Boru şeklinde ince bir telin damar yoluyla kalp içerisine itilerek kalp boşluklarının ve kalbin fonksiyonlarının doğrudan incelendiği bir teşhis yöntemidir itilen tel aracılığıyla kalp boşluklarının basınçları ölçülür ve verilen boya ile boşlukların filmi çekilir.

Kalp boşluklarına ve damarlara boya verilerek film çekilmesine anjiyografi denir. Kalp kateterizasyonu ile kalp boşluklarının büyüyüp büyümediği kalbin kasılmasının normal olup olmadığı kalp kapaklarında darlık veya yetersizlik ve damarlarda tıkanıklık olup olmadığı saptanabilir.

Özel eğitim görmüş bir ekip tarafından ve özel aletlerle donatılmış laboratuarlarda yapılmalıdır