Depremler sırasında yerkabuğunda meydana gelen kırılma ve çatlamalar ile binalara radon sızması kolaylaşıyor. Uzun süreli radon gazı solumak da akciğer kanserine yol açıyor.
İstanbul Üniversitesi (İÜ) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta'nın verdiği bilgilere göre radon gazı inşaat malzemelerinden (granit portland çimento) ya da radon içeren yeraltı sularından da solunan havaya karışabilir. Uranyumdan zengin topraklar üzerine yapılmış evlerde daha yüksek miktarda radon bulunur. Toprağa yakınlığından dolayı bodrum katların ya da ilk katların havasında üst katlara göre daha fazla radon vardır. Maden ocakları gibi havalanması iyi olmayan yerlerin havasında da çok yüksek miktarlarda radon gazı bulunabilir.
Uzun Süreli Radon Kanser Yapıyor
Radonun akciğer kanserine neden olduğu havasında yüksek miktarlarda radon bulunan maden ocağı çalışanlarında çok sayıda akciğer kanserine rastlanmasıyla anlaşılmıştır. Daha sonra yapılan deneysel araştırmalarda radona maruz bırakılan kemirgenlerde de akciğer kanseri geliştiği kanıtlanmıştır. Radon hızla çok küçük radyoaktif taneciklere ayrılır. Solunum yoluyla alınan bu tanecikler bronşların yüzeyini döşeyen hücreleri hasara uğratırlar. Uzun süreli radon gazı solumak sonuçta kansere neden olur.
Hastaların Evlerinde Radon Gazı Var
Dünyanın birçok ülkesinde yapılan araştırmalarda akciğer kanseri saptanan hastaların evlerinde akciğer kanserli olmayan evlere göre yüksek düzeylerde radon gazı bulunduğu saptanmıştır. Sigara içenlerin yüksek radona maruz kalmaları durumunda akciğer kanseri riski daha da yükselir. Evde tehlikeli seviyede radon bulunup bulunmadığı ölçülerek anlaşılabilir. Evlerdeki radon miktarı binanın bulunduğu arazi ile çevresindeki toprağın uranyum içeriğine ve radonun binaya girmesindeki kolaylıklara bağlıdır.
Binaların topraktan çok iyi izole edilmesi yapıların temel boşlukları ve kapalı alanlarının iyi havalanmasının sağlanması binaya yeraltı suları giriyorsa bu sular kullanılmadan önce havuzlarda bekletilerek radonun uzaklaşmasının sağlanması gerekir.

Ailem