BÖBREK ÜSTÜ BEZİ (SÜRRENAL)

Her iki böbreğin üzerine şapka tarzında oturmuş birer adet bezdir. Böbrek dokusuna göre oldukça küçük (yaklaşık 5 gr) olmalarına rağmen vücutta çok önemli hormonal fonksiyonları düzenlemektedirler. Korteks denilen bir dış tabakası ve medulla denilen bir iç tabakası bulunmaktadır. Böbrek ve böbrek üstü bezinin her ikisini birden Gerota denilen nispeten kalın bir zar tabakası kapatmaktadır.
Mikroskobik olarak incelendiğinde üç farklı tabaka dikkati çekmektedir:
1. Zona glomeruloza
2. Zona fasikulata
3. Zona retikularis

Karındaki büyük temiz kan taşıyan aorta ve böbrek damarı (arteri) sürrenallere temiz kanı getirirken kirli kanı ise karındaki büyük kirli kan taşıyan damar olan vena kava’ya dökülmektedir.