Kadınlar toplum içerisinde bebeklerin emzirilmesini doğal buluyor. Bebek sağlığında en doğru beslenme yolunun emzirme olduğunu düşünen anneler bebeklerini yeteri kadar emziremeyeceklerinden korkuyor. Annelik konusunda ise kadınlar en çok Gülben Ergen’i örnek alıyor.

Lansinoh’un
Türkiye genelinde kadınların emzirmeye bakışı üzerine yaptığı araştırma verileri kadınların bu konudaki düşüncelerini ihtiyaçlarını ve beklentilerini ortaya koyuyor.

Katılımcılar bebekler için en doğru beslenme yolunun emzirme olduğunu ve en büyük korkularının bebeklerini yeteri kadar emzirememek olduğunu söylüyor
. Bunun yanı sıra birçok kadın toplum içerisinde bebeklerin emzirilmesini çok doğal bulurken ünlü annelerin bebeklerini emzirirken görüntülenmelerinin kendilerini cesaretlendireceklerini düşünüyorlar. Gülben Ergen Çağla Şikel ve Ebru Şallı en çok rol model alınan ünlü anne olarak öne çıkıyor. Çalışan kadınlar doğum ve süt izinleri iş yerindeki süt sağma koşulları ile ilgili yeni düzenlemeler bekliyorlar.

Anneler Toplum İçinde Emzirmeyi Doğal Buluyor


Yapılan araştırmaya göre; katılımcıların %58’i toplum içinde emzirmenin tamamen doğal bir durum olduğunu belirtirken
%194’ü kaçınılmaz %88’i dikkat çekici %73’ü yanlış %65’i ise utandırıcı buluyor. Ünlü anneler toplum içinde bebeğini emzirirse bunun kendilerini olumlu yönde etkileyeceğini ve cesaretlendireceğini düşünen kadınların oranı ise %635 olarak gerçekleşiyor.

Çalışan Anneler Bebeklerini Daha Uzun Süre Anne Sütü İle Beslemek İçin Yeni Düzenlemeler Bekliyorlar


Yapılan araştırmaya göre; katılımcıların %88’i
16 haftalık doğum izninin yeterli olmadığı görüşünde. Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü bebeklerin ilk altı ay sadece anne sütü ile beslenmesi gerektililiğinin altını çiziyor. Diğer yandan çalışan anneler bebekleri iki ya da üç aylıkken işe dönmek durumunda kalıyorlar.

Doğum izninin yanı sıra
bebekler bir yaşına gelene kadar çalışan anne günde 15 saat süt izni kullanma hakkına sahip. “Doğum izninizden sonra işe başladığınızda günlük 15 saatlik süt izninizi bebeğiniz bir yaşına gelene kadar rahatça kullanabildiniz mi ya da kullanabileceğinizi düşünüyor musunuz?” sorusuna araştırmaya katılanların %48’i “hayır” cevabını vermiş.

Araştırmaya göre iş yerlerinde annelerin yaşadığı en büyük sorun ise süt sağmak için uygun bir ortamın bulunmayışı olarak öne çıkıyor
. Katılımcıların %74’ü iş yerlerinde süt sağmak için uygun bir ortamın olmadığını belirtiyor. Bu durum anneleri hijyenik olmayan annede stres yaratan ortamlarda süt sağımına zorluyor. Bunun sonucunda anneler ya süt sağmaktan vaz geçiyor ya da seyrek süt sağdığı için sütleri kesiliyor.

Araştırmada “Sizce devletin emzirmeyi desteklemek için yapacağı en iyi şey nedir?” sorusuna verilen cevaplar ise şu şekilde: Katılımcıların %64’ü her iş yerinde özel bir emzirme odasının zorunlu tutulması gerektiğini düşünüyor
. %186’sı emzirme ürünlerinin reçetelendirilmesi ve sağlık kurumları tarafından ödenmesi %89’u aile hekimlerinin ücretsiz pompa sağlaması %81’i ise emzirme ürünlerindeki KDV’nin kaldırılmasının devletin emzirmeyi desteklemek için yapması gereken en iyi şey olduğunu düşünüyor.

Türk Kadınları Ünlü Anneleri Kendilerine Rol Model Alıyor


Türk kadınları ünlü anneleri kendilerine rol model alıyor
toplum içinde emzirirlerse bunun kendilerini cesaretlendireceğini belirtiyor. Çocukları ile olan ilişkisi çocuklarına karşı davranışları ile en çok rol model alınan anne %375 oranıyla Gülben Ergen olurken onu %152 Çağla Şikel %136 ile Ebru Şallı takip ediyor.

Katılımcıların %48
7’si ise yeni doğum yapmış ünlü annelerin mükemmel vücutları ile basında yer almasının kendileri üzerine stres yarattığını belirtiyor.

Anneler Bebeklerini Besleme Deneyimini Babalar İle Paylaşmak İstiyorlar


Katılımcıların sadece %22’si emzirme olgusunun babaları dışarıda bırakan bir yöntem olduğunu düşünüyor
. Bunun yanı sıra kadınların %66’sı zaman zaman sağılan anne sütünün eşleri tarafından bebeklerine verilmesinin kendilerini eşlerine daha yakın hissettireceği görüşündeler. Anneler bebeklerini besleme deneyimin eşleri ile paylaşmanın ilişkilerini güçlendireceğini belirtiyorlar.

Araştırma Metodolojisi


Türkiye genelinde 18 yaş üzeri evli – bekar
çocuklu – çocuksuz 1000 kadın örneklem üzerinden yürütüldü