GEBELİĞİN son aylarında görülen çok önemli başka bir belirti de eklampsi nöbetidir. Genellikle ilk: doğumu yapanlarda görülür. Başlangıçta sara nöbeti gibi bir nöbet gelir iki üç gün sonra hastada fazla taşkınlık şiddetli sıkıntı hissi görülür hasta bu sıkıntı hissinden o kadar rahatsız olur ki intihara kalkar. Eğer doğurmuşsa onu boğabilir. Bütün bu gebelik psikozları doğumdan sonra kaybolur hasta eski normal haline döner.