Azerbaycan Posta Pulları


Azerbaycan ulusu komplike ve zengin tarihe sahiptir. Buna rağmen elverişli coğrafik konumu ve bölge tabii kaynakları daima güçlü komşularını baştan çıkartmıştır. 1813 ve 1828 yılları süresinde Rusya ve İran arasında imzalanan antlaşmaya göre Azerbaycan’ın güney toprakları İran’a eklenmiştir. Her şeye rağmen 28 Mayıs 1918’ de Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti ilan edildi. Azerbaycan Cumhuriyeti Ekim 1999 tarihinde bağımsız bir ülke olarak posta pullarını basmaya başladı. Bu dönemde 4 sanat hilesi ile düzenlenmiş 10 sanat pulu basıldı. Pullar insana ait emekçi ve aktivite ve mimarlığa ait anıtları gösteriyordu. 28 Mayıs 1920 tarihinde Sovyetler Birliği Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’ni Devirdi ve Azerbaycan’da Sovyet otoritesini inşa etti. Aralık 1920 tarihinden Nisan 1921 tarihine kadar Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti posta pulları posta sirkülasyonuna kondu. Bunlar 15 pul olup farklı değerde ve deliksizdi. Bu dönemde ayrıca ek olarak yardım amaçlı iki posta pulu basıldı. Ekim 1921 den Eylül 1923 e posta tarifesi değişti ve yeni değerler yukarıda bahsi geçen pullara farklı yollarla basıldı. 12 Mart 1922 tarihinden itibaren Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (Azerbaycan SSR) Trans Kafkasya SR ile birleşti ve bu pullar 1923 yılı sonuna kadar kullanımda kaldı.


Posta ödemeleri için Cumhuriyet topraklarında bu dönemden 1991 yılına kadar USSR posta pullarına müracaat edildi. Orada göze çarpan kişilere mimarlık ve Azerbaycan’ın bölgesine ait hayvanlara adanmış hemen hemen 60 kadar pul yayımlandı.

Posta pulları devletin bağımsızlık simgesinden biridir ve onların basımı devletçiliğin ve cumhuriyetin etkilerinin genişlemesine hizmet eder.

18 Ekim 1991 tarihinde bağısızlığın tekrar elde edilmesinden sonra Azerbaycan Cumhuriyeti Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Bakanlığı yardımıyla Azermarka şirketi 1992 yılından günümüze kadar 563 orijinal parsel ve 100 konu 9 hava zarfı ve 1 posta kart ile posta işareti olarak basıldı.
Alıntıdır.