Tarih Öğreniminin Önemi

Tarih öğrenimi bireysel toplumsal ve evrensel ölçülerde fayda sağlar. Tarih eğitimi her şeyden önce bugünkü uygarlığın nasıl meydana geldiğini öğretirken uygarlığın tüm toplumların katkısıyla oluştuğu bilincini oluşturur.

Böylelikle bireyler ortak değerlere sahip çıkarak din dil ırk gibi ayrımlara girmeden barış içinde yaşamayı öğrenir. Bir milletin ferdi olarak geçmişini öğrenen kişi millî değerlerini kültürünü tanıyarak millî bilinç kazanır. Sorumluluk ve vatandaşlık duygusu gelişir. Toplumlar geçmişten çıkardıkları derslerle geleceklerine yön verir.


Tarih öğreniminin bireysel olarak da kişiye kazandırdıkları vardır. Çeşitli olaylar arasında ilişki kurup mantık yürüterek sonuca varabilme yeteneği kazandırır. Kişi tutucu ve bilime aykırı düşünme biçimi yerine ileriye dönük güncel olayları geniş açıdan değerlendirebilen toplumsal gelişmeleri anlayıp yorumlayabilen bir düşünme tarzına sahip olur.