"621 yılında bir yaz gecesi...


Atlılar geniş çayırlığa dağılmışlar dinleniyorlardı. Atından inmemiş olan Yüzbaşı İşbara Alp buyruklar veriyor atını öteye beriye sürüyordu.

Gece basıp ortalık iyice kararınca o da atından indi. Çerilerinin yaktıkları ateşe doğru yürüdü.

At uşağı Çalık onun atını almış gezdiriyordu.

Bu gece yüzbaşının gönlünde bir sıkıntı vardı...

İşbara Alp karşı yatan kara dağa bakarken yarın o dağın ardında toplanıp Çin’e akın edecek orduyu düşünüyor akın olduğu hâlde neden içinin sıkıldığını anlayamıyordu. Koca çayırlıkta çıt kalmamıştı. Rüzgâr üflemiyordu bile...

Geceleyin böyle bir sıcaklık şimdiye dek görülmemişti. Yüzbaşı yeniden eski yerine geldi. Gökyüzüne baktı. Gözleri gökte dikili kaldı. Batı yanından kara bulut hızla geliyordu. Bu bulut bir Çin atlısına benziyordu. Yeryüzünde bir ot bile kıpırdamazken gökyüzünde bulutun bu kadar hızla dolaşmasını yüzbaşı iyi bulmadı. Kendi kendine bir uğursuzluk olacak diye düşündü...

Birden bire yüzünde bir soğukluk duydu. Sonra hızla geriye dönerek bağırdı:
-Çalık!

Sert bir sesle cevap verdi:
-Buyur!

-Toplan borusu çal!

Fakat Çalık daha boruyu dudaklarına götürmeden ışıklı gece birdenbire karardı. Ay görünmez oldu. Bir boradır koptu. Yıldırımlar ortalığı inletmeğe yağmur bardaktan boşanırcasına yağmağa başladı...

Sular yukarıdan inip aşağıdaki dereye karışıyor dere de boyuna kabarıyordu.

İşbara Alp bağırdı:
-Kayalara sıkı yapışın. Dayanan kurtulur. Gücü kalmayanı sular alıp götürür!

Çeriler dizlerine yaklaşan suyun içinde kayaların çıkıntılı sivri yerlerine tutundular...

Onbaşı Yamtar tutunduğu kayanın yukarıya doğru sivri ve ince olduğunu görünce tek eliyle hemen kemerini çıkardı. Yanındaki iki çeriye buyurdu:

-Daha bütün gücümüz tükenmemiştir. Beni sıkı tutup şu kayışımı kayanın sivriliğine bağlamama yardım ederseniz üçümüz de kurtuluruz. Daha birkaç kişi de kurtulur...

Onbaşı Yamtar kemerini ortasından ikiye düğümledi. Sarkan iki ucunu aşağıya uzattı. Bu uçlardan birini kendisi tuttu. Birine de diğer çerilerden biri yapıştı. Öteki çeri onbaşıya asılmıştı...

İşbara Alp hâlâ atının üstünde idi. Yayının kirişini kayanın sivriliğine takmış demirini de eliyle tutuyor böylece sulara karşı kendini de atını da koruyordu. Onbaşı Yamtar şimdi kayaya ilmiklediği kemerine daha sıkı sarılmağa mecburdu. Çünkü artık onbaşıya asılan çeri tek değildi. Bunlar birbirine sarılarak uzayan belki yirmi kişi olmuşlardı. Fakat Yamtar itiraz etmiyor irkilmiyor yalnız kemere daha sıkı tutunmağa uğraşıyordu.
Bu ara yıldırımdan daha keskin gök gürültüsünden daha güçlü bir ses yükseldi:


- Kurt Kaya elini çöz.

İşbara Alp tam zamanında gürlemişti...

Kurt Kaya Yamtar’ın ardına yapışan erlerin arkadan onuncusuydu.

Yüzbaşının buyruğunu alınca bir an tereddüt etmedi ve kara azgın sular bu on eri bir anda yuttu.”

*ATSIZ'ın Bozkurtlar romanından aynıyla alıntıdır.

***
Bize "o bir roman kahramanı" diyebilirsiniz...
Haklısınız...

O bir kahramandır lâkin bir roman değildir...
"Kurt Kaya" bir destanın adıdır.
Sadece Türk'ün yazabileceği bir destan...
Ve...
Gerektikçe "hep tekrar eden" bir destan...
Kurt Kaya Destanı...

***

25 Nisan 1915 - Arıburnu / Çanakkale


Çanakkale'ye asker çıkarmaya hazırlanan işgalci müttefiklerin gemileri gece yarısı sahile yaklaşıyordu...

Amaçları Kabatepe ile KüçükArıburnu arasındaki kumsallık bölgeye çıkmaktı.

İlk aşamada Conkbayırı- Kocaçimentepe çizgisini denetim altına alacaklar oradan Maltepe bölgesini ele geçirecekler böylece Kuzeyde’ki Türk kuvvetlerinin Güneyde Seddülbahir bölgesindeki Türk birlikleriyle irtibatını keserek son darbeye hazırlanacaklardı.

Gece karanlığında gemiler ilerliyor sabaha doğru yoğun bombardıman altında düşman askeri Arıburnu'na çıkıyordu...

Liman von Sanders'in savaş kurgusu yüzünden Arıburnu savunmasızdı...

Kıyı gözetlemesi için Arıburnu'nda bulunan bir avuç askerimizin direnişi yeterli olmamıştı...

Düşman askerleri kıyıya çıkmış ilerliyordu.

Aynı saatlerde Bigalı’da bulunan 19. Tümen Conkbayırı yönünde tatbikat yapıyordu.

Gün ağarırken Arıburnu yönünden top seslerinin gelmesi üzerine 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemâl bir çıkarma yapıldığını anlayıp durumu Ordu Komutanına bildirdi ve müdahale için izin istedi ancak bir yanıt alamadı.

Durum vahimdi...

Mustafa Kemâl kıyıda çok zayıf gözetleme ve koruma birliklerimiz olduğunu bildiğinden ve geniş bir sahile yayılmış olan 27. Alayın da ağır kayıplar verdiği haberini alınca düşmanın Conkbayırı-Kocaçimentepe çizgisi ve uzantısını ele geçirmesi durumunda onarılamayacak durumlarla karşılaşacağını yani "savaşı kaybedeceğimizi" hisseder hissetmez karargâhtan izin gelmemiş olmasına rağmen bir an dahi tereddüt etmeden 57. Alayı bir batarya ile Kocaçimentepe yönünde harekete geçirdi.

"Kurt Kaya" elini çözmüştü.

Daha sonra bütün kaynakların da belirttiği gibi "savaşın kaderinin değiştiği an" bu andır.

Kendisi durumu yerinde izlemek üzere Conkbayırı’na çıktığında Arıburnu kesiminden bazı askerlerin çekilmekte olduklarını ve düşman birliklerinin de bunları izlediklerini gördü. O noktadaki bir çözülme ve çekilme ordunun ve milletin felâketi savaşın sonu olurdu.

Sonrasını "Kurt Kaya'nın kendisinden" dinleyelim:
"...Bu esnada Conkbayırının güneyindeki 261 rakımlı tepeden sahilin gözetleme ve korunmasıyla görevli olarak orada bulunan bir müfreze askerin Conkbayırına doğru koşmakta kaçmakta olduğunu gördüm... Bu askerlerin önüne kendim çıkarak:

-Niçin kaçıyorsunuz ? dedim.

-Efendim düşman dediler!

-Nerede?

-İşte! diye 261 rakımlı tepeyi gösterdiler.

Gerçekten de düşmanın bir avcı kuvveti 261 rakımlı tepeye yaklaşmış ve tam bir serbestlik içinde ileriye doğru yürüyordu. Şimdi vaziyeti düşünün. Ben kuvvetleri geride bırakmışım askerler on dakika istirahat etsin diye... Düşman da bu tepeye gelmiş... Demek ki düşman bana benim askerlerimden daha yakın! Ve düşman benim yere gelse kuvvetlerim çok kötü bir duruma düşecekti. O zaman artık bilemiyorum bilinçli bir düşünme ile midir yoksa önsezi ile midir bilmiyorum. Çekilen askerlere:

- Düşmandan kaçılmaz dedim.

- Cephanemiz kalmadı dediler.

- Cephaneniz yoksa süngünüz var dedim.

Ve bağırarak askere süngü taktırıp yere yatırdım. Aynı zamanda Conkbayırına doğru ilerlemekte olan piyade alayı ile dağ bataryasının yetişebilen askerlerinin ‘ marş marşla’ benim bulunduğum yere gelmeleri için yanımdaki emir subayını geriye yolladım. Bu askerler süngü takıp yere yatınca bunu gören düşman askerleri de yere yattı. Kazandığımız an bu andır...”

Gerçekten de çekilen Türk askerleri mevzi alınca karşı taraf ta mevzi alıp duraklar. Böylece 57. Alay Öncü Bölüğü'nün Conkbayırı’na yerleşmesi için gereken süre kazanılmış olur.

İşte bu an Çanakkale Savaşları Kara Harekatı’nın kaderini belirleyen önemli anlardan birisidir. Böylesine önemli bir anda kilit rolü oynayan kişi ise tartışmasız Mustafa Kemal’dir. Bu husus Çanakkale Savaşları tarihiyle uğraşan Türk ve yabancı bütün uzmanlar tarafından doğrulanıp vurgulanmaktadır.

Daha sonra Kolordu Komutanı Esat Paşa'nın izniyle 27. Alay’dan geri kalan birlikleri de emrine alan Tümen Komutanı Mustafa Kemal karşı saldırıya geçmek üzere 57. Alay'a şu emri verir :

" Ben size taarruz emretmiyorum ölmeyi emrediyorum. 'Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında' yerimize başka kuvvetler ve komutanlar kaim olabilir.”

18 Mart'ta denizde durdurulan düşman askeri 25 Nisan günü karada "bu ruhla" durdurulmuş büyük oyun bozulmuştu.

26 Nisan günü 72. ve 77. Alaylar’ın da gelmesiyle bölgedeki tüm birliklerin taaruzuyla Kılıçbayırı doğusu-Kırmızı Sırt doğusu-Kanlısırt-Albayrak Sırtı’nın gerisi alınmış böylece İngilizler’in tüm planları alt üst olmuştu.

Unutmadan... Kanlısırt’ı tutmakla görevli 77. Alay'ın içinde bulunan çok sayıda Arap erlerinin kaçması yüzünden(!) sadece Kanlısırt düşman eline geçmiştir!!!

25 Nisan 1915'de Arıburnu'nda elini çözen "Kurt Kaya" ise 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan Anadolu'ya doğru bağımsızlık yolunda dörtnala at sürüyordu...

Napolyon'u yok eden "cephanemiz yok" sözü Çanakkale'de "Kurt Kaya" için geçmiyor; cephaneyle çözülemeyeni "yüreklerin ucuna takılan" süngüyle çözmek dünya askerlik ve harp tarihini değiştiriyordu.

Tıpkı 4 yıl sonra Eskişehir Afyon Çaldağı ve Polatlı civarında "cepheler yarıldıkça" olacaklar gibi!!!

"Kurt Kaya" durmuyor durdurulamıyordu...

***

İstanbul Hükümeti Kuvva-i Milliyeciler için bir idam fetvası ve bir mahkeme kararı çıkarmıştı.

30 Temmuz 1919 günü İstanbul Hükümeti tarafından Erzurum'a gönderilen "Mustafa Kemâl'in derdest edilerek İstanbul'a yollanması" emrine "hayır" dediği yetmezmiş gibi üstüne üstlük Mustafa Kemâl Paşa'ya "Kumandamda bulunan zabit ve efradım ile 'emrinizdeyim' paşam." diyerek elini çözen "Kurt Kaya'nın" bu sefer ki ismi Kâzım Karabekir'di...

621 yılında bir yaz gecesi Ötüken'de elini çözen Kurt Kaya'yı herkes öldü zannederken o Çanakkale'de bir başka çehrede daha sonra Erzurum'da bir başka çehrede "Türk için Türk'e göre Türk tarafından Türk'çe" yeni destanlar yazıyordu...

"Kurt Kaya" yine elini çözmüştü.

Ezberler bozulup taşlar yerinden oynadıkça depremler oluyor Anadolu hasretle öz evlâtlarını bekliyordu...

***

31 Ekim 1919 - Uzunoluk Meydanı / Maraş

Fransızlar'ın ermeni işbirliği ve açık desteği ile Maraş'ı işgali sonrasında sokaklarda devriye gezen işgalciler Uzunoluk Hamamı'ndan çıkan kadınlarımıza sözle ve elle sarkıntılık ederek yüzlerini açmaya çalışırlar. Olayı gören Çakmakçı Sait bir an dahi tereddüt etmeden kadınlarımızı kurtarmak için işgalcilere saldırır. Çakmakçı Sait'in üzerinde bırakın silahı çakı bile yoktur. İşgalciler Çakmakçı Sait'i oracıkta şehit ederler. Çakmakçı Sait'in katledildiğini gören Sütçü İmam Ali olanlara tahammül edemez ve ata yadigarı Karadağ'ı çektiği gibi tüm mermileri kahpelerin üzerine boşaltır.

Çakmakçı Sait gereğini yapmış can pahasına namusuna sahip çıkmıştır.

Maraş hak ederek "Kahramanmaraş" olmuştur.

Sütçü İmam; bugün okul adıdır cadde adıdır üniversite adıdır.

Ya Çakmakçı Sait?

O; Kurt Kaya olmanın gereğini yapmış ve elini çözüp gitmiştir.

Bu kadar kolay mı yani?

Bir "Türk" için: Evet.

***

26 Ağustos 1922 sabaha doğru hücuma kalkan ordumuzun sonuç alabilmesi için acilen ele geçirilmesi gereken yerlerden biri de Çiğiltepe'dir.

Albay Reşat’ın komutasındaki 57. Tümen 27 Ağustos 1922 sabahı Çiğiltepe’yi kuşatmış düşmanı bu tepeden temizlemeye çalışmaktadır.

Bu sırada Albay Reşat ile Başkomutan Mustafa Kemâl arasında telefon konuşmaları geçmektedir:

Mustafa Kemâl (Saat 10.30):
– Reşat Bey Çiğiltepeyi ne zaman alacaksınız?
– Komutanım yarım saat sonra alacağız.
– Başarılar diliyorum.

Mustafa Kemâl (Saat 10.45):
– Düşmanın halen direndiğini görüyorum. Gözümüz o tepede çok önemli.

– Komutanım tepeye düşman bir tümen yığmış direniyorlar. Ama alacağız komutanım mutlaka alacağız.

Mustafa Kemâl (Saat 11.00):
– Reşat Bey’i istiyorum.

– Komutanım Reşat Bey size bir mesaj bırakarak canına kıydı. Okuyorum komutanım: "Yarım saat zarfında bu tepeyi almak için söz verdiğim halde sözümü tutamamış olduğumdan dolayı yaşayamam komutanım."

Mustafa Kemâl’in gözlerinden yaşlar boşanır:
- Allah rahmet eylesin Reşat Bey büyük bir vatanseverdir.

Saat 11.45'te Başkomutanın telefonu tekrar çalar:
- Çiğiltepe alınmıştır komutanım. Yüzlerce ölüsünü bırakan düşman Sincanlı Ovası’na doğru ardına dahi bakmadan birbirini ezerek kaçmaktadır arz ederim.

"Kurt Kaya" elini çözüp Çiğiltepe'ye düşmüştür ama bunu gören silah arkadaşları "o ruh haliyle" Çiğiltepe'yi düşürerek Kurt Kaya'nın sözünü yere düşürmemiştir.

***

27 Ağustos 1922 - Çiğiltepe'de Reşat Bey'in elini çözdüğü saatlerde Kurt Kaya Tepesi - Afyon

"2’nci gün... Kurtkaya Tepesi… Büyük Taarruz’da Türk cephesinin en sağındaki tümenlerin taarruz hedefleri arasındaki en önemlisi Kurtkaya Tepesi idi. Tepe üç kat tel engelle çevrilmişti ve iyi tahkim edilmişti. Birinci günü Türk birlikleri iki kez taarruz ettilerse de tepeyi ele geçirmeyi başaramadılar. Büyük Taarruz’un ikinci günü Yunan cephesinin yarılması şarttı. Kurtkaya’yı almakla görevli birlikler çok erkenden taarruza geçmeyi kararlaştırdılar. Asker hazırlık ve heyecan yüzünden gece uyumadı. Saat 03.00’te hücum çıkış mevzilerine girdiler. Saat 04.00’te süngü hücumuna kalktılar. Düşman da korkudan uyumamıştı tetikteydi. Türk hücumunu yoğun ateşle karşıladılar.

Bölükler kurşun yağmuruna karşı düşman siperlerine akıyorlardı. 36. Alay’ın 6. Bölük Komutanı Bayburtlu Üsteğmen Agâh bölüğünün önünde koşarken ağırca yaralandı. Ama yaralanıp da geri kalacak zaman değildi. Yaralandığını görenlerin yalvarmalarına aldırmadı elini yarasına bastırarak koşmaya devam etti. Tel örgüde açılan gedikten hışım gibi en önde geçti elindeki bombayı savurarak ilk siperi temizledi.

Bölüğünün önünde uçar gibi Kurtkaya’nın en yüksek noktasına çıktı. Bir soluk alacak kadar durdu ve özlemle çevreye göz attı.

Vatan parça parça geri dönmekteydi.

Serseri bir kurşun alnını buldu.

Orada toprağa verdiler.

Vatanın bir parçası oldu.”

*Bu kısım Turgut Özakman'dan aynıyla alıntıdır. 2005
Bayburt'lu Ziveroğlu Üsteğmen Agâh kanlar içinde yerde yatıyordu... Başçavuş Ali eğildi yanı başına. Bir şey söylemeye çalışan Komutanı Agâh’ın yarasını saracak ne bir sargı bezi vardı ne de zamanı. Sadece söylediklerini anlamaya çalışıyordu. Tek bir cümle duyabildi… "Bölüğe selam... Durmayın!”

Çiğiltepe'den sonra Kurtkaya Tepesi de geri alınmıştı.

Kurt Kaya "kendisini hayali kahraman zannedenlere inat" destanlaştıkça destanlaşıyor; bir ölüp bin diriliyordu...

Kurt Kaya elini çözdükçe; Çiğiltepe Kurtkaya Tepesi kanla sulandıkça İntikamtepe coştukça İzmir'in dağlarında yeniden çiçekler açıyordu...

İşgâle ve tecavüze uğramış vatan geri geliyordu...

Kılıçlar kınından çıkmış atlar yeniden şahlanıyordu. Kurt Kayalar; Gökbayrak'tan Çiftbaşlı Kartal'a Üç Hilâl'e dönüşen Ayyıldızlı Albayrağı göklere yükseltirken selama durmuş and içiyorlardı: "Biz ki Türkoğluyuz... Türk doğduk Türk'çe yaşadık Türk'çe öleceğiz... Andolsun ki soysuzlaşmayacağız... Andolsun ki mankurtlaşmayacağız... Can alıp can vereceğiz; düşmana yurt vermeyeceğiz... Yurtta sulh yoksa cihanda sulh bırakmayacağız... Türkistan azad olana kadar durmayacağız..."

Andolsun... Andolsun... Andolsun...

Alıntıdır.