Üroloji'de laparoskopik cerrahi ...
Laparoskopi nedir?

Kelime anlamı olarak karın içi organlarının görüntülenmesi anlamına gelmektedir. Laparoskopik cerrahi denildiğinde hastanın cildine yapılan yaklaşık bir santimetrelik kesilerden yerleştirilen özel boru sistemleri ile karın içindeki organların görüntülenmesi ve bu görüntü eşliğinde ameliyatların gerçekleştirilmesi anlaşılmaktadır.

Laparoskopi ne zamandan beri kullanılmaktadır?

Hastalıkların teşhisinde vücuda en az zarar verecek şekilde hastalıklı organı bulunduğu yerde görme fikri 1900’lü yılların başlarında ortaya atılmıştır. Teknolojik gelişmelerle birlikte bu yalnızca hastalıklara teşhis koymakla kalmamış aynı zamanda tedavi maksatlı olarak da kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde kullandığımız modern laparoskopik cerrahinin ilk adımlarından biri 1987 yılında Fransa’da yapılan safra kesesi ameliyatıdır. O tarihten itibaren Genel Cerrahi alanında başta olmak üzere tıbbın pek çok alanında uygulama çalışmalarına başlamıştır. Laparoskopik cerrahi ürolojide 1990’lı yıllardan itibaren uygulanmaya başlanmış gelişen teknolojik imkanlar ve artan deneyim sayesinde günümüzde popüler cerrahi olma özelliği kazanmıştır. Günümüzde gerek endoskopik ve gerekse laparoskopik cerrahi yöntemlerin gelişmesi ile açık ameliyat sayıları oldukça azalmış durumdadır.

Laparoskopik ameliyatlar ürolojide hangi hastalıkların tedavisinde uygulanmaktadır?

Böbrek böbrek üstü bezi mesane yumurta prostat kanseri gibi çeşitli ürolojik kanserler başta olmak üzere bir çok hastalık tedavisinde kapalı ameliyat yöntemi olarak da bilinen laparoskopik cerrahi uygulanabilmektedir. Bunun yanı sıra idrar kaçırma ameliyatları doğuştan meydana gelen bir takım hastalıkların tedavisi (inmemiş yumurta ve böbrekle üst idrar kanalı olan üreterin birleşim yeri darlıkları gibi) varikosel böbrek kist tedavisi ve işlev görmeyen böbreğin çıkarılması gibi pek çok hastalığın tedavisinde kullanılabilmektedir.

Laparoskopik ameliyatlar nasıl yapılmaktadır?

Yapılacak ameliyata göre değişmekle birlikte genel prensip olarak karın içerisine yaklaşık bir santimetrelik bir kesi yeri ile yerleştirilen ince :-):-):-):-)l boru yardımıyla karın boşluğu karbondioksit gazı ile şişirilmektedir. Akabinde karın boşluğunu monitöre büyüterek yansıtan bir teleskop yerleştirilmektedir. Karın içi organlar ve karın duvarının görüntülenmesini takiben iki veya daha fazla sayıda ince :-):-):-):-)l borular yine küçük kesilerle karın içerisine yerleştirilmekte ve bu borulardan uzatılan :-):-):-):-)l aletler yardımıyla ameliyat gerçekleştirilmektedir.

Laparoskopik cerrahi yöntemler ürolojide niçin tercih edilmektedir?

- Ameliyat sahası büyütülerek monitörden izlendiği için daha net görülebilmektedir.
- Ameliyat esnasında kanama daha az oluşmaktadır.
- Ameliyat sonrası yara yeri oldukça küçüktür.
- Ameliyat sonrası ağrı diğer yöntemlere göre daha azdır.
- Ameliyat sonrası yara yeri iyileşmesi daha çabuk olmaktadır.
- Ameliyat sonrası hastanın ayağa kalkma süresi daha erkendir.
- Ameliyat sonrası ağızdan beslenme (yeme içme gibi aktiviteler) daha erken başlatılabilmektedir.
- Ameliyat sonrası hastanın günlük aktivitelerine dönme süresi daha kısadır.
- Ameliyat sonrası yara izi çok daha küçük olup daha estetiktir.
- Ameliyat sonrası hastanede kalma süresi daha kısadır.
- Ameliyat sonrası yara yerinden fıtık oluşma olasılığı yok denecek kadar azdır.
- Ameliyatın teknik yönden donanımlı bir merkezde deneyimli uzman bir ekip tarafından gerçekleştiriliyor olması da başarı oranını yükselten parametrelerdendir.

Laparoskopik cerrahi hangi hastalar için uygun değildir?

Karın zarı ve duvarını tutan iltihabi ve kanser hastalıklarında ileri derecede kanama bozukluğu olan hastalarda ve barsak tıkanıklığı olan hastalar için laparoskopik cerrahi uygun değildir. Bunun yanı sıra hastanın aşırı kilolu olması ileri yaşta olup kalp ve solunum problemlerinin bulunması da ameliyat için riskli grubu oluşturmaktadır.

Açık operasyonlara kıyasla laparoskopik cerrahi maliyeti nasıldır?

Modern teknolojik aletlerin icadı ve bu aletlerin üretiminin yaygınlaşması ile eskiye nazaran laparoskopik ameliyatlarda maliyet oldukça düşmüştür. Bununla birlikte kullanılan teknik malzemeler nedeni ile kabaca açık ameliyatlara nazaran maliyet %20-50 oranında artabilmektedir.

Sonuç olarak;

Laparoskopik cerrahi yöntemler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de üroloji alanında güvenle uygulanmaktadır. Laparoskopik ürolojik ameliyatlar günümüzde sıklıkla üniversite hastaneleri üroloji kliniklerinde uygulanmaktadır. Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Kliniği başarılı bir ekip çalışması ile oldukça yeni olan bu ameliyat yöntemini hastalarımızın hizmetine sunmaya başlamıştır. Daha önce Almanya Leipzig Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Kliniği’nde laparoskopik cerrahi eğitimi alan Dr. Karataş Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Kliniği’nin başarılı ve değerli öğretim üyeleri ile birlikte laparoskopi çalışmalarını sürdürmektedir.