ERKEK YUMURTASI (TESTİS)


Erkeklerde yumurta torbasının (skrotum) içinde bulunan iki adet organdır. Ortalama 4 cm uzunluğundakdır. Üzeri kalın bir zarla (tunika albuginea) ile kaplıdır.