Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  bayrak Geniş Türk Tarihinin Haritalar İle Gösterimi

  Geniş Türk Tarihinin Haritalar İle Gösterimi  • M.Ö.312: Çin/Hiung nu halklarına karşı Çin'in duvar inşası: Çin Seddi


  • M.Ö.209: Hiung nu lideri Teoman'ın ölümü


  • M.Ö.209: Mete'nin Hiung-nu'ların (Hunların) lideri olması


  • M.Ö.201: Kırgız halkından ilk kez söz edilmesi

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
  • M.Ö.187: Çin'in Burhan nu üzerine Pa-i-Teng seferi


  • M.Ö.177-M.Ö.165: Yue-çilerin Hiung nu'lar tarafından Kansu'dan Baktriane'ye sürülmeleri ve oradaki Helen krallığını kaldırmaları


  • M.Ö.177-M.Ö.165: Hiung nu'ların Çin'e akınları


  • M.Ö.138-M.Ö.126: Baktria'da Çang Kien elçiliği. Çin-İran ilişkileri

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]


  • M.Ö.49-M.Ö.36: Çiçi'nin Talas'a göçü (Batı Hiung-nu)

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
  • 48: Hiung nu'ların ikiye bölünmeleri (Kuzey Hiung-nu ve Güney Hiung-nu)


  • 93: Hiung nu'ların Sien Pi'ler tarafından mağlup edilmeleri


  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
  • Aşağı İtil'de (Hazar denizi'nin kuzeyi) Hun varlığı


  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  • 260: Şan-şi'nin kuzeyinde Tabgaçlar


  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]  • 304-351: Çin'in kuzeyinde Hiung-nu krallıkları (Han Zhao Hou Zhao)


  • 388-392: Çin'in kuzeyinde Ding ling krallığı (Wei)


  • 374-375: Avrupa Hunlarının Don Nehri'ni geçişi


  • 386-409: Tabgaçlar Kuzey Çin'de (Kuzey Vey)


  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]


  • 402: Rouran'ın kuruluşu (Yüan Yüan/Avarlar?)


  • 407-431: Çin'in kuzeyinde Hiung-nu krallığı (Xia)


  • 422: Lo-yang'ın Tabgaçlar tarafından alınışı


  • 427: Romalılar ve Hunların ittifakı


  • 434: Bizans ile Hunlar arasında Margos Antlaşması


  • 440: Ak Hun (Eftalit) istilalarının başlaması


  • 451: Attila Galya'da (bugün Fransa)


  • 452: Attila'nın Roma seferi ve Papa I. Leo ile görüşmesi


  • 480: Hazar denizi ile Tuna nehri arasında Ön Bulgarlar


  • 480: Mazdek İsyanları'nda Sasaniler'e Ak Hunların yardım etmesi


  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]


  • 531-578: Kafkas Surları'nın İranlı Hüsrev tarafından dikilmesi


  • 534: Tabgaçların (Vey Hanedanlığı) dağılması


  • 552: Tu-kiu'lerin (Türküt'ler/Göktürkler) Rouran egemenliğe karşı ayaklanması. Birinci Göktürk Kağanlığı'nın kuruluşu.


  • 565: Ak Hunların (Eftalitler) Göktürkler tarafından ortadan kaldırılmaları


  • 582: Birinci Göktürk Kağanlığının bölünmesi


  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]  • 619: Avarların İstanbul'u I. kuşatması.


  • 626: Avarların İstanbul'u II. kuşatması.


  • 626-627: Doğu Roma İmparatoru Herakleios'un Hazarlar'dan yardım istemesi


  • 639: Göktürk prensi Kürşad'ın ihtilal denemesi.


  • 642: Güneydoğu Avrupa'da (Karadeniz'in kuzeyi'nde) Büyük Bulgarya Hanlığı'nın bölünmesi


  • 673-674: Arapların Maveraünnehir'e ulaşması ve Göktürk şehri Buhara'yı kuşatması.


  • 674: Paralı Türk askerlerinin İslam topraklarında varlığı


  • 680: Ön Bulgarlar Balkan'da


  • 681-744: İkinci Göktürk Kağanlığı'nın kuruluşu


  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  Bulgarların bölünmesi:

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]


  • 720-735: Orhun Anıtlarının dikilmesi


  • 744-840: Uygur Kağanlığı'nın kuruluşu


  • 751: Çinlerin Orta Asya'ya girişi Talas Savaşı


  • 755: Paralı Türk askerlerin Ngan Lu-Şan'ın Çin'deki isyanı


  • 762-770: Uygurların Mani dini'ni benimsemeleri


  • 780: İtil Bulgar Hanlığı'nın kuruluşu  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
  • 811: Bulgar kralı Han Krum'un Bizans kralı I. Nikephoros'u öldürmesi


  • 833-882: Samerra'da paralı Türk askerlerinin varlığı


  • 840-924: Kırgızların Uygurlara saldırması. Uygurların güneybatıya kaçıp Sincan ve Kansu'ya yerleşmeleri. Moğolistan'da Kırgız egemenliği.


  • 851-863: Aziz Kyrillos'un Hazarlara gelişi


  • 864-865: Bulgar kralı I. Boris'in hıristiyanlığı kabul etmesi. Ön Bulgarların islavlaşması.


  • 868-884: Kahire'de Tolunoğulları


  • 880: Raşid el-Türki'nin Yukarı Mısır seferi


  • 883: Çin'deki Şa-t'o Türkleri

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]  • Güneydoğu Avrupa'da Peçenek egemenliği


  • 905: Mısır valisi İhşid


  • 921: İbn Fadlan'ın henüz müslümanlaşmış İdil bulgarlarını elçi olarak ziyareti


  • 923-946: Çin'in kuzeyinde Şa-t'o egemenliği (Hou Tang Hou Jin)


  • 924: Moğol Hitayların Kırgız Devletini yıkması.


  • 934: Satuk Buğra Han ilk müslüman Türk Hakanı olarak tarihe geçer


  • 944-1090: Peçeneklerin ardı kesilmeyen Bizans saldırıları


  • 965: Hazar başkenti'nin I. Svyatoslav tarafından alınışı


  • 985: Siri Derya'da Selçuklular


  • 995: Harezmşahlar'ın tek bir çatı altında birleşmeleri


  • 999: Karahanlılar'ın (Uygurlar + Karluklar) Buhara'yı alışı. Karahanlıların müslümanlaşması.


  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]  • 1016: Rus ve Bizanslıların Hazarları ortadan kaldırması.


  • 1026-1090: Bizansa karşı Peçenek saldırıları.


  • 1040: Selçukluların Gaznelileri yenmesi


  • 1059: İsfahan'ın Selçuklular tarafından alınışı


  • 1071: Malazgirt savaşı: Selçukluların Bizanslıları yenmesi.


  • 1071-1076: Türklerin Antakya Şam ve Kudüs'e gelişi


  • 1077: Anadolu Selçuklu Devleti'nin (ya da Rum Selçuk Devleti) kuruluşu


  • 1090-1091: Peçeneklerin ve Çaka Beyin İstanbulu kuşatması.


  • 1091: Kıpçakların Bizanslıların yardımına koşup Peçenekleri bozguna uğratışı.


  • 1096: Haçlıların Anadoluya girişi


  • 1099: Kudüs'ün haçlılar tarafından alınışı


  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]


  Alıntıdır.
  Sürmenaj and darmaduman like this.
  Ziyaretçilere, Gizli İçerik!

  ▌│█│║▌█ ██║▌║█ │█║▌│
  T ü r kB u d u n Ziyaretçilere, Gizli İçerik! ö k ü n !

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart


  • 1122: Tüm Peçenek halkının Kıpçaklar tarafından katledilmesi


  • 1130-1135: Moğol Hitayların Tunguz Curcenler (Jin) tarafından batıya doğru kaçırılmaları ve Hitayların Orta Asya'da Kara Hıtay'ı kurmaları.


  • 1150: Gaznelilerin Gurlular tarafından ortadan kaldırılmaları.


  • 1157: Büyük Selçukluların sonu


  • 1176: Miryakefalon Savaşı: Bizanslıların Selçuklular tarafından bozguna uğratılmaları.


  • 1187: Gazneliler İmparatorluğunun sonu.

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]  • 1200-1220: Harezm İmparatorluğunun altın çağı.


  • 1206: Cengiz Han'in Büyük Han ilan edilişi


  • 1206-1209: Delhi Sultanlığı'nın kuruluşu


  • 1211: Karahıtay Kağanlığının Moğollar tarafından ortadan kaldırılması


  • 1223: Doğu Avrupa'ya Moğol akınları


  • 1230-1231: Otrar Faciası: Moğollar gönderdikleri elçileri kılıçtan geçiren Harezmlere katliam yapıp İranı ele geçiriyorlar.


  • 1230: Yassı Çemen Savaşı: Harezmşahlar / Anadolu Selçuklu - Eyyubi ittifakı arasında savaş.


  • 1241-1242: Moğolların Polonya Macaristan Avusturya ve Adriyatik'e gelişi


  • 1243: Kösedağ Savaşı: Anadolu Selçukları ve Moğol İmparatorluğu arasında savaş.


  • 1250: Memlûk Devleti Kahire'de iktidarı ele geçiriyor


  • 1255-1260: Moğollar Viyana Yun-nan Tonkin Suriye ve Rusya'da


  • 1290-1320: Delhi Halaci Hanedanlığı


  • 1299: Osmanlı İmparatorluğu'nun doğuşu
  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]  • 1320-1424: Delhi'de Tuğluk Hanedanlığı


  • 1346: Osmanlıların Avrupaya geçişi


  • 1361: Edirne'nin Osmanlılar tarafından alınışı


  • 1370: Timur'un iktidarı ele alması


  • 1382: Toktamış'ın Altın Ordu'nun başına geçmesi ve Moskovayı ateşe vermesi


  • 1389: Kosova: Osmanlıların Balkanlar'da egemenlik sağlaması


  • 1389-1403: I. Bayazit hükümdarlığı


  • 1398: Timur'un Hindistan seferi
  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]  • 1402: Ankara Savaşı: Timur ile II. Beyazıd arasında


  • 1405: Timur'un ölümü


  • 1405-1447: Şahruh'un Herat'a gelişi


  • 1406: Akkoyunlular ile Karakoyunluların tekrar tarih sahnesine çıkışı


  • 1412-1460: Ebu'l Hayr'ın Özbek gücünü kuruşu.


  • 1414-1517: İranileşmiş Türk Hanedanlığı Delhi Seyyidleri.


  • 1430: Kırım Hanlığı'nın kuruluşu


  • 1445: Kazan Hanlığı'nın kuruluşu


  • 1447-1449: Uluğ Bey


  • 1453: Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u alışı


  • 1453-1504: Akkoyunlu devleti'nin altın çağı.


  • 1462-1505: Astrahan Hanlığı'nın kuruluşu


  • 1473: Hüseyin Baykara: Timur Rönesansı
  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
  • 1500: Muhammed Şeybani ve Maveraünnehir'de Özbekler


  • 1502: Altın Ordu Devleti'nin sonu


  • 1502: İsmail'in İran'da Safevi Hanedanlığını kurması


  • 1510: Muhammed Şeybani'nin İsmail tarafından mağlup edilmesi


  • 1512-1520: I. Selim


  • 1516: Osmanlıların Cezayir'e ayak basması


  • 1516-1517: Suriye ve Mısır'ın Osmanlılar tarafından fethi


  • 1520-1566: "Muhteşem Süleyman" (Kanuni) dönemi


  • 1525: Babür Şah Hindistan'da


  • 1534: Osmanlıların Tunus'a girişi


  • 1551: Osmanlıların Trablusgarp'a gelişi


  • 1552: Kazan'ın Ruslar tarafından alınışı


  • 1555: Astrahan'ın Ruslar tarafından alınışı


  • 1557: Nogay Hanlığı'nın Ruslar tarafından ilhakı


  • 1556-1605: Ekber Hindistan İmparatoru


  • 1571: İnebahtı Savaşı: Osmanlılar ile birleşmiş hıristiyan Orduları arasında dünya tarihinin en büyük deniz savaşı.


  • 1571: Kırım Hanı'nın Moskovayı işgal edip yakması.


  • 1572: Kasım Hanlığı'nın Ruslar tarafından yıkılması


  • 1584: Sibiryalıların Kozakları mağlup etmesi


  • 1595: Rusların Baraba Türklerini katledip yok etmesi  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]  • 1600: Sibir Hanlığının mağlup edilmesi.


  • 1606: Osmanlı İmparatorluğunun zirveye ulaşmasını simgeleyen Zitvatorok Antlaşması.


  • 1615-1650: Kırgızların Ruslara karşı mücadelesi.


  • 1628-1658: Hindistan imparatoru Şah Cihan.


  • 1630: Rusların Yakut topraklarına girişi


  • 1658-1707: Hindistan imparatoru Evrengzeb.


  • 1683: Viyana'nın Osmanlılar tarafından kuşatılması.


  • 1699: Karlofça Antlaşması. Osmanlıların gerilemeye başlaması.
  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]  • 1705: Tunus'un bağımsızlığını kazanması


  • 1713: Kazaklar üzerinde Rus himayesi


  • 1717-1730: Osmanlıların Lâle Devri


  • 1736-1747: Nadir Şah akını


  • 1742-1775: Rusya'da Pugaçev Savaşı (Tatar ayaklanması)


  • 1757: Sincan'ın (Doğu Türkistan) Çin tarafından ilhakı.


  • 1782: Yakut ülkesinin Ruslar tarafından ilhakı.


  • 1783: Kırım'ın Ruslar tarafından ilhakı.


  • 1794: İran'da Kacar Hanedanlığı'nın bir Türk tarafından kuruluşu.


  • 1798-1799: Napoleon Bonaparte'ın Mısır seferi. Türk-Fransız mücadelesi.

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  • 1822-1844: Kazak hanlıklarının Ruslar tarafından ortadan kaldırılması.


  • 1828: Azerbaycan Hanlıklarının Ruslar tarafından ortadan kaldırılması.


  • 1830: Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanması.


  • 1830: Fransızların Cezayir'e gelişi


  • 1832: Mısır valisi Mehmet Ali'nin Anadolu'ya gelişi


  • 1839: Tanzimat dönemi


  • 1858: Babür İmparatorluğunun sonu.


  • 1863: Kazak topraklarında Türkistan Rus Generalliği'nin kurulması.


  • 1866: Buhara'nın Rus vasalı olması


  • 1873: Hive'nin Ruslar tarafından ilhakı


  • 1876: Hokand Hanlığı'ın Ruslar tarafından ilhakı


  • 1876: İlk Türk anayasası


  • 1878: Ayastefanos Antlaşması: Sırbistan Karadağ Romanya ve Bulgaristan'ın bağımsızlıklarını kazanması.


  • 1881:Gazi Mareşal Mustafa Kemal Paşa'nın doğumu.


  • 1882: Mısır'ın İngiltere tarafından işgali

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]  • 1905: Cedidcilik hareketlerinin başlaması.


  • 1910-1920: Kazakların ve Kırgızların Alaş Orda Hükümeti


  • 1911-1912: Trablusgarp'ın İtalya tarafından işgali


  • 1912: Balkan savaşları


  • 1915-1916: Çanakkale Savaşı


  • 1915-1918: Ermenilerin ve Türklerin karşılıklı katliamları


  • 1917: Türkistan'ın özerkliğini ilan etmesi


  • 1918: Türkiye ile İtilaf Devletleri arasında Mondros Mütarekesiimzalandı.


  • 1919-1922: Kurtuluş Savaşı gerçekleşti.


  • 1919-1928: Sovyetlere karşı Basmacı mücadelesi


  • 1921: TBMM ile Sovyetler Birliği arasında Moskova Antlaşmasının imzalanması


  • 1921-1944: Tannu Tuva Halk Cumhuriyeti


  • 1922: Türklerin Yunanlara karşı zaferi.


  • 1923: Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesi


  • 1932-1934: Çin'de Uygurların Doğu Türkistan İslâm Cumhuriyeti


  • 1938: Mustafa Kemal Paşa'nın vefatı.


  • 1944: Rus ordusunun yardımı ile kısa ömürlü bir Doğu Türkistan Cumhuriyeti ilan edilmesi.


  • 1955: Sincan Uygur Özerk Bölgesi: Sincan'ın (Doğu Türkistan'ın) özerk bölge ilan edilmesi


  • 1971: Avrupalıların Orta Asya'dan çekilmeye başlaması


  • 1974: Türkiye'nin Kıbrıs çıkartması


  • 1983: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilan etmesi.


  • 1988: Azeri-Ermeni ihtilafının başlaması


  • 1990: Sovyetlerin Bakü baskını


  • 1991: SSCB'nin dağılması. BDT'nin ortaya çıkması.


  • 1992: BDT Türk Cumhuriyetlerinin BM'ye kabülü:
  • o Kazakistan Cumhuriyeti


  • Özbekistan Cumhuriyeti


  • Azerbaycan Cumhuriyeti


  • Türkmenistan Cumhuriyeti


  • Kırgızistan Cumhuriyeti


  • 1992: 30 Ekim 1992'de Ankara'da ilk Türk Dili Konuşan Ülkeler Zirvesi'nin yapılması.


  • 1993: Azerbaycan'ın bir kısmının Ermeniler tarafından işgali.


  • 1993: 1993 yılında Türk Dili Konuşan Ülkelerin kültür ve sanat alanlarında işbirliğini sağlayan Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi'nin Almatı'da kurulması.


  • 1993: Kültürel ekonomik ve siyasi nitelikte bir forum olan ve tüm Türk devlet ve toplulukları ile akraba toplulukların katıldığı ilk Türk Kurultayı'nın yapılması.
  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  • 2005: Kırgızistan'da Lale devrimi.


  • 2005: Kazak lider Nursultan Nazarbayev'in yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Orta Asya'da ortak pazar kurulması teklifi.


  • 2005: Özbekistan'da Andican olayları


  • 2006: Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının hizmete girmesi.


  • 2007: Hazar denizinin statüsünün belirlenmesi için kıyıdaş ülkelerin ilk defa bir araya gelmesi.


  • 2008: 30 Ekim 2008 Oğuz-Türkmen kökenli üç devletin (Türkiye Azerbaycan ve Türkmenistan'ın devlet başkanlarının) ilk defa ortak zirve düzenlemesi.


  • 2008: 21 Kasım 2008 tarihinde Türkiye Azerbaycan Kazakistan ve Kırgızistan arasında Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi kurulması.
  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
  Sürmenaj, Bunu Beğendi.
  Ziyaretçilere, Gizli İçerik!

  ▌│█│║▌█ ██║▌║█ │█║▌│
  T ü r kB u d u n Ziyaretçilere, Gizli İçerik! ö k ü n !

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  İLKÇAĞ


  BÜYÜK HUN DEVLETİ

  Büyük Hun Devleti


  M.Ö. 46 Büyük Hun İmparatorluğunun Doğu ve Batı olmak üzere birinci bölünüşü Çiçi yönetimindeki Batı Hiung-nu kısa sürede dağılmışlar ve çevre ülkelere göçmüşler. Doğu Hiung-nu ise Ho-Han-Ye idaresinde Büyük Hun olarak sürmüştür.

  AVRUPA HUN DEVLETİ

  Avrupa Hun Devleti

  AK HUN DEVLETİ


  Ak Hun İmparatorluğunun en geniş sınırları M.S 500
  Sürmenaj, Bunu Beğendi.
  Ziyaretçilere, Gizli İçerik!

  ▌│█│║▌█ ██║▌║█ │█║▌│
  T ü r kB u d u n Ziyaretçilere, Gizli İçerik! ö k ü n !

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  ORTA ÇAĞ

  GÖKTÜRK DEVLETİ


  Göktürk Devleti  BizansEmeviler ve Göktürkler  Göktürk devleti'nin en geniş sınırları ve Doğu ile Batı olarak ikiye ayrılmalarımavi renk Doğu Göktürkler pembe renk Batı Göktürkler

  AVAR KAĞANLIĞI


  Avar Kağanlığı  Avar Kağanlığı'nın en geniş sınırları
  Avarlar ve diğer devletler

  Avarların Asyadan Avrupaya(Balkanlara)olan göçü


  BÜYÜK BULGAR HANLIĞI

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  Büyük Bulgar Hanlığı


  HAZAR DEVLETİ  Hazarlar


  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  Hazarların en geniş sınırları
  950 yılında Hazarlar

  1015 yılında Hazarlar


  II.Göktürk Devleti(Kutluk Devleti)

  II.Göktürk Devleti'nin en geniş sınırları

  UYGUR DEVLETİ
  Uygur Devleti
  Uygurların en geniş sınırları. Sarı renk: Günümüzde Türklerin yaşadığı yerler.
  Uygurlardan sonra ortaya çıkan Turfan Uygurları ve Kansu Uygurları. Sarı renk: Günümüzde Türklerin yaşadığı yerler.
  Sürmenaj, Bunu Beğendi.
  Ziyaretçilere, Gizli İçerik!

  ▌│█│║▌█ ██║▌║█ │█║▌│
  T ü r kB u d u n Ziyaretçilere, Gizli İçerik! ö k ü n !

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  İslamiyet Sonrası Dönem
  Karahanlılar Devleti

  Karahanlılar devleti'nin sınırları


  Karahanlılar Devleti
  PeçeneklerKıpçaklar


  Peçenekler ve diğer devletler  Kıpçakların yayılma sahaları  Kıpçakların en geniş sınırları

  Gazneliler Devleti


  Gazneliler Devleti'nin en geniş sınırları


  Gazneliler Devleti

  Büyük Selçuklu Devleti

  Büyük Selçuklu Devleti'nin en geniş sınırları


  Büyük Selçuklu Devleti ve diğer devletler

  Harezmşahlar Devleti


  Harezmşahlar Devleti'nin en geniş sınırları


  Harezmşahlar Devleti
  Moğol istilası öncesi Harezmşahlar(khwarezminian) Devleti'nin sınırları
  Sürmenaj, Bunu Beğendi.
  Ziyaretçilere, Gizli İçerik!

  ▌│█│║▌█ ██║▌║█ │█║▌│
  T ü r kB u d u n Ziyaretçilere, Gizli İçerik! ö k ü n !

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. vBa CMPS Resimli Konu Gösterimi
  Konu Sahibi Leydihan Forum vBulletin CMS
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 16.Nisan.2016, 19:35
 2. Türk yemek tarihinin en büyük 10 ikilemi
  Konu Sahibi MisRi Forum Mutfakta Kim Var
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 16.Mart.2015, 21:59
 3. Türk Tarihinin En Büyük 5 Komplo Teorisi
  Konu Sahibi Sürmenaj Forum Genel Türk Tarihi
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 23.Kasım.2013, 22:02
 4. vBa CMPS Resimli Konu Gösterimi
  Konu Sahibi Leydihan Forum vBulletin CMS
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 27.Nisan.2013, 15:01
 5. Kadim Haritalar ve Gizemleri
  Konu Sahibi Leydihan Forum Kayıp Medeniyetler ve Uygarlıklar
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 25.Aralık.2012, 19:13

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş