Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Question Kızıl Elma Ülküsü Nedir?

  Kızıl Elma


  Bir milletin yürütücü kuvvetine 'ülkü' denir. Toplumlardaki kişileri birbirine bağlayan nesne sadece kök birliği çıkar ve ihtiyaç değil bunlarla birlikte ve aynı zamanda ülküdür. ülküsüz topluluk yerinde sayan ülkülü topluluk yürüyen bir yığındır. Sözlük anlamı 'and' ve 'uzak hedef' demek olan 'ülkü' topluluğu aynı yolda yürüten bir kuvvettir ki bu uğurda insanlar birbirlerine karşı içten sözleşmiş gibidirler.

  Ülkü ilkönce insanların gönüllerinde gönüllerinin derinliğinde şuuraltında hayallerinde doğar ve kendini önce destanlarda gösterir. Sonra şuura geçer büyük kılavuzlar tarafından açıklanır. Daha sonra da büyük kahramanlar onu gerçekleştirmek için büyük hamleler yapar. Bu hamle sırasında da ülkülü millet kahramanlar ardından gönül isteği ile koşar. Bütün bu uğraşmalar arasında da millet yürür; önce manen sonra maddeten ilerler olgunlaşır erginleşir.

  Türk destanlarından çıkan anlama göre Türklerin ülküsü fetihler sonunda büyük ve üstün bir devlet kurarak bu devletin içinde bolluğa ve mutluluğa kavuşmaktır. Aşağı yukarı her millet aynı şekildeki milli gayelerin ardındadır. Milletlerin çapına kaabiliyetine göre milli ülkülerin ayrıntılarında farklar olmakla beraber ana çizgiler bakımından hepsi birbirine benzer: Büyümek ve rahatlığa kavuşmak!

  Türkler kendi ülkülerine niçin 'kızılelma' demiştir bunun sebebini bilmiyoruz. Yalnız bu addaki saflık ve tabiilik Türk ülküsünün çok eski olduğunu göstermek bakımından manalıdır. Kızılelma adı ülkünün aydınlardan önce halk arasında doğduğunu gösterse gerektir.

  Kızılelma ülküsü Osmanlıların parlak çağlarında iyice belirip şekillenmiş ve konak konak Türk büyüklüğünün yükseklik fikrinin ilahi bir gayenin timsali haline gelmiştir. Bu büyük düşünce olmasaydı XI. Yüzyılda Anadolu'ya gelen ençok bir milyon Türk Bizans'ın Asya ve Avrupa'daki topraklarında rastladıkları diğer Türklerin birkaç tümenlik hrıstiyanlaşmış döküntülerinin yardımı ile de olsa bu dünya çapında devleti kurup dört kıta 'dördüncüsü Okyanusya'dır' üzerindeki teşkilat ve medeniyet şaheserini yaratamazdı.

  illetlere milli inanç ve güvenç veren ülkünün ne büyük bir kuvvet olduğunu anlamak için bugünkü olaylara bakmak yeter:

  60 milyonluk bir millet olmalarına rağmen dağınık teşkilatsız ve geri olan Araplar milli ülküleri olan Arap Birliği düşüncesi sayesinde toparlanma yoluna girmişlerdir. ülkülerinden aldıkları güçle Filistin işinde İngiltere ve Amerika'ya kafa tutmaktadırlar. ülkü sahibi millet oldukları için de dünyada itibarları ve değerleri artmıştır. Bizim için çok büyük isret ve ders olan şu olay Arapların itibarını göstermesi bakımından manalıdır: Birleşmiş Milletler teşkilatının 11 üyeli Güvenlik Konseyi'nin beşi 'Amerika İngiltere Fransa Rusya ve Çin' daimi altısı geçicidir. 1945 yılında bu altı üyelik için seçim yapıldı. 900 yıllık büyük bir geçmişi ve tarihi olan askeri devlet olarak nam kazanmış bulunan Türkiye bu seçimde ancak bir tek oy alarak Konsey'e giremediği halde İngiliz işgalinden henüz kurtulamamış olan ordusuz donanmasız Mısır 45 oy alarak bu üyeliğe seçildi. Demek ki o zamanki Birleşmiş Milletler teşkilatına dahil bulunan 50 devletten 45'i Mısır'ı bizden daha itibarlı ve üstün görmüştü.

  1946'da geçici üyelik için yapılan seçimde de Türkiye'ye kimse oy vermediği halde Suriye 45 oy aldı. Bir iki yıllık bir devlet olan o zamanki üç milyon nüfuslu Suriye'nin Türkiye`ye tercih edilmesinin sebebi açıktır: Suriye bir ülkünün ardındadır. Yani prensip sahibidir. Bundan dolayı da düşmanlarının bile saygısını kazanmıştır.

  Yahudiler de ülkü sahibi olmanın ikinci bir ibret verici örneğidir. Korkaklığı atasözü haline gelen bu millet bugün bir milli ülkünün ardında herhangi bir millet kadar cesaretle çarpışıyor. Milli kahramanlar ve bu milli kahramanlar idama mahkum edildikleri ve bağışlanma dileğinde bulunurlarsa ölümden kurtulacakları halde İngiltere'den af dilemeyerek milletlerine şeref vermek suretiyle ölüyorlar. Bu milli ülkü sayesinde Filistin'deki yarım milyon yahudi (O zaman Filistin'de yarım milyon Yahudi vardı) yalnız Araplarla değil koca İngiltere ile savaşı göze alıyor Amerika'ya meydan okuyor. Milli ülküye yapışmak sayesinde Yahudiler o kadar kuvvetlenmişledir ki bugün İngiltere imparatorluğu onlara karşı bir şey yapamıyor. Tebaasında bir tek kişinin hapse atılmasını savaş sebebi saban İngiltere bugün İngiliz askerlerinin öldürülmesine İngiliz subaylarının kaçırılıp dayak atılarak horlanmasına masum İngiliz çavuşlarının Yahudiler tarafından canice asılmasına ses çıkaramıyor.

  Bütün bunların en önemli sebebi Arapların ve Yahudilerin olağanüstü kuvvetli olmasıdır. Bu kuvvet maddi değil manevidir Yani ülkü kuvvetidir.

  Kızılelma ülküsüne 'tehlikeli maceracılık' diyenler bugünkü Araplar ile Yahudilere bakıp düşünmelidirler. Hele Yahudiler 2000 yıl önce kaybettikleri vatanlarını yeniden ele geçirmek ve yalnız kitaplarda kalmış olan İbrani dilini diriltip bir konuşma dili haline getirmek uğrundaki çalışmaları ile dünyaya örnek olmuşlardır.

  Biz ise bir yandan 'bir Türk dünyaya bedeldir' vecizesine inanmış görünürken bir yandan da kendimizi baltalayıp inkar ettik. Büyüklükten korktuk. Küçüklüğü benimsedik ve milli ülkü ile delilik diye alay ettik. Güvenlik Konseyindeki seçimler göstermiştir ki kimseden bir şey istememek herkesle hoş geçinmek ittifaklar yapmak bir millete itibar sağlamıyor. Kızılelma ülküsünü bir delilik sayacaksak büyüklükten değil yaşamaktan da vazgeçmeliyiz. 'Tarihi görevini yapmış ve artık ölmeye yüz tutmuş bir topluluk' olmayı kabul etmeliyiz. Eski Asurlular Hititler Romalılar gibi haritadan silinmeye razı olmalıyız. Buna razı değilsek milli ülkünün peşine düşmeliyiz ve demiryolu yapmakla birkaç fabrika kurmayı ülkü diye göstermek gafletinden çekinmeliyiz.

  ülküler için 'maddi faydası nedir?' 'uygulanabilir mi?' diye düşünmek doğru değildir. Hiçbir inanç riyazi mantığa vurulmaz. Tanrı'nın varlığı da riyazi metod ile isbat edilememiştir. Fakat yüz milyonlarca insan ona inanmakta ve bu inançtan güç almaktadır. ülküler de böyledir.

  Kızılelma ülküsünün gerisinde savaşlar ve büyük sıkıntılar görüp de korkanlar bulunabilir. Kendi rahatı ve keyfi kaçmasın diye insanlık davası (!) güdenler ülküyü inkar edenler her zaman her yerde çıkabilir. Fakat bir milletin içinde büyük bir çoğunluk milli ülküye inandıktan sonra geri kalanlar da ister istemez bu milli akıntıya uymaya mecburdurlar. Bizim için önemli olan dost kılıklı yabancıların milli ülküyü güya milli çıkar adına baltalamasının önüne geçmektir.

  Bir topluluktan ortak ülküyü kaldırın insanların hayvanlaştığını görürsünüz. Ortak düşüncesi olmayan toplulukta herkes yalnız kendi çıkar ve zevkini düşünür. Böyle bir toplulukta fedakarlık saygı nezaket kalmaz. Bencillik kabalık rüşvet iltimas ve namussuzluğun türküsü alır yürür. Maddileşmiş bir insan vatan için ölür mü? Bencil bir insan muhtaçlara yardım eder mi? Milletine inanmayan bir adam yabancı ile işbirliği yapmaz mı? Erdemi gülünç bulan birisi çalıp çırpmaz mı? Kızılelma Türk milletinin manevi besinidir. Açlar yiyecek bulamadıkları zaman nasıl faydasız zararlı hatta zehirli nesneleri yerlerse; Türk milleti de 'Kızılelma' kendisine yasak edildiği için marksizm ve kozmopolitizm gibi zararlı ve zehirli fikirlere el uzatıyor.

  Fakat artık bu devir kapanmıştır. Gittikçe uyanan milli şuur karşısında gafiller ve hainler Türk milletini daha çok aldatamayacaklardır. Kızılelmanın yolunu kapatamayacaklardır.

  Ziya Gökalp'ın mısraları düsturumuz olacaktır:

  Demez taş kaya

  Yürürüz yaya...

  Türküz gideriz Kızılelmaya.

  Kızılelma 1.sayı 31 Ekim 1947

  H.Nihal Atsız
  Çocuklar uyurken sessiz olunurZiyaretçilere, Gizli İçerik! ölürken değil.!

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  'Yüz paralık kurşunla gider hayat dediğin;
  Tanrı yolu uzaktır; erken kalk sıkı giyin.
  Yazık bütün ömrünce o kadar özlediğin
  Güzel Kızılelma'na varmadan öleceksin.'
  Hüseyin Nihal Atsız
  Türk'üz yürürüz Kızıl Elma'ya !
  Just_BReaTHe, Bunu Beğendi.
  Ziyaretçilere, Gizli İçerik!

  ▌│█│║▌█ ██║▌║█ │█║▌│
  T ü r kB u d u n Ziyaretçilere, Gizli İçerik! ö k ü n !

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Nihal Atsız biraz saçmalamış. Güzel sözler söylemiş ancak tam olarak kızıl elmanın anlamını açıklamamış.

  Başka bir yazı paylaşıyorum.


  Kızılelma; Türklerin bazı biçimlerde kimi zaman bir belde kimi zaman bir taht veya parıldayan ve dünyadaki egemenliği simgeleyen som altından yapılmış kızıl renkli bir küre betimlemesidir.


  Bu altın küre bazen zafer simgesi bazen özgürlüğün timsali bazen de fethedilmek üzere seçilen hedef yeri için kullanılmıştır. Çok eskilere dayanan Türk inanç ve töresi olan Kızılelma Türkistan’dan Hazar Denizi’nin doğusundan gelen Oğuzların Hazar kağanının ipek çadırının üstündeki hâkimiyet sembolu altın topu (Kızılelma’yı) ele geçirmeyi hedeflemişlerdir. Türkler Gök Tanrı’nın onlara dünya hâkimiyetini verdiğine inanmışlardır.

  Kızıl Elma Hedefleri
  Kızıl Elmayı benimseyenlerin hedefleri 3 kategoride toplanmıştır.

  1-Türkiye’deki Türk Hakimiyeti kurmak

  2-Dünya’daki Türk Varlığını tanıtmak

  3-Kızıl Elma.

  Kızıl Elma İlkesinin ilk ayağınında bulunan Türkçü İdeolojisini ilk olarak Atatürk benimsetmiştir. Bu nedenle Türkçüler Atatürk’e “Başbuğ” diye hitap eder.

  1-Emperyalizmin zorbalıklarını atlatan Türkler bağımsız güçlü kuvvetli bir Türk Devleti kurmayı hedefler.

  2-Bu güçlü devlet ilk aşamada Anadolu’daki Türklerin özgürce hayatlarını sürdüreceği bir Ülke olur. Kurulduğu coğrafyanın konumu itibariyle Ulus kısa sürede egemen olur.

  3-Atatürk bu hedef için bir çok politika hayata geçirmiştir.

  4-Türkçü Devlet diğer Türk devletlerini bir bayrak altında toplamayı hedefler. Kalkınarak Dünya Devletleri arasına girmek için %100 Türk sermayesi %100 Türk teknolojisi kullanmayı hedefler.

  5-Yaşadıkları coğrafyalarda hakimiyeti elinde tutan Türk Devletleri Kızıl Elma’nın ikinci aşamasına geçmeyi uygun görmüşlerdir. Bir bayrak altında toplandığı vakit Turan ilan edilecektir.

  Kızıl Elma Ülküsü’nün son hedefi ise;
  Türklerce yönetilen tüm halkların adaletli ve kardeşçe yaşadığı dünya düzeni kurmak ve yönetmektir!

  Kızılelma ilkesi Osmanlının yükselme döneminde oldukça geçeri olmuştur. Eğer bu düşünce hedeflenmeseydi XI. Yüzyılda Anadolu’da yaşamış bir milyon Türk azınlık olup yok olurdu. Bu ilke biz Türklere milli inanç güven ve kuvvet aşılamıştır.

  1946′da Birleşmiş Milletlerde geçici üyeliğe aday olan Türkiye’ye kimse oy vermediği halde Suriye 45 oy toplamıştır. Bir iki yıldır hakimiyet süren bir devlet olan ve o dönemde üç milyon nüfuslu Suriye’nin Türkiye`yi geçmesinin nedeni arap ülkesi olmasıdır. Ancak şimdilerde Türkiye Ortadoğuda önemli bir konuma sahiptir. Filistinde olanlara bakılarak yahudiler kolaylıkla filistin topraklarını işgal ederken araplar ve arap birliği İsraile karşı gelmemiş ve bu nihayetinde Filistin bugünkü konumuna düşmüştürr. Bunu idrak eden arap dünyası günümüzde Türklere bir düşman yerine zorunlu bir kurtarıcı oalrak görmektedir.

  Şimdilerde Kızıl Elma Ülküsü diye nitelendirilen düşünce muhafazakar düşüncelerin çoğalmasına ve son 10 yılda OrtaDoğu’da Türkiye’ye verilen önemin artmasına neden olmuştur. Davos da da yaşanılan eklenir ise Türkiye büyük ve saygın bir devlet durumundadır ve dünya politikasında söz hakkına sahiptir. Türk devletlerinin birleşmesiyle oluşacak birlik düşüncesi şimdi büyük ve dünyaca ses getiren ve kökü Osmanlıya dayanan bir Türk-İslam Birliğine dönmüştür.
  OkyanusunKalbi, Bunu Beğendi.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş