Türk Diasporası


Türk diasporası (yurt dışında yaşayan Türkler ya da gurbetçi Türkler) Türkiye'den ve eski Türk (Osmanlı) topraklarından dışarı göç etmiş Türklerin dünyadaki tahmini nüfusunu anlatmak için kullanılan terimdir. Türkiye dışındaki ülkelerde yaşayan Türkler üç grupta özetlenebilir.

Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra sınırların dışında kalanlar (Türk azınlıklar)

Orta Asya'dan Anadolu'ya gelmeyenler (eski SSCB sınırları içerisinde kalanlar)

Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra diğer ülkelere göç edenler (Türk diasporası)
Türk vatandaşlığı
Ana madde: Türk vatandaşı
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası madde 66'da vatandaşlık şu şekilde tanımlanmıştır:

Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür.
Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür.

Vatandaşlık kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir.

Hiçbir Türk vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz.

Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapatılamaz.
Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
Türk Diasporası

Bu hesaplamalara Türkiye'de ya da daha önceden Osmanlı bölgesi olan Irak Suriye Bulgaristan Kıbrıs Yunanistan Makedonya ve Kosova'da yaşayan insanlar dahil edilmemiştir.
Ülke ya da bölge Türk vatandaşları
(2004)[1] Türk vatandaşları
(2006)[2] Toplam Türk nüfusu Ülke ya da bölge toplam
Nüfusu (2009)[3] % Turkish Daha fazla bilgi
Almanya 1924154 1738831 2812000[4] 4000000[5] 82329758 3.4%-4.8% Almanya Türkleri
Fransa 341728 423471 500000[6] 64057792 0.78% Fransa Türkleri
Birleşik Krallık 90000 52893 500000[7] 61113205 0.81% Birleşik Krallık Türkleri
Birleşik Devletler 220000 250000 500000[8] 307212123 0.16% ABD Türkleri
Hollanda 330728 364333 400000[9] 16715999 2.3% Hollanda Türkleri
Avusturya 130703 113635 300000[10] 8210281 3%-3.65% Avusturya Türkleri
Belçika 45866 39664 200000[11][12] 10414336 1.92% Belçika Türkleri
Suudi Arabistan 100000 120000 200000[13] 28686633 0.69% Suudi Arabistan Türkleri
Avustralya 56261 64500 150000[14] 21262641 0.70% Avustralya Türkleri
Kazakistan 6000 9593 150000[15] 15399437 0.58%-0.71% Kazakistan Türkleri
Azerbaycan 16000 16000 110000[15] 8832000 0.50%-1.21% Azerbaycan Türkleri
Rusya 18000 22808 100000[16][17] 140041247 0.07% Rusya Türkleri
İsviçre 79470 73861 100000[18] 7604467 1.31% İsviçre Türkleri
Libya 3200 1350 80000[19] 6173579 1.26% Libya Türkleri
İsveç 31894 63580 70000[20] 9059651 0.77% İsveç Türkleri
Danimarka 31978 54859 70000[20] 5500510 1.1% Danimarka Türkleri
Brezilya - - 78[21] 198739269 0.00004%
Kırgızistan 3200 3380 55000[15] 5431747 1.01% Kırgızistan Türkleri
Kanada 40000 41000 50000[22] 140000[23] 33487208 0.15%-0.41% Kanada Türkleri
İsrail 22000 30000 30000 7233701 0.30% İsrail Türkleri
Venezuela - - 28000 26814843 0.10%
İtalya 5284 14124 16255[24] 58126212 0.02% İtalya Türkleri
Norveç 10915 15356 16000[25] 4660539 0.33% Norveç Türkleri
Japonya 2424 6309 10000[26] 127078679 0.007% Japonya Türkleri
Özbekistan 700 - 10000-15000[15] 27606007 0.03%-0.05% Özbekistan Türkleri
Ukrayna 550 - 8844[27] 10000[15] 45700395 0.02% Ukrayna Türkleri
Finlandiya 1981 7000 7000 5322588 0.10% Finlandiya Türkleri
Katar 1348 - 7000[28] 833285 0.8% Katar Türkleri
Türkmenistan 5000 7000 7000[29] 4884887 0.10% Türkmenistan Türkleri
Birleşik Arap Emirliği - 5484 5500 4798491 0.11% Birleşik Arap Emirliği Türkleri
Afganistan - 4500 4500 28396000 0.01% Afganistan Türkleri
Kuveyt 1922 3260 3262[30] 2691158 0.11% Kuveyt Türkleri
Meksika - - 3100[31] 111211789 0.002%
Dubai - 3000 3000 2262000 0.13%
Ürdün 1600 2500 2500 6342948 0.025% Ürdün Türkleri
Polonya - 2500 2500[32] 38482919 0.002% Polonya Türkleri
İspanya 1289 - 2500[33] 40525002 0.006% İspanya Türkleri
İrlanda - - 2000-3000[34] 4203200 0.05%-0.07% İrlanda Türkleri
Çek Cumhuriyeti - - 1700[35] 10211904 0.006%
Macaristan - - 1700[36] 9905596 0.004% Macaristan Türkleri
Arjantin - - 1364[37] 40913584 0.003%
Güney Afrika 1100 - 1100 49052489 0.002% Güney Afrika Türkleri
Şili - - 1000[38] 16601707 0.005% Şili Türkleri
Liechtenstein 809 - 894[39] 34761 2.57% Liechtenstein Türkleri
Fas - - 853 34859364 0.002%
Uruguay - - 695[40]
Yeni Zelanda - - 600[41] 4213418 0.01% Yeni Zelanda Türkleri
Moldova 1000 - 464[42] 4320748 0.01% Moldova Türkleri
Lüksemburg 287 - 450[43] 480222 0.06% Lüksembourg Türkleri
Tacikistan 400 - 400 7349145 0.005%
Hırvatistan - - 300[44] 4489409 0.006% Hırvatistan Türkleri
Hong Kong - - 260[45] 7055071 0%
Slovenya - - 259[46] 2023358 0.01%
Portekiz - - 250[47] 10707924 0%
Endonezya - - 250[48] 240271522 0%
Kongo Cumhuriyeti - - 228 4012809 0.005%
Belarus 154 - 154 9648533 0%
Slovakya - - 150[49] 5463046 0.002%
Moğolistan - - 134 3041142 0.003%
Hindistan - - 126[50] 1166079217 Hindistan Türklei
Tayvan - - 100-499 22974347 0.002%
İzlanda - - 68[51] 306694 0.02%
Malta 53[52] 405165
Porto Riko - - 44[53] 3994259 0.001%
Litvanya - - 35[54] 3555179 0%
Cezayir - - 31 34178188 0%
Estonya - - 24[55] 1299371 0%
Letonya - - 9 2231503
Grönland - - 8[56] 57600 0.013%
Güney Kore - - 8 (1991) 48508972 0.001%
Bahamalar - - 4 309156 0.001%
Bolivya - - 2 9775246 0.003%
Other unknown 35375 unknown unknown unknown
Total 3518726 3693121
Lower bound
Upper bound

Alıntıdır.