeni hayranlık uyandıracak kadar mükemmeldi. Kapıdan içeri girdim. Ve doğruca Hocanın oturduğu masaya geçtim. Çaylar içildi. Tarihi konular üzerinde uzun uzun sohbetler yapıldı. Gecenin bir yarısında sayın KIRZIOĞLU kulağıma eğilerek.

  -Tarihçi geçinenler Atatürk’ün etrafını çevirdiler. Türk Tarih Kurumunun kuruluşunda görev aldılar. Afet İNAN hanım da bunlardan birisi. Anadolu haritasındaki Akdeniz kıyısında bulunan ünlü Anadolu Selçuklu Hükümdarı Alaaddin KEYKUBAT’in kurduğu ALAİYE şehir ismini kendi kafasına göre değiştirdi. Kafkasyalı İran asıllı ALAN kavminin Türk olduğunu iddia ederek ALANYA ismini verdi. Yanlış yaptı. Daha nice nice yanlışlar. Bunları araştır. Sayın KIRZIOĞLU’nun bu görüşleri kulaklarımı çınlattı. Fen Lisesi’ne geldiğimde tarih kitaplarının bulunduğu raflardan 1930’lu yıllarda basılan kitapları gözden geçirdim. Türk Tarih Kurumu’nun 1932 yılında düzenlediği KONGRE’nin konuşma tutanaklarını içeren kitabını aldım. Ve sayfalarını karıştırmaya başladım.

  AFET İNAN’in 1932 yılındaki Tarih KONGRESİ’nin yıldızı olarak ön plan da olduğu hemen dikkati çekiyordu. Kitabın arka sayfalarını çevirdiğimde Muallim Afet Hanım’ın “Orta Kurun Tarihine Umumi Bir Bakış” adı altında verdiği konferans metnine ek olarak hazırlanan harita üzerinde Kafkaslarda kırmızı çizgilerle ALAN Türklerinin yaşadığı coğrafya daire içinde gösteriliyordu. KIRZIOĞLU’nun kulaklarıma fısıldadığı görüşler doğru olabilirdi! Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarının kurduğu şehrin ismi neden değiştirilmiş olabilirdi?

  İsimlerinin Türkçe olmaması. Örneğin Rükneddin Alâaddin Gıyaseddin ve diğerleri hiç Türkçe isimler taşımıyor. Sarayda resmi devlet yazışmalarında da Türkçe’yi kullanmıyorlar. Kim bunlar? Selçuklular’ın adını taşısalar da soyları kültürleri iyice karışmış dimağlarında Türklükten eser olmayan bu insanlara iyi bir tarih dersi vermek gerekirdi. Bu düşünceden hareketle Alâiye şehir ismi ALANYA olarak değiştirilmiş olabilirdi!

  Bu düşünceler içerisinde iken Cumhurbaşkanlığı forsuna baktım. Güneş etrafında 16 yıldız yerleştirilmişti. Her yıldızın karşılığı olarak bir Türk Devleti’nin ismi belirlenmiş onların bayrak sembolleri de ayrıca tespit edilmişti. Anadolu Selçuklu Devleti’nin ismi ve bayrağı Cumhurbaşkanlığı forsuna denk getirilen bayraklar içinde yoktu. Halbuki 1070’li yıllarda Bizans’a yakın İznik şehrini başkent yapan Anadolu genelini kapsayan önemli kültür eserleri ile Türk tarihinin parlayan yıldızı olan Anadolu’yu vatan yapan Anadolu Selçuklularına karşı bu vefasızlığın sebebi ne olabilirdi? Herhalde Anadolu Selçukluları Türk sayılmamıştı! TÜRKLER SARI IRKTAN DEĞİLDİR Afet İnan hatıralarında kendisi açıklıyor. Kolej eğitimini İstanbul’da ki Notre Dame de SİON’da sürdüren AFET Fransızca olarak okuduğu bir coğrafya kitabında “Türklerin sarı ırka mensup medeniyete katkısı fazla olmayan ikincil bir millet” olduğunun açıklanmasına fena halde kızmıştı. Kitaptan öğrendiklerini Ankara Musiki Muallim Mektebi Tarih Hocası sıfatıyla Gazi’ye de açtı.
  Âfet İnan da bu büyük işe Prof. Dr. Eugene Pittard ile birlikte başlamıştır. Nitekim hem Âfet İnan hem de Prof. Pittard 1947 yılında Türk Tarih ...
  “-Bu böyle midir?” diye sordu. Gazi modern Türkiye’nin ilim irfan ordusunda görev alan genç güzel heyecanlı muallime AFET’in bu sualinden fevkalade etkilendi. Ve “Hayır olamaz. Bunun üzerinde meşgul olalım. Sen çalış ve başka kitapları da tetkik et.” diyerek görüşlerini açıkladı. Sarı ırka mensup milletler Asya’nın bağrında yaşayan Türkler Moğollar Tunguzlar Tatarlar Çinliler insanlık aleminin medeni olamamış vahşi barbar toplulukları idi. Türkler kesinlikle sarı ırktan olamazdı.

  Afet bir kendisine baktı. Bir de etrafına. Beyaz benizli kumral hilal gözleri ile Türk kızları insanlık aleminin en güzel yaratılmış örnekleri idi. Genç güzel ve de alımlı. Türk erkekleri de öyle. Orta boylu Pehlivan yapılı Türk kadını ve Türk erkeği olsa olsa beyaz ırka mensup olabilirdi. Afet’in kafasındaki Türklerin beyaz ırka mensup olduğu düşüncesi ispatlanacak bir ideale dönüştü. Etrafında tanıdığı tarihçilere edebiyatçılara arkeologlara haber verdi. “Haydi hep beraber Türk ırkının medeniyet kuran vasıflarını ARİ (temiz) olduğunu cümle aleme açıklayalım” deniliyordu.

  Ankara’nın sıkıcı havası yaz ayları geldiğinde daha da çekilmez oluyor. Şöyle bir İstanbul’a uzanmak. Boğazda yat gezisi Dolmabahçe’de ilim kül­tür konularında uzmanlarla sabahlara dek süren sohbetlerde tartışmalarda bulunmakne kadar zevkli ve heyecan vericiydi. Florya sahilinde yürüyüş yapmak ve denize girmek insana bir ömür boyu unutamayacağı huzuru verirdi. İşte böylesi bir ortamda Gazi Ankara’dan ayrıldı.

  11 Haziran Çarşamba günü trenle İstanbul’a geldi (1930). 12 Haziran günü Ertuğrul yatına binerek Marmara’ya açıldı. Bursa sahillerine doğru yol alındı. 12 Haziran günü kalabalık maiyyeti ile birlikte YALOVA’ya geldi. Gazi’nin kafasındaki hayali yapmak istediği en önemli şey Türk insanına güven kimlik vermeyi yani “Tarih şuurunu” canlandırmayı hedef almıştı. Düşüncelerini hayallerini de içine alacak şekilde bir Türk tarihi kitabı yazmak istiyordu. Yerli ve yabancı dillerden kitapları toparlamış bir kısmının tercümelerini de yaptırmıştı. Temmuz ve Ağustos aylarında Yalova’da kaldığı günlerde Türk tarihinin yazılması gelecek nesillere bırakılması için yoğun çalışmalar yaptı. Öncelikle kendisi tarihe mal olmuş bir şahsiyet durumundaydı. Bir de tarih yazması ne kadar doğru olurdu. Bu düşünceler içindeyken ülkenin ve dünyanın önde gelen uzmanlarının ortak çalışma­sıyla Türk tarihinin yazılması görüşünü benimsedi. Ünlü İlahiyatçı Şemsettin GÜNALTAY bayan muallim AFET Gazi’ye tarih yazımı konusunda yardımcı oluyor görüş alışverişinde bulunuyorlardı. Gazi Tarih yazım komisyonunu kurdu. Kendi sahasında uzman alimler Türk tarihinin kendilerine verilen bölümlerini yazacaklardı. Komisyon başkanı da Mustafa Kemal idi. Komisyon genellikle İstanbul’da bazen da Ankara’da çalışmalarını sürdürdü. Bir yıla yakın süren çalışmalar sonrasında 1931 yılı yaz aylarında Türk tarihini yazım çalışması sona erdi.

  Bu zaman zarfında Gazi tarihçilere özellikle bir hatırlatmada bulunmuştu: ” Tarih yazmak tarih yapmak kadar mühimdir! Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır.”

