Gebelik nedeniyle ortaya çıkan organların en önemlisidir. Gebeliğin dördüncü ayma doğru gelişmesini tamamlar. Gebeliğin sonunda ağırlığı 500-600 grama ulaşır. Kalınlığıysa gebeliğin ortalarına doğru 2-3 santimetreyi bulur. Halk arasında "son" diye de anılır. îç tarafından bakılınca amnion zarıyla örtülmüş olduğu görülür. Kaypak bir görünümü vardır. Dıştan bakılacak olursa iç duvarlardan; herhangi birine yapışık olan bu yüzün kanalı ve "kotiledon" denilen parçalara ayrılmış etli bir biçimi olduğu görülür. Ortası oldukça kalındır. Kenarlara doğru incelir. Kesiti yapılarak incelenecek olursa yapısının birçok kan havuzundan oluştuğu gözlenir. Kan havuzlarına annenin dokularından gelen damarlar açılmış ve anne kanı bu havuzlarda birikmiştir. Bu kanla çocuk kanını ince bir zar tabakası birbirinden ayırır. Plasentanın en önemli görevi dölyatağı içindeki gelişimi süresince çocuğun gereksinimi olan maddelerin anneden aktarılmasını sağlamaktır. Anneyle çocuk arasında geçen besin ve gaz alışverişini yöneten plasenta bu görevi kan havuzlarında gerçekleşir. Çocuğu geliştirecek olan besin maddeleri ve oksijen buradan çocuk kanına süzülür. Gelişmekte olan çocuğa gerekli olan su şeker aminoasit ve vitaminler plasenta aracılığıyla geçerler. Yine çocuktan karbondioksitin anneye ve anneden de oksijenin. çocuğa geçmesi plasenta aracılığıyla gerçekleşir. Bunun yanı sıra çocukta birikmiş olan üre gibi gereksiz maddelerin annenin dolaşımına geçmesini de sağlar. Böylece bir böbrek görevi de görür. Ayrıca iç salgı bezi olarak hormonlar salar. Ayrıca bazı zararlı maddelerin dölüte ulaşmasını engelleyerek ya da geciktirerek onun korunmasını sağlar.