Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Arrow Kanser Çeşitleri

  Adacık Hücre Kanseri

  Nadir bir tür olan adacık hücresi kanserinde kanser (kötücül) hücreleripankreasın belirli dokularında bulunur. Pankreas yaklaşık 15 cm. uzunluğundabir ucu daha geniş diğer ucu daha dar olan ince bir pear benzeri bir organdır. Pankreas midenin arkasında ince barsağın oluşturduğu bir halkanın içinde yer alır. Daha geniş olan sağ tarafı baş orta bölümü gövde ve ince sol tarafı ise kuyruk olarak adlandırılır. Vücutta pankreasın temel olarak iki işlevi vardır. Gıdaların sindirimini sağlayan salgıları ve gibi gıdaların kullanımını ve depolanmasını yöneten insülin gibi hormonları üretir. Sindirim salgılarını üreten pankreas bölümü ekzokrin pankreas olarak adlandırılır. Pankreas kanserlerinin yaklaşık % 95'i ekzokrin pankreastan kaynaklanır. Pankreasın hormon üreten bölgelerinin adacık hücresi adı verilen özel hücreleri vardır ve endokrin pankreas olarak adlandırılır. Pankreas kanserlerinin sadece % 5'i bu hücrelerden kaynaklanır. Bu özet endokrin pankreas kanseri (adacık hücresi kanseri) hakkında bilgi vermektedir.

  Pankreastaki adacık hücreleri vücudun şekerli gıdalarının depolanmasını ve kullanımını düzenleyen insülin gibi hormonlar üretir. Pankreastaki adacık hücreleri kanserleştiğinde gereğinden fazla hormon üretebilirler. Böyle aşırı hormon üreten adacık hücre kanserlerine işlevsel (fonksiyonel) tümörler denir. Bazı adacık hücre kanserleri ise aşırı hormon üretmezler ve işlevsiz (non-fonksiyonel) tümörler olarak adlandırılırlar. Adacık hücrelerinde vücudun başka bölümlerine yayılmayan tümörler de gelişebilir. Bunlar selim (iyicil) tümörler olarak adlandırılırlar ve kanser değildirler. Hekimin saptanan tümörün kanser mi yoksa selim bir tümör mü olduğunu ayırt etmesi gereklidir.
  Karın ağrısı ishal (diare) mide ağrısı sürekli yorgunluk hissi baygınlık ve çok yemek yememeye rağmen kilo alma gibi durumlarda bir hekime başvurmalıdır.
  Bu belirtiler varsa hekim vücuttaki hormon miktarlarının normal olduğunu belirlemek için kan ve idrar tahlilleri isteyecektir. Röntgen incelemeleri ve özel taramalar gibi başka testler de gerekebilir.
  iyileşme şansı (prognoz) hastanın hangi tip adacık hücresi kanseri olduğunakanserin ne kadar yayıldığına ve hastanın genel sağlık durumuna bağımlıdır.

  Adrenokortikal Karsinom

  Adrenal korteks kanseri nedir?

  Adrenal korteks kanseri kanser hücrelerinin adrenal bezin dışındaki tabaka olan adrenal kortekste bulundunan nadir bir kanserdir. Adrenal korteks kanserine adrenokortikal karsinom da denir. Üst abdomenin arka kısmında her böbreğin üst kısmında bir tane olmak üzere iki adrenal bezi vardır. Adrenal bezlere suprarenal bezler de denir. Adrenal bezin iç kısmına adrenal medulla denir. Adrenal medulladan başlayan kansere feokromasitoma denir.

  Adrenal korteksteki hücreler vücudun düzgün çalışabilmesine yardımcı olan önemli hormonları yaparlar. Adrenal korteksteki hücreler kanserleşince yüksek kan basıncı kemiklerde zayıflama veya diyabet gibi semptomlara neden olan bir veya daha fazla hormonu aşırı olarak salgılarlar. Eğer erkeklik veya kadınlık hormonları etkilenirse vücutta seste kalınlaşma yüzde kıllanma üreme organlarında büyüme veya göğüslerde şişme gibi değişiklikler görülür. Hormon salgılayan kanserlere işlevsel tümörler denir. Adrenal korteks kanserlerinin çoğunluğu fazladan hormon üretmez ve bunlara işlevsel olmayan tümörler denir.

  Aşağıdaki semptomlar ortaya çıkar ve kaybolmazsa doktora başvurulmalıdır:
  Karın ağrısı
  Diyet yapmadan kilo kaybı veya
  Güçsüzlük
  Eğer işlevsel bir tümör varsa birçok hormonun neden olduğu semptom ve bulgular görülebilir. Eğer semptomlar mevcutsa doktor vücuttaki hormon miktarlarının normal olup olmadığını görmek için kan ve idrar testleri isteyecektir. Doktorayrıca karnınızın içinin resmini gösteren abdominal tomografi de isteyebilir. Ne cins bir tümörün olduğunu anlayabilmek için başka özel filmler de çekilebilir. İyileşme şansı (prognoz) kanserin ne kadar yayıldığına (evre) ve doktorun kanserin tamamını ameliyatla çıkartabilmesine bağlıdır.

  Evre Açıklaması:

  Adrenal Korteks Kanserinin Evreleri:

  Adrenal korteks kanseri saptandığında kanserin ne kadar yayıldğını anlamak için tetkikler yapılacaktır. Buna evreleme denir. Doktor tedaviyi planlayabilmek için kanserin evresini bilmelidir. Adrenal korteks kanserinde aşağıdaki evreler kullanılır:
  Evre I
  Kanser beş cm'den daha küçük ve adrenal bez etrafındaki dokulara yayılmamış.
  Evre II
  Kanser beş cm'den daha büyük ve adrenal bez etrafındaki dokulara yayılmamış.
  Evre III
  Kanser adrenal bez çevresindeki dokulara veya lenf bezlerine yayılmış. Lenf bezleri lenf sisteminin küçük fasulye tanesi şeklinde parçalarıdır ve infeksiyonlarla savaşan hücreleri yapar ve depolarlar.
  Evre IV
  Kanser bölgedeki doku veya organlara ve adrenal korteks etrafındaki lenf bezlerine yayılmış veya kanser vücudun diğer bölgelerine yayılmış.
  Nüks
  Kanser tedavi edildikten sonra yinelemiş (nüks). Nüks adrenal korteks veya vücudun başka bir yerinde olabilir.

  Tedavi Seçenekleri:

  Adrenal Korteks Kanseri Nasıl Tedavi Edilir?
  Adrenal korteks kanseri olan tüm hastalar için tedavi seçenekleri mevcuttur. Üç çeşit tedavi kullanılır:

  -Cerrahi (kanserin çıkartılması)
  -Kemoterapi (kanser hücrelerini öldürmek için ilaçlar kullanmak)
  -Radyoterapi (kanser hücrelerini öldürmek için yüksek doz X ışınları veya diğer yüksek enerjili ışınlar kullanmak)

  Cerrah adrenalektomi denilen bir ameliyatla adrenal bezini çıkartabilir. Adrenal bezinin çevresinde kanser içeren dokular çıkartılır. Bu bölgedeki lenf bezleri de çıkartılabilir (lenf bezi diseksiyonu).

  Kemoterapi: kanser hücrelerini öldürmek için ilaçları kullanır. Kemoterapi hap şeklinde alınabilir veya bir iğne yardımıyla toplardamar veya kas içine verilebilir. Kemoterapiye sistemik tedavi denir çünkü ilaç kan dolaşımına girer vücut içinde dolaşır ve vücut içindeki kanser hücrelerini öldürür.

  Radyoterapi kanser hücrelerini öldürmek ve tümörü küçültmek için yüksek enerjili X ışınlarını kullanır. Adrenal korteks kanseri için uygulanan radyoterapi vücudun dışındaki bir makineden verilir (eksternal radyoterapi).

  Kanser tedavisinin yanısıra (kemoterapi radyoterapi ve/veya cerrahi) hastaya kanser tarafından salgılanan fazla hormonların neden olduğu bulguları önlemek ve tedavi etmek için başka ilaçlar da verilebilir.

  Evreye Göre Tedavi
  Tedavi kanserin ne kadar yayıldığına ve hastanın yaşı ve genel durumuna göre düzenlenir.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  CİLT KANSERİ (Deri Kanseri)
  Bütün dünyada deri kanseri en sık görülen kanser tipi olup kanser nedeniyle meydana gelen ölümlerin % 2’sini oluşturur. Başlıca üç tip deri kanseri bulunur. Bunlar : Skuamöz hücreli karsinom (Melanoma olmayan deri kanseri de denir) bazal hücreli karsinom ve melanomadır.
  Bazal hücreli karsinom ve skuamöz hücreli karsinom deri kanserinin en sık görülen iki tipidir. Genellikle iyi seyreden kanserler içinde en yüz güldürücü sonuçların alındığı kanser tipleridir.
  Melanoma ise daha saldırgan seyirli bir deri kanseri olup diğerlerine göre daha kötü huyludur.
  Ultraviyole (UV) ışını radyasyona maruziyet yada derinin UV ışınına duyarlı olmasının deri kanseri için risk faktörü olduğu bilinmektedir. Bununla beraber maruziyetin tipi (yüksek şiddette bazen ya da sürekli) ve şekli (devamlı ya da aralıklı) deri kanserinin tipleri için değişik olabilir.
  Deri kanserine yatkınlığı olan (kanser öcüsü lezyonların olması hassas deri tipi) kişilerde derinin güneşe maruziyetinin azaltılması deri kanserinden korunmada esas temeli oluşturmaktadır.
  UV ya da radyasyon maruziyeti ile deri kanserinin önlenmesi konuları gözlem ve çalışmalara dayanmaktadır. Bu çalışmalara göre melanoma olmayan deri kanserlerinde güneşe maruziyetin bir risk faktörü olduğu ortaya konmuştur. Güneş ışınları ile derisi bronzlaşmayan ancak kolayca yanan kişilerin kanser riski yüksektir.
  Ancak koruyucu krem veya giysiler kullanılarak UV radyasyon maruziyetini veya maruziyet süresini azaltmanın melanoma olmayan deri kanserlerinde kanser oluşum sıklığını azaltıp azaltmadığı kesin olarak bilinmemektedir.
  Düzenli olarak güneş önleyici kremlerin kullanılmasıyla solar keratoz adı verilen ve skuamöz hücreli karsinomun öncülü olan lezyonların azaldığı ve varolan lezyonların gerilediği gösterilmiştir.
  UV radyasyon maruziyeti ile melanomanın ilişkisi net olarak bilinmemektedir. Zaman içinde yavaş yavaş güneş maruziyetine kıyasla aralıklı olarak ani güneş maruziyetinin çok daha fazla hasar verici olduğu düşünülmektedir. Özellikle çocukluk yada gençlikteki güneş ışığına ani maruziyetler çok daha tehlikelidir. Güneş yanıklarına yönelik koruma amaçlı ürünlerin UV radyasyon nedeniyle meydana gelen melanomayı önlemediği saptanmıştır. Yanmaya meyilli deriye sahip olma fazla sayıda iyi huylu melanostik yada atipik benin olması gibi değiştirilemeyen faktörler de melanoma gelişimi için risk faktörü oluşturmaktadır.
  UV radyasyon maruziyetinin azaltılmasında ki en iyi silah; güneşten korunma konusunda eğitim yapılmasıdır. Bu yolla kişiler bilinçlendirilmekte ve deri kanserlerinin gelişim riski azaltılabilmektedir.
  Melanoma ile ilişkili olarak kişinin kendi kendini muayenesinin özellikle riskli kişilerde yararlı olduğunu öne sürmüşlerdir.
  Izotretinoin beta-karoten gibi kimyasal olarak önleyici ajanların etkinliği melanoma olmayan deri kanseri riski yüksek olan kişilerde değerlendirilmiştir. Kseroderma pigmentozumlu hastalarda yüksek doz izotretinoin’in yeni kanserleri önlediği gösterilmiştir. Ancak; önceden bazal hücreli karsinom nedeniyle tedavi almış olan kişilerde uzun dönem izotretinoin tedavisinin yeni bazal hücreli karsinomu önlemediği fakat ızotretinoin’in yan etkilerinin ortaya çıktığı gösterilmiştir. Daha önceden melanoma olmayan deri kanseri nedeniyle tedavi edilmiş hastalarda uzun dönem beta-karoten kullanılmasının yeni deri kanseri gelişimini önlemede yararı olmadığı saptanmıştır.
  Günümüzde antikanserojen olarak popüler bir mineral olan selenyumun da uzun süreli kullanılmasının basal hücreli yada squamöz hücreli karsinomu önlemede ciddi bir etkisi olduğu gösterilememiştir.
  MELANOMA OLMAYAN DERİ KANSERLERİNİN TANISI VE BELİRTİLERİ


  Melanoma olmayan deri kanserleri erken tanınabilir mi ?
  Melanoma olmayan deri kanserleri erken tanınabilirler. Deri kanserlerinin erken tanısında herkesin önemli bir rolü olabilir. Amerikan Kanser Cemiyeti kanser için yapılan kontrolleri 20-40 yaşları arasında 3 yılda bir 40 yaş ve sonrasında her yıl olarak önermektedir.
  Aynı zamanda kendi cildinizi ayda bir kez muayene etmeniz de önemlidir. Vücudunuzdaki ben çil ve diğer lekelerin şekil yapı ve renklerini bilmek bu yapılarda oluşması olası değişiklikleri fark etmek açısından önemlidir. Kendi kendine muayene en iyi bir boy aynası ile yapılır. Görülmesi zor olan bölgeler için küçük bir el aynası kullanılabilir. Bu muayenede sırtın alt bölümü yada uylukların arkası gibi zor görülen yerlerin görülmesinde bir başkası size yardımcı olabilir. Avuç içleri ayak tabanları sırtın altı bacakların arkası dahil bütün bölgeler muayene edilmelidir. Değişiklik olduğunu düşündüğünüz bir bölgeyi doktorunuza göstermek faydalı olabilir. Arkadaşlar veya aile üyeleride birbirlerinde gördükleri değişiklikleri birbirlerine söyleyebilirler.
  Melanoma olmayan deri kanserlerinin çeşitli belirtileri mevcuttur. Deride yeni meydana gelen ve büyüyen bir oluşum leke noktacık yada çıkıntı veya 3 ay içinde düzelmeyen yanma hissi bu belirtilerden bazılarıdır.
  Bazal hücreli kanserler genellikle düz sert ve soluk alanlar veya küçük kabarık pembe/kırmızı şeffaf parlak alanlar şeklinde küçük zedelenmeler sonrası kanayabilen oluşumlardır. Bu oluşumların üzerinde gözle görülür düzensiz bir damar olabileceği gibi bunların merkezlerinde çökük bir alan olup bu alan mavi kahverengi yada siyah bölgeler içerebilir. Geniş bazal hücreli kanserler kaşıntılı olabilir ya da soyulmuş bölgeler içerebilir.
  Skuamöz hücreli kanserler büyüyen şişlikler şeklinde genellikle kaba yüzeyi olan yada yavaş büyüyen ve düz kırmızımtrak yamalar içeren oluşumlardır. Sıklıkla ileri yaşta güneşe maruz kalan bölgelerde iyileşmeyen yaralar şeklinde görülür.
  Her iki tip melanoma olmayan deri kanseri de normal deriden çok hafif değişiklikler içeren düzgün alanlar olarak başlayabilir.

  Dil ve Dudak Kanseri

  Dudak dil ağız döşemesi tükrük bezleri yanak iç kısımları diş etleri ve damağı etkileyen kötü huylu tümörler. Tümörlerin % 90′ ı skuamöz hücre kanserlerdir ve kalanları lenfoma melanomaküçük tükrük bezlerinin kanserleri ve sarkomalardır. Etkilenen sistemler: Sindirim sistemil Genetik:
  • ilgisiz
  Görünme sıkılığı:
  • 12 /100.000 (her yıl 30.300 yeni olgu). Her yıl 5000 kişi bu hastalıktan ölür
  • Ağız boşluğu tümörleri tüm kanserlerin erkeklerde % 4′ ünü kadınlarda % 2 ‘ sini meydana getirir
  • Hurma taze hurma yaprağı çiğneme alışkanlıkları sigaranın yanan ucunu ağız içinde tutma alışkanlığına bağlı olarak Asya’da ensidansı yüksektir.
  Yaş :
  • 50 ve üzeri. Fakat dumansız tütün kullanımı ile genç yaş grubunda artış görülmektedir.
  Cinsiyet:
  • Erkek = Kadın

  BELİRTİ VE BULGULAR
  • Yutma güçlüğü
  • Lokmaların burundan geri gelmesi.
  • Konuşma problemleri
  • Tümöre bağlı nazofaringeal yetersizlik ve boğaz ağrısı yutulan gıdalrın hava yollarına kaçması.
  • Yansıyan ağrı nedeniyle tek taraflı kulak ağrısı
  • Sıklıkla hassas ve infeksiyon ile karışan ağız boşluğunda kitle veya ülser. Genellikle elle muayenede ülserin kendi sınırının ilerisine uzanın sert alana hissedilir.
  • Sert boyun kitlesi
  • Boyunda elle gelen lenf bezleri
  NEDENLERİ
  • Tütün kullanımı (Dumanlı veya dumansız)
  • Enfiye kullanımı
  • Aşırı alkol tüketimi
  • Dudak kanseri hallerinde ultraviole ışığa maruz kalma
  • B12 vitamini veya demir eksikliği anemisi.
  TANI:
  GÖRÜNTÜLEME
  • Akciğere sıçramayı ekarte etmek için göğüs grafisi
  • Kemiğe sıçramayı düşündüren kemik ağrısı varsa kemik scan görüntüsü
  • Beyin veya karaciğere sıçrama düşündüren klinik varsa Bilgisayarlı tomografi veya MR
  BİOPSİ
  • Ayaktan yapılan transoral biopsi kesin tanı koydurur.
  TEDAVİ
  UYGUN SIHHİ BAKIM
  • Cerrahi girişim için hastanın yatırılması
  • Tedavi lokalizasyona bağlı olarak değişir örneğin dil yanak duvarı farenks damak dudak
  • Radyasyon (Şua -Işın)tedavisi ve / veya (İlaç) kemoterapi ile birlikte veya sadece kanserli bölgenin tamamen ameliyatla çıkarılması seçilen tedavidir.
  • Ameliyat edilemeyen lezyonlar radyasyon tedavisi ve / veya kemoterapi ile tedavi edilirler.
  • Cerrahi gereken hastalarda beslenme normal yara iyileşmesi için en önemli faktördür. Ağızdan beslenme mümkün değilse mideye sonda sokularak ve / veya mideye dışardan delik açılarak beslenme gerekebilir.
  AKTİVİTE
  • Hastanın fizik durumu tolere edebildiği kadar
  DİYET
  • Hastalığın yayılımına ve çiğneme veya yutma kabiliyetine bağlıdır
  TAKIP
  HASTANIN İZLENMESİ
  • Üst hava yolu ve sindirim sisteminde olası odağın veya nükslerin tetkiki için rutin periyodik baş ve boyun muayenesi yapılmalıdır.
  ÖNLEM / KAÇINMA
  • Tütün içilmesi veya dumansız tütün kullanılmasının önlenmesi
  • Alkol kullanılmasının önlenmesi
  BEKLENEN GELİŞME VE PROGNOZ
  Yeterli tedavi yapılan erken lezyonlarda % 80 ‘den fazla tedavi sağlanır.

  Ekstragonadal Germ Hücreli Tümörler

  Ekstragonadal germ hücreli tümörler gonadlardan vücudun diğer bölümlerine göç eden sperm veya yumurta hücresinden gelşirler.
  Yaş ve cinsiyet ekstragonadal germ hücreli tümör gelişimini etkileyebilir.
  Görüntüleme yöntemleri ve kan testleri Ekstragonadal germ hücreli tümörleri bulmak ve tanı koymak için kullanılır.
  Tedavi şeklini ve prognozu bazı faktörler etkiler.

  Ekstragonadal germ hücreli tümörler gonadlardan vücudun diğer bölümlerine göç eden sperm veya yumurta hücresinden gelişirler.

  Ekstragonadal gonad ( seks organları) dışı gelişim anlamına gelmektedir.Testiste oluşan sperm hücresi veya overde oluşan yumurta hücresi vücudun başka bir yerine göç edip orada germ hücreli tümör gelişimine neden olur.Bu tümörler vücutta herhangibir yerde gelişebileceği gibi sıklıkla beyinde hipofiz mediasten veya karın boşluğunda gelişir.
  Ekstragonadal germ hücreli tümörler benign ( kanser olmayan iyi huylu) veya malign ( kanser kötü huylu) olabilir. Benign ekstragonadal germ hücreli tümörler benign teratom olarak isimlendirilir.Bu tümörler malign ekstragonadal germ hücreli tümörlerden çok daha sıktır ve sıklıkla çok daha büyüktür.
  Malign ekstragonadal germ hücreli tümörler non-seminom ve seminom olarak incelenir.Non seminomlar seminomlardan çok daha hızlı büyüme ve yayılma eğilimindedir. Genellikle daha büyük olurlar ve belirti verirler. Tedavi edilmediklerinde malign ekstragonadal germ hücreli tümörler akciğer lenf nodu kemik karaciğer veya vücudun diş kısımlarından gelişir.
  Yaş ve cinsiyet ekstragonadal germ hücreli tümör gelişimini etkileyebilir.
  Malign ekstragonadal germ hücreli tümörlerde risk faktörleri:
  • Erkek cinsiyet
  • 20 yaş veya daha üstü olma
  • Kleinfelter sendromlu olma

  Ekstragonadal germ hücreli tümörde görülen olası semptomlar arasında göğüs ağrısı ve solunum problemleri de bulunmaktadır.
  Malign ekstragonadal germ hücreli tümörler yerleştikleri yerlere komşu alanlara bağlı değişikliklere neden olabilir. Hastada eğer şu semptomlar varsa doktora başvurmalıdır:
  • Gö?üs ağrısı
  • Solunum problemleri
  • Öksürük
  • Ate?
  • Başağrısı
  • Barsak problemleri
  • Yürüme zorluğu
  • Görme ve göz hareketlerinde zorluk
  Görüntüleme yöntemleri ve kan testleri ekstragonadal germ hücreli tümörleri bulmada kullanılır.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  CİLT KANSERİ (Deri Kanseri)
  Bütün dünyada deri kanseri en sık görülen kanser tipi olup kanser nedeniyle meydana gelen ölümlerin % 2’sini oluşturur. Başlıca üç tip deri kanseri bulunur. Bunlar : Skuamöz hücreli karsinom (Melanoma olmayan deri kanseri de denir) bazal hücreli karsinom ve melanomadır.
  Bazal hücreli karsinom ve skuamöz hücreli karsinom deri kanserinin en sık görülen iki tipidir. Genellikle iyi seyreden kanserler içinde en yüz güldürücü sonuçların alındığı kanser tipleridir.
  Melanoma ise daha saldırgan seyirli bir deri kanseri olup diğerlerine göre daha kötü huyludur.
  Ultraviyole (UV) ışını radyasyona maruziyet yada derinin UV ışınına duyarlı olmasının deri kanseri için risk faktörü olduğu bilinmektedir. Bununla beraber maruziyetin tipi (yüksek şiddette bazen ya da sürekli) ve şekli (devamlı ya da aralıklı) deri kanserinin tipleri için değişik olabilir.
  Deri kanserine yatkınlığı olan (kanser öcüsü lezyonların olması hassas deri tipi) kişilerde derinin güneşe maruziyetinin azaltılması deri kanserinden korunmada esas temeli oluşturmaktadır.
  UV ya da radyasyon maruziyeti ile deri kanserinin önlenmesi konuları gözlem ve çalışmalara dayanmaktadır. Bu çalışmalara göre melanoma olmayan deri kanserlerinde güneşe maruziyetin bir risk faktörü olduğu ortaya konmuştur. Güneş ışınları ile derisi bronzlaşmayan ancak kolayca yanan kişilerin kanser riski yüksektir.
  Ancak koruyucu krem veya giysiler kullanılarak UV radyasyon maruziyetini veya maruziyet süresini azaltmanın melanoma olmayan deri kanserlerinde kanser oluşum sıklığını azaltıp azaltmadığı kesin olarak bilinmemektedir.
  Düzenli olarak güneş önleyici kremlerin kullanılmasıyla solar keratoz adı verilen ve skuamöz hücreli karsinomun öncülü olan lezyonların azaldığı ve varolan lezyonların gerilediği gösterilmiştir.
  UV radyasyon maruziyeti ile melanomanın ilişkisi net olarak bilinmemektedir. Zaman içinde yavaş yavaş güneş maruziyetine kıyasla aralıklı olarak ani güneş maruziyetinin çok daha fazla hasar verici olduğu düşünülmektedir. Özellikle çocukluk yada gençlikteki güneş ışığına ani maruziyetler çok daha tehlikelidir. Güneş yanıklarına yönelik koruma amaçlı ürünlerin UV radyasyon nedeniyle meydana gelen melanomayı önlemediği saptanmıştır. Yanmaya meyilli deriye sahip olma fazla sayıda iyi huylu melanostik yada atipik benin olması gibi değiştirilemeyen faktörler de melanoma gelişimi için risk faktörü oluşturmaktadır.
  UV radyasyon maruziyetinin azaltılmasında ki en iyi silah; güneşten korunma konusunda eğitim yapılmasıdır. Bu yolla kişiler bilinçlendirilmekte ve deri kanserlerinin gelişim riski azaltılabilmektedir.
  Melanoma ile ilişkili olarak kişinin kendi kendini muayenesinin özellikle riskli kişilerde yararlı olduğunu öne sürmüşlerdir.
  Izotretinoin beta-karoten gibi kimyasal olarak önleyici ajanların etkinliği melanoma olmayan deri kanseri riski yüksek olan kişilerde değerlendirilmiştir. Kseroderma pigmentozumlu hastalarda yüksek doz izotretinoin’in yeni kanserleri önlediği gösterilmiştir. Ancak; önceden bazal hücreli karsinom nedeniyle tedavi almış olan kişilerde uzun dönem izotretinoin tedavisinin yeni bazal hücreli karsinomu önlemediği fakat ızotretinoin’in yan etkilerinin ortaya çıktığı gösterilmiştir. Daha önceden melanoma olmayan deri kanseri nedeniyle tedavi edilmiş hastalarda uzun dönem beta-karoten kullanılmasının yeni deri kanseri gelişimini önlemede yararı olmadığı saptanmıştır.
  Günümüzde antikanserojen olarak popüler bir mineral olan selenyumun da uzun süreli kullanılmasının basal hücreli yada squamöz hücreli karsinomu önlemede ciddi bir etkisi olduğu gösterilememiştir.
  MELANOMA OLMAYAN DERİ KANSERLERİNİN TANISI VE BELİRTİLERİ


  Melanoma olmayan deri kanserleri erken tanınabilir mi ?
  Melanoma olmayan deri kanserleri erken tanınabilirler. Deri kanserlerinin erken tanısında herkesin önemli bir rolü olabilir. Amerikan Kanser Cemiyeti kanser için yapılan kontrolleri 20-40 yaşları arasında 3 yılda bir 40 yaş ve sonrasında her yıl olarak önermektedir.
  Aynı zamanda kendi cildinizi ayda bir kez muayene etmeniz de önemlidir. Vücudunuzdaki ben çil ve diğer lekelerin şekil yapı ve renklerini bilmek bu yapılarda oluşması olası değişiklikleri fark etmek açısından önemlidir. Kendi kendine muayene en iyi bir boy aynası ile yapılır. Görülmesi zor olan bölgeler için küçük bir el aynası kullanılabilir. Bu muayenede sırtın alt bölümü yada uylukların arkası gibi zor görülen yerlerin görülmesinde bir başkası size yardımcı olabilir. Avuç içleri ayak tabanları sırtın altı bacakların arkası dahil bütün bölgeler muayene edilmelidir. Değişiklik olduğunu düşündüğünüz bir bölgeyi doktorunuza göstermek faydalı olabilir. Arkadaşlar veya aile üyeleride birbirlerinde gördükleri değişiklikleri birbirlerine söyleyebilirler.
  Melanoma olmayan deri kanserlerinin çeşitli belirtileri mevcuttur. Deride yeni meydana gelen ve büyüyen bir oluşum leke noktacık yada çıkıntı veya 3 ay içinde düzelmeyen yanma hissi bu belirtilerden bazılarıdır.
  Bazal hücreli kanserler genellikle düz sert ve soluk alanlar veya küçük kabarık pembe/kırmızı şeffaf parlak alanlar şeklinde küçük zedelenmeler sonrası kanayabilen oluşumlardır. Bu oluşumların üzerinde gözle görülür düzensiz bir damar olabileceği gibi bunların merkezlerinde çökük bir alan olup bu alan mavi kahverengi yada siyah bölgeler içerebilir. Geniş bazal hücreli kanserler kaşıntılı olabilir ya da soyulmuş bölgeler içerebilir.
  Skuamöz hücreli kanserler büyüyen şişlikler şeklinde genellikle kaba yüzeyi olan yada yavaş büyüyen ve düz kırmızımtrak yamalar içeren oluşumlardır. Sıklıkla ileri yaşta güneşe maruz kalan bölgelerde iyileşmeyen yaralar şeklinde görülür.
  Her iki tip melanoma olmayan deri kanseri de normal deriden çok hafif değişiklikler içeren düzgün alanlar olarak başlayabilir.

  Dil ve Dudak Kanseri

  Dudak dil ağız döşemesi tükrük bezleri yanak iç kısımları diş etleri ve damağı etkileyen kötü huylu tümörler. Tümörlerin % 90′ ı skuamöz hücre kanserlerdir ve kalanları lenfoma melanomaküçük tükrük bezlerinin kanserleri ve sarkomalardır. Etkilenen sistemler: Sindirim sistemil Genetik:
  • ilgisiz
  Görünme sıkılığı:
  • 12 /100.000 (her yıl 30.300 yeni olgu). Her yıl 5000 kişi bu hastalıktan ölür
  • Ağız boşluğu tümörleri tüm kanserlerin erkeklerde % 4′ ünü kadınlarda % 2 ‘ sini meydana getirir
  • Hurma taze hurma yaprağı çiğneme alışkanlıkları sigaranın yanan ucunu ağız içinde tutma alışkanlığına bağlı olarak Asya’da ensidansı yüksektir.
  Yaş :
  • 50 ve üzeri. Fakat dumansız tütün kullanımı ile genç yaş grubunda artış görülmektedir.
  Cinsiyet:
  • Erkek = Kadın

  BELİRTİ VE BULGULAR
  • Yutma güçlüğü
  • Lokmaların burundan geri gelmesi.
  • Konuşma problemleri
  • Tümöre bağlı nazofaringeal yetersizlik ve boğaz ağrısı yutulan gıdalrın hava yollarına kaçması.
  • Yansıyan ağrı nedeniyle tek taraflı kulak ağrısı
  • Sıklıkla hassas ve infeksiyon ile karışan ağız boşluğunda kitle veya ülser. Genellikle elle muayenede ülserin kendi sınırının ilerisine uzanın sert alana hissedilir.
  • Sert boyun kitlesi
  • Boyunda elle gelen lenf bezleri
  NEDENLERİ
  • Tütün kullanımı (Dumanlı veya dumansız)
  • Enfiye kullanımı
  • Aşırı alkol tüketimi
  • Dudak kanseri hallerinde ultraviole ışığa maruz kalma
  • B12 vitamini veya demir eksikliği anemisi.
  TANI:
  GÖRÜNTÜLEME
  • Akciğere sıçramayı ekarte etmek için göğüs grafisi
  • Kemiğe sıçramayı düşündüren kemik ağrısı varsa kemik scan görüntüsü
  • Beyin veya karaciğere sıçrama düşündüren klinik varsa Bilgisayarlı tomografi veya MR
  BİOPSİ
  • Ayaktan yapılan transoral biopsi kesin tanı koydurur.
  TEDAVİ
  UYGUN SIHHİ BAKIM
  • Cerrahi girişim için hastanın yatırılması
  • Tedavi lokalizasyona bağlı olarak değişir örneğin dil yanak duvarı farenks damak dudak
  • Radyasyon (Şua -Işın)tedavisi ve / veya (İlaç) kemoterapi ile birlikte veya sadece kanserli bölgenin tamamen ameliyatla çıkarılması seçilen tedavidir.
  • Ameliyat edilemeyen lezyonlar radyasyon tedavisi ve / veya kemoterapi ile tedavi edilirler.
  • Cerrahi gereken hastalarda beslenme normal yara iyileşmesi için en önemli faktördür. Ağızdan beslenme mümkün değilse mideye sonda sokularak ve / veya mideye dışardan delik açılarak beslenme gerekebilir.
  AKTİVİTE
  • Hastanın fizik durumu tolere edebildiği kadar
  DİYET
  • Hastalığın yayılımına ve çiğneme veya yutma kabiliyetine bağlıdır
  TAKIP
  HASTANIN İZLENMESİ
  • Üst hava yolu ve sindirim sisteminde olası odağın veya nükslerin tetkiki için rutin periyodik baş ve boyun muayenesi yapılmalıdır.
  ÖNLEM / KAÇINMA
  • Tütün içilmesi veya dumansız tütün kullanılmasının önlenmesi
  • Alkol kullanılmasının önlenmesi
  BEKLENEN GELİŞME VE PROGNOZ
  Yeterli tedavi yapılan erken lezyonlarda % 80 ‘den fazla tedavi sağlanır.

  Ekstragonadal Germ Hücreli Tümörler

  Ekstragonadal germ hücreli tümörler gonadlardan vücudun diğer bölümlerine göç eden sperm veya yumurta hücresinden gelşirler.
  Yaş ve cinsiyet ekstragonadal germ hücreli tümör gelişimini etkileyebilir.
  Görüntüleme yöntemleri ve kan testleri Ekstragonadal germ hücreli tümörleri bulmak ve tanı koymak için kullanılır.
  Tedavi şeklini ve prognozu bazı faktörler etkiler.

  Ekstragonadal germ hücreli tümörler gonadlardan vücudun diğer bölümlerine göç eden sperm veya yumurta hücresinden gelişirler.

  Ekstragonadal gonad ( seks organları) dışı gelişim anlamına gelmektedir.Testiste oluşan sperm hücresi veya overde oluşan yumurta hücresi vücudun başka bir yerine göç edip orada germ hücreli tümör gelişimine neden olur.Bu tümörler vücutta herhangibir yerde gelişebileceği gibi sıklıkla beyinde hipofiz mediasten veya karın boşluğunda gelişir.
  Ekstragonadal germ hücreli tümörler benign ( kanser olmayan iyi huylu) veya malign ( kanser kötü huylu) olabilir. Benign ekstragonadal germ hücreli tümörler benign teratom olarak isimlendirilir.Bu tümörler malign ekstragonadal germ hücreli tümörlerden çok daha sıktır ve sıklıkla çok daha büyüktür.
  Malign ekstragonadal germ hücreli tümörler non-seminom ve seminom olarak incelenir.Non seminomlar seminomlardan çok daha hızlı büyüme ve yayılma eğilimindedir. Genellikle daha büyük olurlar ve belirti verirler. Tedavi edilmediklerinde malign ekstragonadal germ hücreli tümörler akciğer lenf nodu kemik karaciğer veya vücudun diş kısımlarından gelişir.
  Yaş ve cinsiyet ekstragonadal germ hücreli tümör gelişimini etkileyebilir.
  Malign ekstragonadal germ hücreli tümörlerde risk faktörleri:
  • Erkek cinsiyet
  • 20 yaş veya daha üstü olma
  • Kleinfelter sendromlu olma

  Ekstragonadal germ hücreli tümörde görülen olası semptomlar arasında göğüs ağrısı ve solunum problemleri de bulunmaktadır.
  Malign ekstragonadal germ hücreli tümörler yerleştikleri yerlere komşu alanlara bağlı değişikliklere neden olabilir. Hastada eğer şu semptomlar varsa doktora başvurmalıdır:
  • Gö?üs ağrısı
  • Solunum problemleri
  • Öksürük
  • Ate?
  • Başağrısı
  • Barsak problemleri
  • Yürüme zorluğu
  • Görme ve göz hareketlerinde zorluk
  Görüntüleme yöntemleri ve kan testleri ekstragonadal germ hücreli tümörleri bulmada kullanılır.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  ENDOMETRİUM KANSERİ (RAHİM KANSERİ)

  Rahim kanseri rahim ağzı kanserinin pap-smear’ le taramasının yapıldığı gelişmiş ülkelerde en sık görülen jinekolojik kanserdir.

  Görülme Sıklığı

  Rahim kanseri sıklıkla menopoz sonrası dönemde görülen bir kanserdir. Hastaların büyük çoğunluğu 65 yaşın üzerindedir. Ancak ciddi risk faktörleri varlığında % 25 vakada menopoz öncesi dönemde de görülmektedir.

  Risk Faktörleri
  - Şişmanlık
  - Hiç doğum yapmamış olmak
  - Geç menopoz yaşı
  - Hipertansiyon
  - Şeker hastalığı
  - Erken ilk adet görme yaşı
  - Dışarıdan östrojen verilmesi
  - Kronik adet görmeme
  - Meme kanseri nedeniyle tamoksifen kullanımı
  Yukarıda sıralanan sebeplerin kansere eğilim yaratmasının sebebi fazla salgılanan östrojenin rahim kanseri oluşumunda etkili olması noktasında ortaklıkları vardır.
  Bu sebeple sigara kullanımı ve düşük sosyo-ekonomik düzeyinin yumurtalıkların işlevini bozarak rahim kanseri sıklığını azalttıkları düşünülmektedir.
  Rahim kanserinin endometrial hiperplazi adı verilen öncül oluşumunun zamanında tanı konup tedavi edilmesi rahim kanserinden korunmada hayati öneme sahiptir. Bu öncül lezyonun oluşum sebepleri ile rahim kanserinin oluşum sebepleri benzer sebeplerdir. Anormal vaginal kanama nedeniyle tetkik edilen hastaların birçoğunda bu öncül lezyonlar saptanır. Tanısında rahimden küretaj yolu ile alınan hücresel materyalin incelenmesi esastır. Tedavisinde hormonal ilaçlar ya da eğer çocuk istemi yok ve 45 yaşından büyük bir olgu söz konusu ise rahimin ve yumurtalıkların çıkarılması yer alır .

  Akut Lenfoblastik Lösemisi

  Akut lenfoblastik lösemi (ALL) olgunlaşmamış lenfosit öncüllerinin (lenfoblastlar) klonal
  çoğalması ile karakterize bir hastalıktır. Lenfoblastların çoğunluğu B lenfosit orijinli (%80-
  85) geri kalanı ise T lenfosit orijinlidir. Nadiren hücrelerin hangi seriye ait oldukları
  belirlenemez.
  ALL tedavisi genellikle 3 aşamada yapılır. İlk aşama remisyon indüksiyonu olup remisyon
  sağlandıktan sonra konsolidasyon (pekiştirme) ve idame tedavileri uygulanır. Akut myeloblastik lösemiden farklı olarak santral sinir sistemi (SSS) nüksleri sık görüldüğünden ayrıca SSS profilaksisi ygulanmaktadır.
  ALL prognozu son yıllarda uygulanan tedavi rejimleri ile gerek çocuklarda gerekse de yetişkinlerde düzelmiştir. Hastalığın biyolojisinin anlaşılması destekleyici tedavilerin gelişmesi ve yeni ilaçların kullanılması prognozun düzelmesi üzerine etkisi olan faktörlerdir.
  Yetişkin hastalarda %60-90 oranında remisyon elde edilmesine rağmen uzun süreli hastalıksız yaşam süresi ancak %30-40 hastada örülmektedir. Bu oran kötü risk faktörü olan hastalarda %20 civarına düşmektedir.
  TEDAVİYE CEVABI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
  Hastalığın seyrini ve tedaviye cevabı etkileyen bazı faktörler tanımlanmıştır. Bunlar; remisyonda kalma süreleri yani relaps olana kadar geçen süre nüksün lokalizasyonu immünfenotipik karakterler yaş relaps sırasındaki toplam lökosit sayısı gibi faktörler sayılabilir.
  Bir çok merkez bunlar arasında en çok erken relapsı dikkate almaktadır. Erken relaps olarak ilk iki yıl içinde ortaya çıkan relapslar dikkate alınmaktadır. Yapılan çalışmalarda ilk iki yıl içinde relaps olanların geç relaps olanlara göre daha kötü prognoza sahip olduğu görülmüştür.
  T hücreli ALL 10 yaşından büyük olmak da kötü prognoz göstergesi sayılmaktadır. Relapsın lokalizasyonu da önemlidir. Ekstramedüller relapsın (genellikle santral sinir sistemi) kemik iliği relapsına göre daha iyi prognozlu olduğu bilinmektedir. 35 yaşından büyük hastalar yüksek lökosit sayısı null veya ayırımı yapılamayan blastların olması Philedelphia kromozomu (Ph+) pozitifliği ve remisyona geç ulaşılan hastalarda tüm tedavilere rağmen ALL seyri kötü gitmektedir. Maalesef ALL hastalarının %60-70’nde tanı anında bu kötü prognoz faktörleri bulunmaktadır. Özellikle ilk remisyon süresi 18 aydan az olan hastalarda uzun süreli yaşam şansı %5’in altına düşmektedir. Salvage tedavi ile %40-60 oranlarında remisyon elde edilmesine rağmen hastalıksız yaşam süresi 2-75 ay arasında düşmektedir. Tüm bu verilere rağmen hastaların hastalıksız yaşam süresini etkileyen üç faktör en önemli olarak bulunmuştur.

  a-Hastalık ve hastaların özellikleri:
  Relaps riski; yaşlılarda lökosit sayısı 30-50 X 109/l olanlarda Ph kromozomu pozitif olan ve tam remisyona geç ulaşılan hastalarda en yüksektir.
  Philedelphia kromozomu (Ph+) yetişkin ALL hastalarında %20-30 oranında bulunmaktadır.
  Bu oran 50 yaş üzeri hastalarda %50 oranlarına ulaşmaktadır. t(9;22) t(4;11) ve t(8;14) kromozom bozuklukları kötü riskli hastalarda tespit edilir. Yukarıda sayılan faktörler dışında hastalığın seyrini etkileyen faktörlerde bildirilmiştir. Santral sinir sistemi tutulumu blast
  oranı kemik iliği tutulumunun tipi hemoglobin trombosit laktik dehidrogenaz yüksekliği ve organomegalilerde sayılmaktadır. Bu risk faktörleri genellikle tedaviyle ilişkilidir.
  b-Remisyon süresi:


  Birinci remisyon süresinin uzunluğu hastalığın seyrini etkilemektedir. 18 aydan uzun süren remisyonlarda prognozun daha iyi seyrettiği bilinmektedir.
  c-Biyolojik özellikler:


  Relaps sırasında karyotipik ve immünfenotipik değişikler
  gözlenebilmektedir. Çocukluk çağındaki relapslarda farklı karyotipik blastların bulunması
  %30 ile %96 arasında görülmektedir. Tam olarak farklı blastların klonal farklılaşmadan ziyade sekonder lösemiyi akla getirmektedir.

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  AKUT MİYELOİD LÖSEMİ (Kemik İliği ve Kan Lösemisi)

  Akut miyeloid lösemilerde (AML) lösemik öncül hücrelerin kontrolsuz olarak çoğalmaları yanı sıra olgunlaşma ve farklılaşma özelliklerini kaybetmeleri söz konusudur. Habis karakterli bu hücreler genellikle blastlar ya da ona yakın düzeyde (promiyelosit promonosit gibi) hücrelerdir. Bu hücreler kemik iliğini tamamen infiltre ederek hematopoiezin yetersizliğine yol açarlar. Diğer taraftan çoğalan lösemi
  hücreleri kanda da artma gösterirler ve seyrek de olsa ekstramedüller dokuları ve merkezi sinir sistemini
  infiltre edebilirler. Vücuttaki toplam sayısı artmış olan bu lösemi hücre kitlesi ayrıca metabolik yönden olumsuz etkilere de neden olabilir. Akut lösemili hastalarda kemik iliğindeki monoklonal lösemik hücre kitlesinin yanı sıra azalmış sayıda normal hematopoietik kök hücre kitlesi de vardır. Sitotoksik ilaç tedavisinin ana ilkesi lösemik hücre kitlesini kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisinde görülemeyecek derecede şiddetle baskılamak ve normal hematopoiezin yenilenmesini sağlamaktır. Bu tedavi hastalıksız sağkalımın ya da şifaya kavuşmanın ilk ve en önemli basamağıdır.
  Akut lösemi hastanın vücudunda bu olumsuz biyolojik etkilerinin yanı sıra hastada ve yakın çevresinde yine olumsuz psikolojik etkilere de yol açar. Bütün bunlar göz önünde tutulacak olursa akut miyeloid lösemili hastalarda tedavi çok yönlü olarak ele alınmalıdır. Burada hastayı bilgilendirme ve tedavi için olurunu almak tedavinin tasarımı uygulama planı komplikasyonların önlenmesi ya da tedavisi ve gereken konsültasyonların belirlenmesi hem iç hastalıkları ya da pediatrinin hem de hematoloji uzmanının
  bilgi ve deneyimini gerektirir. Hastanın ve yakınlarının hastalık tedavisi yan etkiler ortaya çıkabilecek komplikasyonlar hakkında bilgilendirilmesi mutlaka gereklidir ve bu işlem hastanın tedaviye uyumunu da kolaylaştırır. Ayrıca imzalanmış onayının alınarak saklanmasının hem etik yönden hem de hukuksal
  yönden önemli olduğu unutulmamalıdır. AML tanısı konmuş çok ileri yaşta ve diğer bazı hastalıkları olan hastalar ve kan almayı reddeden hastalarda standart sitotoksik ilaç tedavisi yapılması olası görülmeyebilir.
  Bu hastalarda destekleyici tedavi uygulanabilir. Sadece ileri yaş tedavi kararını olumsuz olarak etkilemez.
  Akut miyeloid löseminin tedavisine karar vermeden önce şu basamakların bilinmesi gereklidir:
  -AML tanısı mutlaka çevre kanı ve kemik iliğinin mikroskopik değerlendirilmesi ile koyulmalıdır.
  Bundan sonra immunofenotipleme sitogenetik ya da moleküler biyolojik incelemeler için örnekler alınmalıdır. Bu ikinci incelemeler tanıya ve prognozu belirlemede yardımcı incelemelerdir. Hastalarda performans durumu ve risk değerlendirmeleri en başta yapılmalı tedavi buna göre tasarlanmalıdır.

  Akut miyeloid lösemili hastaların tedavisi çok yönlü olup bunlar sırasıyla başlıca üç grupta
  sıralanabilir:

  -Genel önlemler ve hazırlıklar
  -Komplikasyonlar ve sorunların tedavisi
  -Kan hücresi desteği tedavisi

  AML tedavisinde karşılaşılabilecek bazı sorunlar
  · Kanama (trombositopeni yaygın damariçi pıhtılaşması)
  · İnfeksiyon
  · Tümör erimesi sendromu
  · Lökostaz
  · Mukozitis (infeksiyon beslenme zorluğu)
  · Hiperürisemi
  · Hiperpotasemi veya hipopotasemi
  · Karaciğer işlev bozuklukları (sitotoksik ilaçlar)
  · Böbrek yetersizliği (antimikrobiyal tedaviler)
  · Oral beslenememe
  · Ototoksisite
  · Nörotoksisite

  Komplikasyonların tedavisi. AML’li hastalarda tanı sırasında ya da tedaviler sona erip hasta düzelene kadar birçok komplikasyonlarla karşılaşılabilinir. Bu komplikasyonlar ve sorunlar bunların erkenden tanınması önlem alınması ya da tedavileri gereklidir.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş