Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Tarafından "Özel Sağlık Hizmet Sunucularına İlişkin Bilgilendirici Web Sitesi Hakkında Duyuru" yayınlandı.

ÖZEL SAĞLIK HİZMET SUNUCULARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRİCİ WEB SİTESİ
HAKKINDA DUYURU


Genel sağlık sigortası kapsamındaki kişilerin sağlık hizmeti satın alabilecekleri özel sağlık hizmet sunucuları (SHS) hakkında genel bilgi edinebilmeleri özel sağlık hizmeti sunucularının sundukları hizmetlerin neler olduğu çalışan doktorların mesleki bilgileri ve ödenecek maksimum ilave ücret oranı gibi konularda bilgilendirilmeleri amacıyla bir web sitesi hazırlanmıştır.
Sitedeki bilgiler MEDULA Sisteminden alınmaktadır. Ayrıca özel SHS ler tarafından
girilmesi gereken bilgiler de vardır ve bunun için hazırlanan kılavuz ektedir. Söz konusu bilgilerin 10.05.2012 tarihe kadar aşağıdaki link adresine giriş yapılarak doldurulması gerekmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Ek: SHS Veri Girişi Kullanım Kılavuzu

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]