Bu konuda bugüne kadar önerilen çeşitli yöntemler arasında yalnız bir tanesi başarılı olmuş ama önemli bir ahlaki sorun doğurmuştur.Mongolizm ya da daha doğru olarak Down Sendromu doğuştan olan moğol yüzüyle birlikte görülen zekâ geriliğidir. Hamileliğin on altıncıyla on sekizinci haftaları arasında kadının karnına bir iğne batırılıp çocuğu çevreleyen amnios suyundan biraz alınabilir ve laboratuvar testleriyle çocuğun cinsiyeti saptanabilir. Çocuk istenmeyen cinsiyettense kürtajla alınabilir. Bu tür cinsiyet saptanmasındaki ahlaki sorun ortadadır; onun için bu test ancak çok özel durumlarda çocuğun cinsiyetine göre ortaya çıkan bir kan hastalığı olan hemofili gibi sorunlar karşısında yapılmalıdır.