  M. Kemal Atatürk’ün Pittard’ın “Irklar ve Tarih” adlı kitabı üzerinde yaptığı çalışma  AFET ÖN PLANA ÇIKARILIYOR Gazi bir yandan Türk tarih yazım çalışmalarını yürütürken diğer yandan da Türk tarihine dair araştırmalar belge derlemeler ilmi tartışmalar yayınlarda bulunması toplumu aydınlatması “tarih şuurunu” uyandırması için 12 Nisan 1931 tarihinde Türk Tarih Tetkik Cemiyeti’ni kurdu. Aynı gün “misyonunu tamamladığı” düşüncesiyle Türk Ocakları kapatıldı. Türk Ocaklarının kapatılmasında Gazi’nin Şubat (1931) içinde Adana’da yaptığı gezi ve konuşmalarında ilk sinyaller verilmişti.

  Ortamektepler için Tarih kitabından bir alıntı


  Adana’da Türk Ocaklılarla konuşurken “-Adana’da neler yaptınız” sorusuna karşılık olarak “Kürkçüler köyüne İlkokul açtık. Şehir içinde açtığımız sinema ile para kazanıyoruz. Dispanser açacağız” görüşlerinin açıklanması Gazi’yi kızdırdı. Bahsi geçen hizmetlerin devletin ilgili bakanlıklarının yapması gerektiğini açıkladı. Türk ocakları bünyesinde kurulan Türk Tarih Tetkik Heyeti 12 Nisan 1931’de Türk Tarih Tetkik Cemiyeti’ne dönüştürüldü. Türk ocaklarının kapatılmasında perde arkasında grupların çatışması oldu mu orası bir sır olarak açıklanmıyor. 1931 yılı güz aylarında Türk tarihi ile ilgili kitaplar 4 cilt olarak yayınlandı. Bütün Liseler Ortaokullar bahsi geçen kitaplardaki görüşlerden hareketle yeni eğitim yılında Tarih eğitimine başladılar. Askeri okullarda da aynı kitaplar okutulmaya başlandı. Ülkenin önde gelen tarihçileri yayına hazırladıkları Tarih kitaplarındaki görüşleri açıklamak tartışmak üzere 2-11 Temmuz 1932 tarihlerinde Ankara Halkevinde Türk Tarih KONGRESİ toplandı. Üniversitelerden Lise ve ortaokullardan yüzlerce tarih uzmanı öğretmen Ankara’ya davetli olarak geldi. Gazi Tarih KONGRESİ’nin açılışına katıldı. Konuşmacıları başından sonuna kadar dikkatle izledi.

  Şimdi kendi huzurunda tarih uzmanları bakalım neler konuşacaklardı. Kongre’nin açılışışını Reis sıfatıyla Yusuf AKÇURA yönetti. İlmi heyet içinde bulunan Musiki Muallim Mektebi Tarih Öğretmeni Afet siyah kıyafetleri içinde zarif görüntüsü yakasına iliştirdiği beyaz mendili düzgün taranmış saçları ile kürsüye geldi. Yüzlerce insanın meraklı bakışları Gazi’nin de yüce huzurunda konuşmaya başladı. “Muhterem Reis Beyefendi Muhterem Profesörlerimiz Muhterem Meslektaşlarım” diyerek sözlerine başlarken Gazi’nin gözlerine bakıyordu. AFET “Cenevre Üniversitesi Antropoloji Profesörü Eugene PİTTARD’ın ırkların Tarihi kitabı ve kendisiyle şahsi görüşmeleri sonrasında Orta Asya’nın bağrında yaşayan Türkler Beyaz ırkın Brakisefal özelliği taşıyan kolundan idi. BRAKİSEFAL kelimesi “yassı ve kısa kafalı” anlamına geliyordu. BRAKİ­SEFAL kafatasına sahip insanlar insanın dünyada görüldüğü tarihin ilk zamanlarında Hindistan’ın kuzeyinde Seyhun ve Ceyhun ırmakları yöresinde görülmüşler… Altaylara göç ederek yüksek Türk medeniyetini kurmuşlar… Aynı BRAKİSEFAL insanlar Orta Asya’nın kuruması ve göçler sonucu Mezepotomya Mısır Anadolu Ege İtalya Hindistan Çin’e gitmişler…  Oralarda kendi kültürlerini devletlerini kurmuşlardı. Dünyaya medeniyeti götüren Türkler Orta Asya’nın yerli (Otokton) halkıdır. Türkler Hind-Avrupalı beyaz ırka yani ARİ ırka mensuptur. Moğolların ünlü hükamdarı Cengiz Türkleri yönetimi altına almış olmasına rağmen o bir sarı ırka mensuptur. Beyaz ırk yani ALPEN ır­kın TURAN kolundan gelen Türkler Altay-Pamir bölgesine yerleşerek burada yüksek kültürlerini geliştirdiler. Türkler ARİ ırka mensupturlar. Ari ırkın yayıldığı bütün yerlerde Türk ırkının izleri vardır. Afet’in şu sözleri kendi hayal dünyasında yarattığı düşünceyi ne kadar güzel açıklıyordu: “ARİ diyarı demek Türk diyarı demek olduğunun fariki olamadılar. Bunu tetkike fırsat da kalmadı. Çünkü Avrupa yeniden birbiri ardınca gelen Alan Hun Avar Hazar Peçenek Oğuz Kuman vesaire Türk kütlelerinin sersemletici darbeleri altında kaldı. “Afet’in konuşması bittiğinde sürekli alkışlar yükseldi.

  Afet Tarih KONGRESİ’nin yıldız ismi olarak parladı. Etrafına gülücükler dağıttı. Türk milleti için yepyeni ve dünyayı şaşırtacak olan tarih ütopyasını kamuoyuna sunmuştu. Türklerin ARİ ırka mensup olduğu. Ve bu ırkın yeryüzünde dağıldığı yerlere medeniyet götürdüğü Ari ırkın anavatanının da Orta Asya Türkleri olduğu görüşleri…

  Prof. Pittard  Afet’in şu sözleri de ne kadar anlamlı idi: “Bugünün Türk çocukları bi­liyor ve bildirecektir ki onlar 400 çadırlı aşiretten değil on binlerce yıllık Ari medeni yüksek bir ırktan gelen yüksek kabiliyetli bir millettir”.

  Afet’in aynı görüşleri paylaştığı yakın mesai arkadaşları içinde çoğunluğu Tıp mesleğinde uzmanlaşmış doktorlar vardı. İstanbul Üniversitesi Antropoloji uzmanlarından Dr. Şevket Aziz Beyefendi Avrupa’da insan uzvunu yani kafatasını diğer azalarını ölçecek ilmi yöntemleri öğrenmiş Avrupa’dan alet edevatlar getirmiş… Türk ırkının BRAKİSEFAL ölçüm özelliklerinin ilmi envanterini yapmaya başlamıştı bile. 1929 yılı içinde AFET ile yakın mesai içine giren Şevket Aziz Türk ırkının iskeleti kafatası ölçüsünü belirlemek için ANTROPOLOJİ ENSTİTÜSܒnün kuruluşunu bile gerçekleştirdi. PİTTARD’ın yardımlarıyla Viyana’dan altı tane kafatası getirildi. Aksaray Alaşehir Ankara yöresinden yol inşaatlarından mezarlık açılmalarından elde edilen kafataslarının Ankara’ya getirilmesine Kaymakamlar Maarif (Eğitim) ve Dahiliye (İçişleri) Bakanlıkları yardımcı oluyordu. 1932 yılına gelindiğinde Şevket Aziz Bey’in Antropoloji Enstitüsünde 2000 kafatası birikti. Tarih Kongresi’nin yapıldığı esnada 25 Kadın ve 25 Erkeğin kafatası ölçülerinin ilmi sonuçları açıklandı. Şevket Aziz çok iddialı konuşuyordu: “İşte şimdi labaratuvarımda mevcut iki bine yakın ve tasnif edilmiş kafalardan tesadüfen seçtiğim bu dört kafayı tabii görüyorsunuz. Bunlar Alpli dediğimiz beşer zümresinin el ile tuttuğumuz birer numuneleridir.Ve ben değil bu kafalar kendileri size nereye ve kime ait olduklarını söyleyeceklerdir”. . .

