Doğum sonrasında bazısı şiddetli bazısı daha ha*fif olmak üzere duygusal bozukluklara rastlanabilir. Bunların birçok çeşitleri vardır ve kesin bir sınıflan*dırma içine de sokuîamazlar.
Bazen hafif bir nevroz fark edilmeden geçip gider bazen de nevroz bedensel ya da duygusal bir faktörün eklenmesiyle birdenbire ve tüm şiddetiyle orta*ya çıkar. Bir ruh doktoru ya da psikologa başvurarak erkenden tedavi yoluna gidilmelidir. Şiddetli bir dep*resyonun kendiliğinden iyileşeceğini ummak akıllıca bir davranış olmaz.
Bazen duygusal yapıları her yönden oturmuş gö*rünen kadınlar yeni bir bebeğin sorumluluklarından ürkmüş olabilirler. Bazen de yıllarca sessiz kalmış olan nörotik gelişimler böyle önemli bir bedensel ve duygusal olayın etkisiyle su yüzüne çıkarlar.alıntı