Gebelik sırasında deride olağan olarak nitelenebilecek birtakım değişiklikler görülebilir. Meme başı ve cinsel bölgede esmer renk artışı sık görülen bir durumdur. Oldukça karakteristik olan ve gebe kadınların yaklaşık yarısında görülen bir diğer hadise yüzde burun üzeri ve yanaklarda maske şeklinde kahverengi esmer bir renklenmedir.

Saçlarda ve kıllanmada da gebelik sırasında artış görülebilir. Derideki bir diğer karakteristik değişiklik ise karn bölgesinde aşırı gerilme ile izah edilen morumsu çizgilerdir.
Gebelik sırasında görülen bu olağan değişiklikler dışında birtakım özel deri hastalıkları da gelişebilir. Bunların başında gebelerin yaklaşık %20'sinde görülen ve gebelik kaşıntısı (pruritus gravidarum) adını alan durum gelir. Görünür belirti olmaksızın seyreder. Gebelerde görülen bir diğer deri hastalığı ise kurdeşene son derece benzeyen belirtilerle seyreder. Bu tablo gebeliğin son aylarında başlar ve doğumu izleyen birkaç gün içinde geriler. Gebelik sırasında gelişmesi muhtemel bazı hastalıklar ise nadir görülmekle beraber tehlikeli olabileceklerinden önemlidirler. Deride yaygın kızarıklık su toplaması yaygın sivilcemsi belirtiler kabuklanma ve soyulma ile birlikte ateş gelişmesi halinde zaman geçirilmeden hekime başvurulmalıdır.