  Şevket Aziz Bey’in kafatası tetkikleri sonrası Türk ırkının kafatası ölçüsü de belirlenmişti. Türklerin kafatası kafatası üst noktasından çene altına kadar uzunluğu ile… Kulak arası hizasından ön yüz boyunca enlemesine ölçül­düğünde yükseklik ile en arasındaki oran 80-85 ölçüsündedir. Yani Türkler yassı ve kısa kafatası ölçüsündedir. Kafatası arkaya doğru uzayanlar yani 70-79 ölçüsüne sahip olanlar Delikosefallerdir.

  Şevket Aziz Bey’in kafatası ilmini kullanarak Türk ırkının nerelere dağılmış olduğunu açıklamaya sıra geliyordu. Herhalde bu açıklamayı yapmak da bir başka yetkiliye düşerdi. BİR MİLLİ EĞİTİM BAKANI’NIN
  “KAFATASINA UMUT BAĞLAMASI”… 3 Temmuz 1932 Pazar… Bugün Türk Tarih Kongresi’nin sabah saat 09.00’da başlayan oturumunda Aydın Milletvekili aynı zamanda Kongre katiplerinden Dr. Reşit GALİP konuştu.


  Dr. Reşit GALİP


  Dr. Reşit Galip’e Gazi çok güveniyordu. Gazi’nin Mart 1923 Çukurova seyahatinde Mersin Hükümet Tabibi olarak karşılayanlar arasında Dr. Reşit Galip de vardı. Türk Ocağı üyesi de olan Reşit Galip’in Türk milletini yüceltme konusunda yaptığı duygusal konuşmayı Gazi çok beğenmiş ve tebrik etmişti. Aradan yıllar geçti. Reşit Galip 1932 yılı içinde Türk ırkının kafatası özelliğinin medeniyete olan katkısını ayrıntıları ile açıklayan projenin başındaydı. 1933 yılında Milli Eğitim Bakanlığı görevine de getirilen Dr. Reşit GALİP’in Türk ırkı hakkındaki açıklamaları ilgi çekici olduğu kadar da düşündürücüydü. Dr. Reşit Galip’in görünüşü onun bir Beyefendi olduğunu yansıtıyordu. Dr. Reşit Galip “Türk ırkının mensup olduğu Brakisefal kafatasının ölçüsünün 80 ve daha yukarı olduğunu açıkladı. Kafatasının kısa ve yuvarlak olduğunu söyledi. Türk ırkının sarı ırkın kaynağı olan Mongoloit insan tipiyle bir alakası olmadığına değindi. Çin’de kadim medeniyetleri yaratanların kuzeydeki Mançurya’dan geldikleri ve bunların Türk asıllı olduğu! … Sümerlerin yaşadığı Mezepotomya’da mezarlardan elde edilen kafatasları bulunamadığı için heykel ve kabartmaların kafatasları ölçülmüş bunların da Brakisefal Alpli yani Orta Asya’dan gelen Türklerin ataları oldukları… Mısır’da tarih öncesi medeniyeti taşıyanların Asya’dan göç ederek gelen Türk kökenli Brakisefaller olduğu… Amon tapınaklarında görev yapan rahiplerin kafatasları ölçüldüğünde 86 rakamının bulunduğu… Girit adasındaki kafatası ölçümlerinde son Minos medeniyetinin Brakisefal kafa yapısına sahip insanlar tarafından yaratıldığı… İtalya’ya yerleşen ETRÜSKLER’in Anadolu’dan göç ederek buraya geldikleri Etrüsk kelimesinin “TURSKUS” olarak da yazıldığı… Bunların da Türk ismi taşıdıkları . . .

  Anadolu’ya yerleşen ve devlet kuran Etilerin burnu yukarı kar kundurası giydikleri… Eldivenlerinde de baş parmak yerinin açıkta kaldığı aynı özellikte eldiveni günümüzde Kapadokya köylüleri de giydiğine göre bunlar kuzeyden muhtemelen Kafkasya’dan Turan’dan yani Orta Asya’dan gelmişlerdir. Etiler Türk asıllıdır. At’ı ehlileştiren ve gündelik hayatta kullanan Türklerdir. Atlı göçebe hayat süren Türkler her gittikleri yerlere kendi medeniyetlerini de götürmüşlerdir . Kuraklık yüzünden miladın ilk asırlarında Kuzey Çin Gobi çölünde Aral denizi yakınlarında şehirler kumlar altında kalmıştır. Bu durumda Türk göçlerinin önemli bir sebebidir. Dr. Reşit GALİP Türk ırkı ve Brakisefal kafatası hakkında yaptığı açıklamaların sonunda Türk ırkının özelliğini açıklarken Gazi’nin yüzüne baktı. Bir ara göz göze geldiler. Ve şu açıklamayı yaptı: “Uzun boylu uzun beyaz şimali düz veya kemerli ince burunlu muntazam dudaklı çok kere mavi gözlü ve göz kapakları çekik olarak değil ufku açılan TÜRK beyaz ırkın en güzel örneklerinden biridir”… Bu konuşmadan sonra ayağa kalkan yüzlerce insan sürekli alkışlayarak Dr. Reşit Galip’e destek verdi. Dr. Reşit GALİP’in konuşmasının sonunda dile getirdiği “Davamız bizim hakikatimizi bütün beşeriyetin itikatları sırasına koymaktır. Sizlerin ve elinizden yetişecek milletlerarası Türk tarihi otoritelerinin bilgi ve irşat şimşekleri Türk tarihine alıslardır katran yağdıran yerli ve yabancı taassup bulutlarını paralaya paralaya dağıtacak Türk tarihi ERGENEKON’dan çıkacaktır. Bu yalnız tarihimizin değil ezeli ve ebedi hakikatin zaferi olacaktır” sözleriyle Türk tarihçiliğini nasıl bir ırkçılık bataklığına sürüklediğinin farkında değildi.
  Kongrenin 7 Temmuz (1932) Perşembe günü öğleden sonraki oturumunda konuşan -kendisi de İdil-Ural Türklerinden ve Başkırt kökenli- Zeki Velidi TOGAN Moğollarla birlikte Cengiz Han’ın Türklerle karıştığını ortak bir tarihe sahip olduğumuzu… Seyhun ve Ceyhun nehri boylarında bulunan Otrar Cent Sağnak Kumkent Sütkent gibi kentlerin kuraklık sonrası yokoldukları görüşlerine karşı geldi. Bu şehirlerin Ortaçağda 13.-15. yüzyıllarda varoldukları siyasi karışıklıklar savaşlar sonrası bu şehirlerin harabeye dön­düğünü… Orta Asya’nın kurumasıyla ilgisi olmadığını açıkladı. Zeki Velidi’nin bu açıklamalarına Dr. Reşit GALİP şiddetle karşı çıktı. Muallim Afet Dr. Reşit Galip ve kendileriyle aynı görüşleri paylaşanlar “Yazıklar olsun! Türkleri bölüyorsun! Milliyet ateşi karşısında her gayret her teşebbüs erimeğe mahkumdur diye bağırdılar. Kendisi de bir Orta Asyalı Türk ve aynı zamanda tarih bilgini olan Zeki Velidi TOGAN susturuldu!


  GARİP HALLER… Türk milletinin köklerini meydana getiren ırkı özelliği 1930’lu yılların başlarında yayınlanan Orta mektep TARİH kitaplarına ders konusu olarak kondu. 1933 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Orta Mektep Tarih -I kitabında Türk ırkı için yazılanlar: “Baykal gölü yanlarından başlayarak Altaylar ve Orta Asya’dan itibaren Hazer Denizi ve Karadeniz çevreleri ile Ege Denizi ve Tuna boylarına kadar geniş olan yerlerde binlerce yıllardan beri beyaz renkli Türkler otururlar. Şimali Asya ve Avrupa beyaz insanların yurdudur. Fakat bu beyazlık her tarafta bir değildir.

  Asya’nın şarkına ve cenubuna indikçe koyulaşarak esmere yaklaştığı yerler vardır. Bunun için bu ırk beyazlık derecesine göre ikinci derecede iki veya üç ırka ayrılabilir.

  Sarı saçlı mavi gözlü uzun boylu insanlar en çok bu ırkta görülür. İnsanlar kafataslarının şekline göre ikiye ayrılırlar.1) Geniş kafalı Brakisefal 2) Uzun kafalı Delikosefal… Türk ırkının kafatasının şekli ekseriyetle Brakisefaldir. Ülkenin her yerindeki Okullarda Tarih Dersine giren öğretmen kitabın ilk sayfalarını araladığında Türk ırkının özelliklerini yansıtan bilgileri öğrencilerine açıklamakla görevlidir. Türklerin sarı ırka ve MONGOLA benzemediği özellikle açıklanacaktır. Bu bilgilerden sonra birbirlerine bakışan öğrenciler kimin Türk veya Türk olmadığına karar vermek için kafataslarından doğan özellikleri dikkate almak zorundadırlar. Diyelim ki çekik gözlü uzun kafalı veya kıvırcık siyah saçlı ise Türk olmamanın aşağılık kompleksine kapılabilir. Bu durumu acaba tarih öğretmeni nasıl açıklardı. Öğrencilere Çin Mısır Hindistan Anadolu Mezepotomya Ege İtalya’dan büyük devlet kuranların Türklerin ataları BRAKİSEFAL “kısa kafataslı” insanlar oldukları ders konusu olarak açıklandı.

  (Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ])


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart


  M. Kemal Atatürk’ün Pittard’ın “Irklar ve Tarih” adlı kitabı üzerinde yaptığı çalışma  ***  M. Kemal Atatürk’ün tebrik mesajı

  Türkiye Cumhuriyeti Başkitabeti Ankara 17-11-341
  Istanbul Darülfünun Emini Dr. Nureddin Ali Beyefendiye
  14 – Teşrin-i sânî – 341 tarihli mektubunuzla irsal buyurulan Antropoloji Müessesesi’nin ilk eserini memnuniyetle aldım. Türk’ü ve Türk hey’et-i ictimaiyyesini tetkik gayesini istihdâf eden müesseseye kıymetli mesaisinde muvaffakiyet temenni ederim Efendim.


  Reisicumhur
  Gazi M. Kemal


  ***


  Ismet Inönü’nün tebrik mesajı

  Azizim Nureddin Beyefendi
  Muhterem müderrislerimizin himmetleriyle teşekkül eden Türk Antropoloji Müessesesi’nin neşrine muvaffak olduğu eseri memnuniyetle aldım. Darülfünun’umuzun bu sahadaki mesaisiyle dahi pek kıymeddar bir hizmet ifa edeceğinden ümidvarım. Temenni-i muvaffakiyyat ederim Efendim.
  19 – Teşrin-i sânî – 341

  Ismet


  ***

  Bu çalışmalara M. Kemal Atatürk’ün bilfiil önayak olduğu biliniyor.[2]

  Nitekim Afet Inan tarih ve dil ile alakalı bütün çalışmaların Atatürk’ün talimatıyla yapıldığını kendisinin ise bu talimatları yerine getiren kişi olduğunu birçok defa yazmıştır.[3]

  Afet Inan M. Kemal Atatürk ve hükümetin bu çalışmalara verdiği desteği minnetle anmıştır.[4] Afet Inan’ın verdiği bilgilerden anlaşıldığına göre dönemin hükümeti bu çalışmalar için devlet bütçesinden önemli miktarda bir para ayırmış[5] hatta başta dönemin Başbakanı olmak üzere Milli Eğitim Milli Savunma ve Sağlık Bakanları bu işle ilgilenmişlerdir.[6]

  Afet Inan 64 000 kafatasından toplanan verileri doktora tezinde değerlendirdi. Tez kitap halinde iki kez Fransızca ve bir kez Türkçe olarak yayınlandı. Tezin başlığı Fransızca L’Anatolie le pays de la ‘race’ turque yani “Anadolu; Türk ‘Irkı’nın Yurdu” idi.[7]
  Dr. Afet Inan’ın (Fransızca) doktora tezi: L’Anatolie Le Pays De La ‘Race’ Turque.

  ***


  Dr. Afet Inan’ın doktora tezinin Türkçe tercümesi: Türkiye halkının Antropolojik karakteri ve Türkiye tarihi; Türk Irkının vatanı Anadolu (64.000 kişi üzerinde anket) Türk Tarih Kurumu Basımevi Ankara 1947.

  ***

  Devlet Istatistik Müdüriyeti’nde En Büyük Anket’in verileri işlenirken

  ***
  1930’lu yıllarda yapılmış kafatası çizimleri

  ***


  Mimar Sinan’ın kafatasının mezarından çıkarıldığını bildiren 5 Ağustos 1935 tarihli Akşam Gazetesi. Mimar Sinan’ın kafatası kayıp  ***
  Nermin Aygen Türklerin Kan Grupları ve Kan Gruplarının Antropolojik Karakterle Ilgisi Üzerine Bir Araştırma


  ***
  Nermin Aygen Türk Beyinleri Üzerinde Ilk Antropolojik Araştırma


  ***  Türk Antropoloji Mecmuası  ***
  **********

  KAYNAKLAR:
  [1] Haber Vakti Haberler - Güncel Haber - Son Dakika Haberleri (son erişim tarihi: 17 Eylül 2012.)
  [2] Tafsilat için bakınız; Zafer Toprak Darwin’den Dersim’e Cumhuriyet ve Antropoloji Doğan Kitap Istanbul 2012.
  Zafer Toprak’ın bu çalışmaları “mazur gösterme” çabasının eleştirisi için bakınız;
  Prof. Dr. M. Şükrü Hanioğlu “En asil duygunun tarihçiliğinden apolojetik tarih yazımına” Sabah Gazetesi 01 Temmuz 2012: En asil duygunun tarihçiliğinden apolojetik tarih yazımına - M. ŞÜKRÜ HANİOĞLU (son erişim tarihi: 17 Eylül 2012.)
  [3] Prof. Dr. Afet Inan Remzi Kitabevi Istanbul 2006 sayfa 109.
  Ayrıca bakınız; Prof. Dr. Afet Inan Ellinci Yılda Tarihten Geleceğe Türkiye Iş Bankası Kültür Yayınları Türk Tarih Kurumu Basımevi Ankara 1973 sayfa 19.
  – Prof. Dr. Afet Inan Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler Türkiye Iş Bankası Kültür Yayınları Istanbul 2007 sayfa 260.
  – Prof. Dr. Afet Inan Atatürk’ten Mektuplar Türk Tarih Kurumu Basımevi Ankara 1989 sayfa 12.
  [4] Afet Inan Türkiye halkının Antropolojik karakteri ve Türkiye tarihi; Türk Irkının vatanı Anadolu (64.000 kişi üzerinde anket) Türk Tarih Kurumu Basımevi Ankara 1947 sayfa 11 69 78.
  [5] Afet Inan Türkiye halkının Antropolojik karakteri ve Türkiye tarihi; Türk Irkının vatanı Anadolu (64.000 kişi üzerinde anket) Türk Tarih Kurumu Basımevi Ankara 1947 sayfa 78.
  [6] Afet Inan Türkiye halkının Antropolojik karakteri ve Türkiye tarihi; Türk Irkının vatanı Anadolu (64.000 kişi üzerinde anket) Türk Tarih Kurumu Basımevi Ankara 1947 sayfa 69 78.
  [7] Geniş bilgi için bakınız;
  Afet Inan Türkiye halkının Antropolojik karakteri ve Türkiye tarihi; Türk Irkının vatanı Anadolu (64.000 kişi üzerinde anket) Türk Tarih Kurumu Basımevi Ankara 1947 sayfa 67 – 203.

  **********

  Kadir Çandarlıoğlu

  **********

  “Belgelerle Gerçek Tarih” isimli 792 sayfalık çalışmamızı ücretsiz indirebilirsiniz:
  Belgelerle Gercek Tarih Kadir Candarlioglu
  *
  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Tam okurken alıntı yapılan site adresini gördüm okumaktan vazgeçtim. Bu site Atatürk'e laikliğe Türklüğe hakaret eden sitedir.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  This is the beginning of "kafatasçılık" in Turkey.

  Başlangıç amacı bu olmayabilir ama çok farklı yerlere gitti olay önünü alamadılar.

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Konu güzel tartışmaya müsait. Ama asıl nedeni verilen mesajdan farklı.
  Atatürk Afet İnan'ın doktora tezi olduğu için araştırma yapılmasını uygun görmüştür. Kim olsa da araştırmak isterdi diye düşünüyorum. Nereden geldiğimizi ve Türk ırkını araştırmak istemek gayet normal bana kalırsa..
  Bu arada Mimar Sinan'a Yahudi diyen de var Ermeni diyen de Türk diyen de..
  Kafatası ölçmekle arı ırk olduğu ispatlanamaz.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş