GEBELİKTE ikinci belirti birinci aydan sonra sabahları daha fazla görülen mide bulantıları ve kusmalardır. Bu kusmalar dördüncü aya kadar sürer. Gebeliğin sonuna kadar devam ettiği enderdir. Normalde meme baslarının etrafında bir çember gibi saran kahve rengi halkanın rengi gebelikte koyulaşır. Meme ve meme başları büyür ve sertleşir.
Gebelikte gebeliğin son aylarında ortaya çıkan ve karında yukardan aşağıya doğru uzanan İzler görülür. Bunlar başlangıçta pembe renktedirler sonradan beyazlaşırlar. İkiz doğum yapanlarda veya çok doğum yapanlarda sürekli olarak kalabilir.

Gebeliğin önemli belirtilerinden biri de çocuğun karında oynamasıdır. Genellikle çocuğun hareketleri dört buçuk aylık iken duyulur. İlk çocuğuna gebe olanlar çok doğurmuşlara oranla bunu daha geç duyarlar. Bunlardan başka hâmile kadınlarda halsizlik erken yorulma uykuya düşkünlük gibi belirtiler de vardır.