Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre çeşitli kamu kurumlarınca sağlanan sağlık yardımları SGK'ya devredilerek genel sağlık hükümleri çerçevesine dahil edilecek.

Çeşitli kamu kurumlarınca personeline sunulan sağlık hizmetlerinin SGK'ya devrine ilişkin tebliğ yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan SGK tebliğine göre çeşitli kamu kurumlarınca personel öğrenci ve personel ailelerine sunulan sağlık yardımları için genel sağlık sigortası hükümleri uygulanacak.

Bankalar sigorta ve reasürans şirketleri ticaret odaları sanayi odaları borsalar veya bunların teşkil ettikleri birliklerin personeli için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri ile bu sandıklardan aylık veya gelir bağlanmış olanlar ve bunların hak sahiplerinin yararlandırıldığı sağlık hizmetleri devir işlemlerinin gerçekleşeceği tarihe kadar yararlandıkları sağlık hizmetleri ilgili bankalar sigorta ve reasürans şirketleri ticaret odaları sanayi odaları borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler tarafından karşılanmaya devam edilecek.

Bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin genel sağlık sigortası kanununun geçici 20. maddesi kapsamında çalışan kişinin de bakmakla yükümlü olduğu kişisi olması halinde sağlık hizmetlerinden tercih edecekleri statüye göre yararlandırılacak.