Gebelikte kemik teşekkülü ve doğumdan sonra sütle verilen kalsiyum sarfiyatını kapatmak için 7'nci aydan itibaren 05 gr kalsiyum fazladan verilmelidir. Bebek daha dogmadan anne kamında demiri depo ettiğinden gebenin ilave demir preparatlarına ihtiyacı vardır.

Günlük ihtiyaç 20 mgm'a çıkmıştır. Gebe olmayan kadının günlük tuz ihtiyacı 5 gebe kadının ise 10 gramdır. Tuzun az alınması gebeliğin ilk aylarında kusmaları arttıracak fazla alınması ise ilerlemiş gebelik aylarında dokuların su tutma kabiliyetini arttırarak gebenin şişmesine (ödem) ve tansiyon yükselmesine sebep olacaktır. Gebeliğin ikinci yansında günlük tuz miktarı bir miktar indirilir.