Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  bayrak Türkoloji – Türklük Bilimi Hakkında
  Türkoloji – Türklük Bilimi Hakkında


  Türkoloji yani Türklük bilimi Türk’e ait olan bütün maddi ve manevi değer üzerinde çalışan bir bilim dalı olduğu hâlde Türkiye’de bu çalışma alanına olan ilgi oldukça azdır. Zaten Türkoloji öncelikle Batılı bilim adamlarının çalışmalarıyla sistemli bir hâle gelmiş çok sonraları Türkiye’de bu bilim dalına ilgi uyanmıştır. Türk dili ve tarihine ışık tutan en önemli belgeler olan Orhun Yazıtları‘nın bulunup okunmasının hep Batılı bilim adamları tarafından gerçekleştirilmesi Türklük bilimini çok geç fark ettiğimize bir örnektir. Her ne kadar Türkoloji‘yi geç fark etmiş ve bu alandaki çalışmalarda Batılı bilim adamlarına göre geç kalmış olsak da iki yüzyıl gibi bir süreç içerisinde Türklük biliminin özellikle Türkiye’de ve diğer Türkî cumhuriyetlerde ciddi anlamda geliştiğini görmek mümkündür. Hem bu gelişmenin seyrini hem de Türkoloji’nin çalışma alanını daha iyi görebilmeniz için konuyu aydınlatacak bilgileri sizlere sunuyorum:

  Dar anlamda Türk Dili ve Lehçelerini geniş anlamda ise Türkleri ve Türklükle ilgili olan bütün konuları inceleyen bilim koludur. Türk Dili tarihi kültürü edebiyatı… gibi konuların tümü Türklük Bilimi’nin kapsamı içindedir.

  Türklük Bilimi çalışmalarını iki bölüm hâlinde değerlendirebiliriz. Bunlardan birincisi “Türklerin” yaptığı çalışmalar diğeri ise “Türk olmayanların” yaptıkları çalışmalardır. Türkler soylu ve köklü bir ulus oldukları için yazılı tarihimizin başladığı Orhun Yazıtları‘ndan önceki döneme ait bilgilerimizin tümü dış kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardan en önemlileri “Latin – Bizans” kaynaklarıdır. Bütün Avrupa halkları Türkler hakkındaki bilgileri 4. yüzyıl ile 6. yüzyıl arasında yaşamış olan Priskos Apolinaris ve Jordanes gibi Latin veya Bizans kökenli yazarlardan öğrenmişlerdir.

  Türkler hakkındaki bilgilerin önemli bir kaynağı da “Çin” kaynaklarıdır. Milattan önceki dönemlerden itibaren Çince yazılmış belgelerde Türkler ile ilgili önemli bilgiler bulunmaktadır. Çin kaynaklarında “Türk” adıT’u-küe” biçiminde geçmektedir. Hatta “Orhun Yazıtları” bile Bilge Kağan ve Kül Tigin yazıtlarının batı yüzlerindeki Çince metinlerden yola çıkılarak çözülmüştür. “Tang Sülalesi Tarihi” ve “Yeni Tang Sülalesi Tarihi” adlı eserlerde de Bilge Kağan ve Kül Tigin’den bahsedilmiştir. Ayrıca Çinli şair “Ye-lü-Zhu” da şiirlerinde Yazıtlar‘dan bahsetmektedir.

  Pian del Carpine Villem Van Ruysbroek Marco Polo İbni Batuta… başta olmak üzere çeşitli gezginlerin yazdıkları da Türkler’in geçmişi hakkında bilgi edindiğimiz kaynaklardandır. 14. yüzyılın başlarında Türk Dili üzerine Avrupa’da İtalyanlar ve Almanlar tarafından “Codex Cumanicus” adlı eser yazılmıştır. Osmanlı Türkleriyle Avrupalılar arasında yaşayan savaşlar ile birlikte Avrupa’da Türklük Bilimi araştırmaları artmaya başlamıştır. Johann Schildtberger Philipp Johann von Strahlenberg ve Pietro Ferraguto gibi kişiler Avrupa’da başlayan Türklük Bilimi’nin öncülerindendir.

  Pietro Ferraguto 17. yüzyılda “Grammatica Turca” adlı eseriyle Türk dilinin gramerini ilk defa sistemli olarak tespit etmiştir. Türklük Bilimi ile ilgilenen savaş tutsaklarının yanı sıra Türklerle siyasi ve ticari ilişkiler içinde bulunan bazı kişiler ve türlü amaçlarla kurdukları kurum ve kuruluşlarla Hristiyanlık propagandası yapan bazı misyonerler de Türkler hakkında araştırmalar yapmışlardır.

  Avrupa’daki ilk Türkoloji kürsüsü Paris’te 1795 yılında açılan “Ecole des Langues Oriantales Vivantes“ta kurulmuştur. Ancak “Türkoloji kürsüsü” niteliğinde olmasa da Türkler hakkında araştırma yapan ve daha önce kurulmuş bazı okullar da vardır. Bu kurum ve okulların en eskisi 1627′de Roma’da kurulan “Collegium de Propaganda Fide“dir. Daha sonra Paris Rusya İtalya Almanya ve İngiltere’de benzer okul ve enstitüler kurulmuştur. Çalışmaların değerlendirildiği ilk “Doğu bilimcileri” kurultayı ise “Congres International Orientales” adıyla 1873 yılında Paris’te yapılmıştır.

  Türklerle ilgili bilgi kaynaklarının çoğalması ve bu konularla ilgilenenlerin artmasıyla Türklük Bilimi çalışmaları 18 – 19. yy’da hız kazanmış ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde Türklük Bilimi araştırma merkezleri kurulmuş üniversitelerde Türklük Bilimi (Türkoloji) bölümleri açılmıştır.

  Ziya Gökalp Avrupa’da ortaya çıkan Türklük Bilimi çalışmalarını iki boyutta değerlendirmiştir. Bunlardan birincisi Fransızcada “Turquerie” denilen “Türkperestlik Türk severlik“tir. Auguste Comte Mismer Pierre Loti Lamartine… gibi kişiler bu duruşla Türklerle ilgili dostça yazılar yazmışlardır. İkinci boyut ise; Türklük Bilimi Türkiyat veya Türkoloji adıyla bir bilim kolu olarak gelişmiştir. Özellikle Rusya Almanya Macaristan Danimarka Fransa İngiltere… gibi ülkelerde eski Türkler Hunlar ve Moğollar araştırılmıştır.

  Avrupalıların dışında Arap ve Fars kökenli bazı tarihçiler de Türklerle ilgili bazı araştırmalar yapmışlardır. Ebu Hayyan ve İbn Mühenna gibi Arap dilcileri Memluk Türkçesi üzerinde çalışmışlardır. İranlı tarihçi Cüveyni ve Fahrettin Mübarekşah 12. ve 13. yüzyıllarda Göktürklere ait yazıtlardan söz ederler.

  Türklük Bilimi’nin ikinci gelişim çizgisi yerli kaynaklara dayanmaktadır. Bu kaynaklara göre Türklük Bilimi çalışmaları 11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmud tarafından yazılan “Divan-ü Lügati’t Türk” adlı eser ile başlar. Kaşgarlı’dan sonra ilk çalışmalar Ali Şir Nevai‘nin “Muhakemetü’l-Lügateyn“; Bergamalı Kadri’nin de “Müyessiretü’l-Ulâm” adlı eseriyle devam etmiştir.

  Bizde Türklük Bilimi’nin 19. yüzyıldan sonraki önemli temsilcileri şunlardır: Ahmet Vefik Paşa Süleyman Paşa Ahmet Cevdet Paşa Fuat Paşa Ali Süavi Şemseddin Sami Veled Çelebi Bursalı Tahir Ahmet Mithat Efendi Abdurrahman Fevzi Efendi…

  19. Yüzyılda Türklük Bilimi çalışmaları ile siyasi Türkçülük bir arada yürümektedir. Her ne kadar yöntemleri amaçları ve yaklaşım biçimleri farklı olsa da Türklük Bilimi çalışmaları her zaman siyasi Türkçülüğe malzeme olabilecek veriler ortaya koymuştur.

  Türklük Bilimi araştırmaları bizim için “milli” bir özellik taşımakla birlikte artık önemli ölçüde “uluslararası” nitelik de kazanmıştır. Bugün Abd Almanya Çin Danimarka İngiltere İran İtalya Macaristan Rusya Azerbaycan Kazakistan Kırgızistan Özbekistan ve Türkmenistan gibi onlarca ülkede birçok Türklük Bilimci çalışmalar yapmaktadır.

  Kaşgarlı ile başlayıp Osmanlı Türkleriyle gelişmeye devam eden Türklük Bilimi çalışmalarının “bilimsel bir disiplin” içerisinde ele alınması oldukça yakın bir dönemde gerçekleşmiştir. Ziya Gökalp’in sosyolojik incelemeleri Türklük Bilimi çalışmalarına bir ivme kazandırmış ve Fuat Köprülü‘nün 1924 yılında İstanbul Edebiyat Fakültesi’ne bağlı olarak kurduğu “Türkiyat Enstitüsü” ile Türklük Bilimi artık önemli bir aşamaya kavuşmuştur.

  Ulu Önder Atatürk‘ün özellikle Türk Dili tarihi ve coğrafyası üzerinde araştırmalar yapılması için “Dil ve Tarih-Coğrafya FakültesiTürk Dil Kurumu” ve “Türk Tarih Kurumu“nu kurması Türklük Bilimi ile ilgili çalışmalara çok büyük katkı sağlamıştır. Ayrıca “Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü“ “Türklük Bilimi Araştırmaları Merkezleri” ve üniversitelerimizde ilgili yeni bölümlerin açılması ile Türkiye Türkoloji çalışmalarının odağı konumuna gelmiştir.

  Alıntıdır.
  Ziyaretçilere, Gizli İçerik!

  ▌│█│║▌█ ██║▌║█ │█║▌│
  T ü r kB u d u n Ziyaretçilere, Gizli İçerik! ö k ü n !

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Bilgi edindiğimiz kaynaklar filan diyor da o edindikleri bilgilerde senin bir bilgin var mı @Atsız ?

  Varsa kendi yorumlarınla bizimle paylaşabilir misin?

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Alıntı Serenad Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Bilgi edindiğimiz kaynaklar filan diyor da o edindikleri bilgilerde senin bir bilgin var mı @Atsız ?

  Varsa kendi yorumlarınla bizimle paylaşabilir misin?
  Aşağıya eklediğim kısımdan bahsediyorsunuz sanırım ?

  Pian del Carpine Villem Van Ruysbroek Marco Polo İbni Batuta… başta olmak üzere çeşitli gezginlerin yazdıkları da Türkler’in geçmişi hakkında bilgi edindiğimiz kaynaklardandır.
  Okumadığım Pian del Carpine seyahatnamesinde Moğollar'dan bahsediyor diye biliyorum.
  Ünlü gezgin Marco Polo'yu araştırmışlığım var.Onun anılarında Türkler'in yer isimleri hakkında bilgi edinmiş olabilirler.Hatırladığım kadarıyla Orta Asya ve Anadolu Türkleri'nin oturduğu bölgelere yer isimleri vermişti fakat nasıl bir tasnif yapmıştır tam anlamıyla bilmiyorum.(Avrupa'ya göre bir tasnif olduğu kesindir.)
  İbni Batuta hakkında da birkaç bilgim mevcuttur.Anadolu'da dolaşan bir seyyahtır.
  Genel olarak baktığımızda seyyahların yazılarından edinilen bilgilerden bahsediliyor.
  Çupakabra, Bunu Beğendi.
  Ziyaretçilere, Gizli İçerik!

  ▌│█│║▌█ ██║▌║█ │█║▌│
  T ü r kB u d u n Ziyaretçilere, Gizli İçerik! ö k ü n !

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Okumadığım Pian del Carpine seyahatnamesinde Moğollar'dan bahsediyor diye biliyorum.

  Mesela bu seyahatname hakkında bir konu açsanız altına da kendinizce yorumunuzu ekleseniz çok güzel olucak.

  Hem biz yararlanmış oluruz diye söyledim.

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Alıntı Serenad Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Okumadığım Pian del Carpine seyahatnamesinde Moğollar'dan bahsediyor diye biliyorum.

  Mesela bu seyahatname hakkında bir konu açsanız altına da kendinizce yorumunuzu ekleseniz çok güzel olucak.

  Hem biz yararlanmış oluruz diye söyledim.
  Şu sıralar sınavlarım dolayısıyla okuma zamanımı çalışmaya ayırdım.Fakat uygun bir zamanda inceleyip yorumlayabilirimsözüm olsun size
  Ziyaretçilere, Gizli İçerik!

  ▌│█│║▌█ ██║▌║█ │█║▌│
  T ü r kB u d u n Ziyaretçilere, Gizli İçerik! ö k ü n !

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş