Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Türk Dünyası - Turan İlleri
  Turan İlleri


  Değişik adlarla bilinen Türk dili halklar Türkiler veya genel olarak Türkler olarak adlandırılan soydaşlarımız dünyanın çeşitli bölgelerinde bulunmakla birlikte batıdan doğuya doğru sıraladığımızda yoğun olarak A.B.D. ile Kanada Avrupa Birliği Balkanlar eski Sovyet cumhuriyetleri Türkiye’ye komşu ülkeler ve Uzak Doğu’da Çin Japonya ve Avustralya gibi ülkelerde bulunmaktadırlar. 1991’in sonunda Sovyetler Birliği’nin dağılması ile beş yeni Türk cumhuriyeti ortaya çıkmış 1974’te bağımsızlığını ilan eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile yeryüzündeki bağımsız Türk cumhuriyetlerinin sayısı yediye yükselmiştir. Ancak KKTC Türkiye’nin dışında başka ülkeler tarafından tanınmadığı için Birleşmiş Milletler Teşkilatında altı Türk devleti temsil edilmektedir.

  Bunların dışında kalanlar ya özerk cumhuriyet veya özerk bölge statüsüne sahiptirler ya da bazıları büyük bir nüfusa sahip olmalarına rağmen bulundukları ülkelerde kendilerini temsil edecek resmi organları bulunmamaktadır. Biz işte bunları durum ve nüfus yapılarına göre incelemeye çalıştık.

  Alıntıdır.
  Sürmenaj, Bunu Beğendi.
  Ziyaretçilere, Gizli İçerik!

  ▌│█│║▌█ ██║▌║█ │█║▌│
  T ü r kB u d u n Ziyaretçilere, Gizli İçerik! ö k ü n !

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart


  Türkiye Cumhuriyeti

  Türkiye veya resmi adıyla Türkiye Cumhuriyeti (Bu ses hakkında Türkiye Cumhuriyeti başkenti Ankara olan ve Avrupa ile Asya kıtalarının her ikisinde de toprağı bulunan ülkedir. Ülke topraklarının bir bölümü Anadolu Yarımadası'nda bir bölümü ise Balkan Yarımadası'nın uzantısı olan Trakya'da bulunur.

  Ülkenin üç yanı Akdeniz Karadeniz ve bu iki denizi birbirine bağlayan Marmara Denizi ve Ege Denizi ile çevrilidir. Komşuları; Yunanistan Bulgaristan Gürcistan Ermenistan Azerbaycan (Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti) İran Irak ve Suriye'dir. Türkiye günümüzde bağımsız yedi Türk devletinden biridir. Devletin resmi bir dini yoktur. Ülkenin resmi dili Türkçe'dir. Ülkedeki en yaygın din ise İslâm'dır.

  Oğuzlar bugün Türkiye (Halk Latincesi'nde "Türklerin Yurdu" anlamına gelen Turchia sözcüğünden türemiştir) olarak bilinen alana 11. yüzyılda göç etmeye başlamıştır. Göç Selçukluların Bizanslılar karşısında elde ettikleri Malazgirt Zaferi'yle hızlanmıştır. Birçok küçük beylik ve Anadolu Selçuklu Devleti Anadolu'yu Moğol İstilasına kadar yönetmiş ve 13. yüzyılda Osmanlı Beyliği Anadolu'yu birleştirerek Doğu Avrupa Yakın Doğu ve Kuzey Afrika'yı yöneten bir devlet hâline gelmiştir.

  Türkiye resmi adıyla Türkiye Cumhuriyeti Kuzey Yarımkürede Avrupa ve Asya kıtaları arasında kuşbakışı görünümü kabaca doğu-batı doğrultusunda bir dikdörtgeni andıran Anadolu platosu ve Trakya yarımadası üzerinde kurulmuştur. Akdeniz Karadeniz bu iki denizi Boğazlar vasıtasıyla birbirine bağlayan Marmara Denizi ve Ege Denizi ile çevrilidir. Eski çağın başlıca uygarlık alanları olan Akdeniz dünyası Balkanlar Ortadoğu ve Uzakdoğu göç ve ticaret yollarının kesişim noktasında bulunan Türkiye coğrafyası pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır.

  Türkiye rejimi demokrasi olan bir cumhuriyettir. Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı sonunda 20. yüzyıl başında yıkılmasından sonra 1923 yılında Türk Kurtuluş Savaşı ile Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulmuştur. Türkiye Müslüman çoğunluğa sahip ülkeler arasında en gelişmiş ve modern ülke haline gelmiştir.

  Türkiye Cumhuriyeti demokratik laik sosyal bir hukuk devletidir. Birleşmiş Milletler NATO Avrupa Konseyi ve İslam Konferansı Örgütü Türkiye'nin üye olduğu uluslararası örgütlerdendir. 3 Ekim 2005 tarihinden itibaren Avrupa Birliği'ne tam üyelik için müzakerelere başlanmıştır.
  I. Dünya Savaşı'ndaki yenilgisinin ardından çöken Osmanlı Devlet'nin birçok bölgesi İtilaf Devletleri'nce işgal edilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki genç bir subay kadrosunun örgütlediği başarılı direnişin ardından 1923 yılında nihayet ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk olan Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur.

  Türkiye kadim ekinsel mirasıyla demokratik lâik merkeziyetçi ve anayasal bir cumhuriyettir. Türkiye Avrupa Konseyi'ne NATO'ya OECD'ye AGİT'e ve G-20'ye üye olarak Batı Dünyasıyla bütünleşmiştir. 1963 yılından beri Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun imtiyazlı ortağı ve 1995 yılından beri Gümrük Birliği'nin üyesi olan Türkiye 2005 yılında Avrupa Birliği ile tam üyelik görüşmelerine başlamıştır.

  Türkiye aynı zamanda Türk Konseyi Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Örgütü gibi örgütlere üye olarak Orta Doğu ile Orta Asya'daki Türk devletleri ile ve Afrika ülkeleri ile yakın ekinsel politik ekonomik ve endüstriyel ilişkiler geliştirmiştir.

  Avrupa ve Asya kıtaları arasındaki geçiş yolları üzerindeki konumu Türkiye'ye anlamlı bir güç ve önem kazandırmaktadır. Türkiye siyaset bilimciler ve ekonomistlere göre stratejik konumu büyük ekonomisi ve askeri kabiliyetiyle bir bölgesel güçtür.

  Bilimadamları ve araştırmacılar Türkiye kelimesinin İtalyancadan geldiğini kabul ederler. Prof. Dr. İlber Ortaylı bir makalesinde Cenevizlı ve Venedikli tüccar ve diplomatların 12. yüzyılda Türkiye'yi Turchia ve Turmenia olarak tanımladıklarını belirtir. Ayrıca Türkiye adı ilk defa 1190'da bir yazılı kaynakta haçlı seferi vekayinamesinde geçmektedir.

  Prof. Dr. Abdulhaluk Çay ise Turchia tanımını çok daha gerilere götürür ve Turchia tabirine ilk defa 6. yüzyılda Bizans kaynaklarında rastlandığını belirtir ve şöyle der "Bu tabir 9. ve 10. yüzyıllarda İdil/Volga nehrinden Orta Avrupaya kadar uzanan saha için kullanılmıştır." Bu kulanımın Kafkasya bölgesinde Hazar Kağanlığı için Doğu Türkiyesi Arpad hanedanının kurduğu Macar Devleti için Batı Türkiyesi şeklinde olduğunu ve aynı tabirin 12. yüzyıldan itibaren Anadolu için kullanıldığını belirtir. Tarihte 13-14. yy.da Mısır Memlükleri de Türkiye adını kullanmışlardı: ed-devletüt Türkiya (1250-1387). Batılar Turchia halkına hiçbir zaman Türkiyeli demeyip Türk (Turc) demişlerdir.

  Osmanlı devletinde 19. yüzyıla kadar Türkiye adı kullanılmadı devleti Osmaniye Memaliki Şahane Diyarı Rum adları kullanıldı. Daha sonra Genç Osmanlılar arasında Osmaniye yerine Türkistan Türkeli Türkili gibi adlar önerildiyse de Orta Asya'da Türkistan adlı bir devlet olduğundan bu benimsenmedi. Anayasada (1921) Türkiye adı yazıldı ve 1923'de Türkiye adı resmi olarak kabul edildi.

  Alıntıdır.
  Sürmenaj, Bunu Beğendi.
  Ziyaretçilere, Gizli İçerik!

  ▌│█│║▌█ ██║▌║█ │█║▌│
  T ü r kB u d u n Ziyaretçilere, Gizli İçerik! ö k ü n !

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Azerbaycan

  Azerbaycan Güney Kafkasya’da Avrupa ile Asya arasında Hazar Denizi’nin batısında yer almaktadır. Ülke’nin Rusya Gürcistan Ermenistan İran ve Türkiye ile Hazar Denizi vasıtasıyla Kazakistan Rusya İran ve Türkmenistan’la sınırları bulunmaktadır. Devletin resmi adı Azerbaycan Cumhuriyeti’dir. Ülkenin başkenti Bakü şehridir. 2000 bilgilerine göre şehrin nüfusu 25 milyondur.

  Ülkenin büyük şehirlerinden Gence 350.000 Sumgayt 320.000 ve Mingeçevir 100.000 kişilik nüfusa sahiptir. Devletin resmi dili Azerbaycan Türkçesidir. Ülkenin %98’i Müslüman’dır. Para birimi Manat’tır. Azerbaycan Cumhuriyeti üniter yapıya sahip cumhurbaşkanlığı sistemi ile yönetilen bir cumhuriyettir. Şehirlere bağlı 65 ilçe ve 69 yönetim birimi bulunmaktadır.

  O cümleden cumhuriyet sınırlarında olan 11 şehir muhtar cumhuriyetlerin sınırları içerisinde bulunan 3 şehir ve şehirlerin 13 ilçesi 132 kasaba ile 1314 köy ve 4242 mezra-yerleşim yeri bulunmaktadır. Yasama organı 125 milletvekilinden oluşan Milli Meclis’tir. En yüksek kurum Prezident (Cumhurbaşkanı) ve Cumhurbaşkanı tarafından tayin edilmiş olan Bakanlar Kurulu’dur.

  Dünya’da 150’den fazla devlet Azerbaycan Cumhuriyeti Devletinin bağımsızlığını resmen tanımıştır. Bakü’de 40’dan fazla devletin uluslararası bir kuruluşu ya da temsilciliği bulunmaktadır. Azerbaycan Cumhuriyeti 30’a yakın uluslararası teşkilatın üyesi ve 50’ye yakın uluslararası kuruluşla da münasebettedir. İnsan potansiyelinin değerlendirilmesinde Azerbaycan dünyada 90. ülkedir. 1999 yılı bilgilerine göre nüfusun %98’i okur yazardır. Askeri harcamalar için 1999 yılı bütçesine 11 milyar dolar konulmuştur.

  Alıntıdır.
  Sürmenaj, Bunu Beğendi.
  Ziyaretçilere, Gizli İçerik!

  ▌│█│║▌█ ██║▌║█ │█║▌│
  T ü r kB u d u n Ziyaretçilere, Gizli İçerik! ö k ü n !

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart
  Kazakistan Cumhuriyeti

  1980’li yılların ikinci yarısı ve 1990’lı yılların başları bir zamanların süper gücü olan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) dağılmasına şahitlik etti ve akabinde de Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) kuruldu. Bir binada yaşayan on beş Sovyet Cumhuriyet “kendi ulusal dairelerine” sahip oldu. Bu dönem zorlu siyasî ve sosyo-ekonomik çalkantılarla geçti. Aynı zamanda bu devletlerin her biri için millî bağımsızlık ve devlet egemenliği sorunları daha da ön plana çıktı. Stalin totalitarizmi zamanında Sovyetler Birliği içerisinde bulunan halkların toplumsal ve milli düşüncesi önemli ölçüde zarar gördü.

  1986 yılının Aralık ayı Kazakistan Cumhuriyeti birinci Cumhurbaşkanı N. A. Nazarbayev’in dediği gibi Kazakistan’ın bağımsızlık ve egemenliğine kavuşmasının başlangıcı olmuştur. 1986 yılının Aralık olayları Kazak gençlerinin milli bilincinin ne kadar yükseldiğinin kanıtıdır. Bu bilinç yüzyıllarca halkları tutsak yaşamaya mecbur eden totaliter sistem karşısında korkuyu yenenlerin ilklerindendi. Bu gençler kendi halkları adına artık her halka özgü olan milli gurur hissinin ezilmesine izin verilmeyeceğini açıkça ifade etti. Kazak tarihinde dramatik ve önemli dakikalar saatler ve günler az olmamıştır. Kazak halkının yeni milli tarihindeki dramatik ağırlık taşıyan önemli anların biri de 1986 Aralığında yaşanan üç gündür. Yeni demokratik düşüncenin ilk filizi Sovyet sistemi tarafından “kadife” (aşırı) milliyetçilik göstergesi olarak tanımlandı.

  Daha sonra bana bütün Kazak halkının üzerindeki bu “aşırı” milliyetçilik damgasının kaldırılması için bu bulguyu M. S. Gorbaçev’in de içinde bulunduğu bir çok kişiye defalarca anlatmak inandırmak düştü. Sonuçta Komünist partisi Merkez Komitesi Politbürosu kendi kararını iptal etmek zorunda kaldı.

  Sovyet hakimiyeti modası geçmiş erki sınırsız her yere ulaşabilen baskıcı emir sistemi yönetimiyle idare edilen üniter bir devlet haline dönüştü. Bu şartlar altında cumhuriyetler ve merkez ilişkilerinde yeni esaslar üretecek yeni Birlik anlaşması imzalama mecburiyeti ortaya çıktı. Nisan 1990’da SSCB Yüksek Kurulu “SSCB Cumhuriyetleri ve Otonom Devletleri Arasındaki Ekonomik İlişkiler Esası” ve “Birlik İçerisindeki Cumhuriyetlerin SSCB’den Ayrılma Sorunun Çözüm Düzeni” kanunlarını kabul etti.

  Ancak olaylar hızla gelişiyordu Baltık cumhuriyetlerinin ardından Gürcistan Cumhuriyeti de kendi devlet bağımsızlığı ve SSCB’den ayrılma kararlarını aldı. Rusya Sosyalist Federal Sovyet Cumhuriyeti (RSFSR) Yüksek Kurulu’nda Egemenlik Bildirisi’nin kabul edilmesi de olayların gelişmesinde büyük etki yaratı.

  25 Ekim 1990’da Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (KSSC) Yüksek Kurulu “Kazak SSC’nin Devlet Egemenliği Bildirisi’’ni kabul etti. Bildiri’de “Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti bir egemen devlet olup diğer egemen cumhuriyetlerle Birliğe kendi iradesi ile katılır ve aralarındaki ilişkileri de anlaşmalar esasına göre düzenler ayrıca Birlik’ten ayrılma hakkına da sahiptir” denilmekteydi. Egemenlik Bildirileri diğer SSCB devletlerinde de kabul edilmiştir. Bütün olanlar yeni bir Birlik anlaşmasının milletlerarası ilişkiler konusunda ertelenmeyecek kararların hazırlanmasını ve kabul edilmesini talep eden yeni bir durum oluşturdu.

  Dolayısıyla çok uluslu devletin halkları arasındaki ilkesel ilişkiler esasıyla ilgili iki önemli yaklaşım belirlenmektedir.

  Birinci yaklaşıma göre yenilenmiş Federasyon Cumhuriyetler ve Birlik arasında yetkilerin paylaşılması üzerine kurulmalıydı. Üyelerin her birinin kendi egemenlik haklarının bir kısmını merkeze (Birliğe) devretmesi gerçekte sınırlı egemenlik teorisinden kaynaklanmaktaydı. Ayrıca var olan ortak milli-ekonomi kompleksinin ve tüm dünyada gerçekleşen nesnel entegrasyon sürecinin korunması mecburiyeti de bu fikrin ortaya atılmasına bir gerekçedir.
  Konuyla ilgili diğer bir yaklaşım ise egemenliğin her bir halkın doğal ve ayrılmaz hakkı olduğu görüşüne dayanmaktaydı. Buna göre egemen bir devlet olan Cumhuriyet merkeze herhangi bir yetki vermez üstelik kendisi çeşitli şekil araçları vasıtası ile merkez idaresine direkt olarak katılır. Buna ek olarak Cumhuriyet kabul etmeyeceği merkez kararlarına engel olabilmek için Anayasal imkanlarla da donatılmalıdır.

  Bu yaklaşım hayatî önem taşıyan (Birlik içerisindeki) ortak ekonomik yapıların ulaşım enerji vb. sistemlerin bütünlüğünü koruma mecburiyetinden kaynaklanmaktaydı. Ayrıca mevcut yaklaşım ardı ardına gelen demokrasi ilkelerine cevap vermekteydi ve milletlerarası ilişkilerdeki uyuşmazlıkların kaldırılmasına yardım ederek Birlik devletin sağlamlılığının esası olabilirdi.

  1990-1991 yıllarında Sovyetler Birliği’nde SSCB’nin geleceği konusu tartışılırken Kazakistan yenilenmiş Federasyon ve cumhuriyetlerin egemenliği prensipleri üzerine Birliğin korunmasına aktif katkılarda bulunur. N. A. Nazarbayev konfederatif kuruluşun yapılanması insiyatifini gündeme getirdi. Ancak ülkede merkezkaç eğilim hakimdi bu da haşmetli Sovyet Devleti’nin tamamıyla çöküşünü beraberinde getirdi. 8 Aralık 1991’de Belovejsk’de (Beyaz Rusya) Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) kurulması Antlaşması ve bunu takip eden 21 Aralık ek “Protokolünün” (Almatı Bildirisi) imzalanması sonucunda SSCB bir devlet olarak varlığını feshetmiştir.

  Bu olay XX. yy.’ın sonunda gerçekleşen küresel olaylardan biriydi. Yetmiş üç yıl varlığını sürdüren Sovyet devlet sistemi modeli insanlık tarihinde tarihin vakayinamesinde daima hatırlanma hakkını kazanmıştır. SSCB tarihi hakkında çok yazıldı ve daha da çok yazılacaktır.

  Günümüzde bütün Post-Sovyet devletleri için önemli olan konu Sovyetler Birliği’nin dağılma nedenlerinin araştırılmasıdır zira gelecek perspektiflerin ve önceliklerin uygulanabilirliği genellikle bu araştırmalara bağlı olacaktır. N. A. Nazarbayev “XXI. yy.’ın Eşiğinde” adlı eserinde bu sebeplerin açıklamasını yapmaktadır: “SSCB’nin çöküş nedenleriyle ilgili açıklamalar genelde iki kutupsal yaklaşıma dayanmaktadır.

  Birincisi SSCB’nin dağılışı ideolojik ve jeopolitik rakibin dış ve iç güçlerle bilinçli bertaraf edilmesidir. İkinci yaklaşım ise bu yıllarda yaşanılanların öznel ve nesnel nedenlerine bakmaksızın dağılmanın kaçınılmaz bir süreç olduğunu açıklamaktadır. Elbette bunlar en uç görüşlerdir ama bu görüşler bugünkü Post-Sovyet dünyasında karşılaşılan görüş çeşitlerini karakterize eden iki siyasî düşünceyi son derece net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu görüşlerin daha ayrıntılı ve kanıta dayalı olanı da SSCB’nin çöküşünün ilk önce bilgisel/haberleşme ve anlamsal savaş seyrinde Sovyetler Birliği’nin konumunun yavaşça aşındırıldığı sürece dayalı olan araştırmadır.

  Ekonomi ve devlet iktidarı sisteminin hızlı çöküşü Kazakistan’da siyasî ve ekonomik hayatın istikrarının düzelmesine hizmet edecek Cumhurbaşkanı yönetiminin uygulanması ihtiyacını yarattı. 24 Nisan 1990’da Kazakistan Cumhuriyeti Yüksek Kurulu tarafından Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (KSSR) Cumhurbaşkanı makamı kuruldu. Parlamento’nun dönem toplantısında yapılan gizli oylama sonucunda Cumhurbaşkanlığı görevine N. A. Nazarbayev seçildi.

  Cumhurbaşkanı’nın Semey/Semipalatinsk nükleer poligonundaki denemelerin yasaklaması II. Dünya Savaşı gazileri ve bu statüye uygun görülen vatandaşların sosyal haklarının korunması ve yardım yapılması konusundaki kararları Kazakistan’daki demokrasi gelişiminin göstergeleri oldu.

  Ayrıca 17-18 Aralık 1986 Almatı olaylarının nihai durumunun değerlendirilmesi için özel komisyon da kuruldu.

  1 Aralık 1991’de Kazakistan Cumhurbaşkanı’nın halk seçimi gerçekleştirildi ve seçim sonucu itibarıyla 10 Aralık tarihinde N. A. Nazarbayev Kazakistan’ın Cumhurbaşkanı olarak görevine resmen başlamış oldu. Aynı tarihte alınan bir kararla Kazakistan SSC’yi adı Kazakistan Cumhuriyeti olarak değiştirildi.

  Kazakistan Yüksek Kurulu’nda kabul edilen ve 16 Aralık 1991’de yürürlüğe giren “Kazakistan Cumhuriyeti’nin Milli Egemenliği” hakkındaki Anayasa kanununda şu konulara yer verilmekteydi: “Kazakistan Cumhuriyeti bağımsız demokratik ve hukuk devletidir.

  Kazakistan Cumhuriyeti kendi milli sınırları içinde tam iktidara sahiptir iç ve dış siyasetlerini bağımsız olarak tayin eder.” Daha sonra 1993 yılında bu durum Kazakistan Cumhuriyeti Anayasası’nda pekiştirilmiştir.

  Kazakistan’ın egemenlik yıllarında toplum ve hayatın çeşitli yönlerinde ciddî değişiklikler yaşandı.

  Alıntıdır.
  Sürmenaj, Bunu Beğendi.
  Ziyaretçilere, Gizli İçerik!

  ▌│█│║▌█ ██║▌║█ │█║▌│
  T ü r kB u d u n Ziyaretçilere, Gizli İçerik! ö k ü n !

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart
  Kırgızistan

  Kırgızistan (diğer resmî adı-Kırgız Cumhuriyeti) Orta Asya’nın büyük iki dağ sistemlerinin Tanrı Dağı (Tiyen-şan) ve Pamir arasında bulunmaktadır. Kırgızistan’ın bu bölgesine Kırgızlar “Ala-Too” (Buz tepeli büyük dağlar) da diyorlar. Ülkenin toprağı 1999 km ve doğudan batıya 900 km kuzeyden güneye 425 km’dir. Ayrıca Kırgızlar ülkesinin yüzölçümü Hollanda Belçika İsviçre ve Portekiz’in yüzölçümlerinin toplamına eşittir denilmektedir. Kırgızistan’ın en kuzey noktası Roma ile en güney noktası ise Sicilya adası ile aynı enlemdedir.

  Kırgızistan’ın dört ülkeyle ortak sınırı vardır: Çin’le güney ve güneydoğuda Kazakistan’la kuzeyde Özbekistan’la batıda Tacikistan’la güneybatıdadır. Rus sömürgeciliği ve Sovyet devleti dönemlerinden kalan Çin-Kırgız sınırı anlaşmazlıkları genel olarak XX. yy.’ın 90’lı yılların sonlarında iki tarafın da rızasıyla çözüme kavuşturulmuştur. Söz konusu meselenin çözümündeki önemli unsurlarından birisi Kırgızistan’ın Doğu Türkistan’ın (Sincan-Uygur Özerk Bölgesinin) Çin’den ayrılmasını ve bağımsızlığını isteyen ayrılıkçı Uygur göçmenleri ve diğer güçlerin tüm siyasî partilerinin ve diğer örgütlerinin faaliyetlerinin Kırgızistan tarafından yasaklanması idi.

  Kırgızistan ve Özbekistan ayrıca Kırgızistan ile Tacikistan arasında bazı sınır bölgeleri hâlâ tartışılır durumda çünkü SSCB döneminde cumhuriyetler arasıdaki sınırlar idarî ve iktisadî bölünmenin formalite unsurları olarak değerlendirmekte idi. Günümüzde Kırgızistan Tacikistan ve Özbekistan arasıdaki sınırların belirlenmesi görüşmeleri halen devam etmektedir. Kırgız-Kazak sınırları konusu hemen hemen çözülmüş bulunmaktadır.

  Başkenti Bişkek şehri (nüfusu 756 bin) 1825 yılında Hokand Hanlığı’nın Bişkek bölgesindeki kalesi olarak kurulmuştur. 1922 yılında Dağlık vilâyetinin merkezi 1924 yılında Kırgız Özerk vilâyetinin başkenti olmuştur. 1926 yılından itibaren şehrin adı Frunze olarak değişti rilmiştir (Bolşevik ordu komutanı Mihail Frunze adını almıştı). 1991 yılında şehre tarihî ismi geri iade edilmiştir. Ekim 2000’den itibaren Oş şehri (nüfusu 2147 bin) ülkenin güney başkentidir.

  2000 yılında Oş şehrinin 3000. yıldönümü kutlanmıştı. Şehrin ortasında meşhur Taht-ı Süleyman (Sulayman-Too) dağı bulunmaktadır. M.S. I. asırda Oş şehrinin yerinde Fergana’daki Parkana (Dayuan) Devleti’nin tarihî büyük şehirlerinden birisi olan eski bir şehir bulunuyordu. Kırgızistan idarî yönden 7 vilâyetten oluşmaktadır: Bunlar Batken (merkezi Batken şehri) Celal-Abad (merkezi Celal-Abad şehri) Narın (merkezi Narın şehri) Oş (merkezi Oş şehri) Talas (merkezi Talas şehri) Çu (merkezi Bişkek şehri) Isık-Göl vilâyetlerinden (merkezi Karakol şehri) ve başkent Bişkek. Vilâyetler ilçelerden oluşmaktadır. Toplam 40 ilçe ve 22 şehir bulunmaktadır.

  2001 yılının başı itibarıyla Kırgızistan’da 32 resmî kayıtlı siyasî parti bulunmaktadır. 1992 yılında “Toplum Örgüt ve Kuruluşları Hakkında” Yasası ve 12 Haziran 1999’de “Siyasî Partiler Hakkında” yasa kabul edilmiştir. Yasaya göre dinî temele dayanan siyasî partilerin kurulması yasaklanmış ayrıca anayasal rejimin değiştirilmesi sosyal ırk millî ve dinî ayırımcılık ve düşmanlık amaçlarını güden partilerin kurulması ve faaliyette bulunması yasaklanmıştır. Yabancı ülkelerin siyasî parti kurmaları ve onların alt birimlerinin kurulması ve faaliyette bulunması da yasaklanmıştır. Önceki Komünist rejiminin acı deneyimleri ile bağlantılı olan ve en önemli sınırlamalarından birisi devlet ve parti kurumlarının birleşmesi yasağıdır.

  Kırgızistan’ın ilk bağımsızlık yıllarında partiler koyu Komünist karşıtı bloğu liberal merkeziyetçiler ve koyu komünistler olarak bölünmüş (1991 yılı Eylül ayında Orta Asya Cumhuriyetleri arasıdan sadece Kırgızistan’da Komünist Partisi yasaklanmıştı bu parti Kırgızistan Komünistleri Partisi olarak 1992 yılında yani SSCB’nin tamamen çözülmesinden sonra yeniden kurulmuş fakat bu sefer çok küçük bir parti ve devletle hiçbir ilişkisi ve bağlantısı olmadan kurulmuştu) 2001 yılının başlarına doğru partiler genellikle hükûmet yanlısı ve muhalefet partileri olarak ayrılmaya başlamışlardır.

  1991-1993 yılları arasında Komünistler ana muhalefeti oluşturduysa da onlar artık muhalefet partileri arasında önderliği kaybettiler. Ocak 2000’in başlarında eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Bişkek Belediye Başkanı General Feliks Kulov’un başkanlığındaki yeni muhalefet partisi olan Ar-Namus Partisi Kırgızistan Demokratik Hareketi Partisi ile seçim ittifakı yaparak birleştiler. Cumhurbaşkanı yanlısı partileri Sosyal-Demokrat Partisi Adalet Partisi ve Birlik Partisi dahil olmak üzere kendi seçim ittifakını oluşturmaya karar verdiler.

  Şubat 2000 genel seçimi tarihte ilk defa parlamentoya parti listelerine göre seçimi de getirdi (parlamentoda parti listelerine göre seçilenler için sadece 15 kontenjan ayrılmıştı). Fakat parlamento çoğunluğu geleneksel dar seçim bölgelerince şekillendirilmişti. Bazı muhalefet partileri seçime katılmaktan alıkonulmuşlardı ve dolayısıyla seçime ancak 9 parti girebildi.

  Parti listelerine göre aşağıdaki parti üyeleri meclise girme hakkını elde etmişlerdi. Bunlar Kırgızistan Komünistleri Partisi “Birlik ” Demokrat Güçler İttifakı (üç partiden “Adalet” Sosyal-Demokrat Parti ve “Birlik” Partisinden oluşan ittifak) Kırgızistan Bayanlar Demokrat Partisi Afganistan ve Diğer Lokal Savaşlar Gazileri Partisi ve “Benim Ülkem” partisidir. Fakat parlamento üyelerinin çoğunluğu şu veya bu siyasî partiler ile sıkı ilişki veya bağlantıları olmayan siyasetçilerdir.

  Bu seçimler böylece görünürde olan çok partili sistemden gelecekteki gerçek çok partili yönetim sistemine geçiş aşaması görevini yerine getirmiştir. Ülkede 400’e yakın sivil toplum örgütü 12 sivil siyasî hareket bulunmaktadır. Bunların arasında Sendikalar Kırgızistan Halkları Konseyi Kırgızistan Hak ve Hukuku Koruma Hareketi Sivil Toplum Örgütleri İttifakı Kırgızistan Kadınları Konseyi Kırgızistan Tarihçileri Derneği millî ve kültürel merkezler ve diğerleri yer almaktadır.

  Alıntıdır.
  Sürmenaj, Bunu Beğendi.
  Ziyaretçilere, Gizli İçerik!

  ▌│█│║▌█ ██║▌║█ │█║▌│
  T ü r kB u d u n Ziyaretçilere, Gizli İçerik! ö k ü n !

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş