İzah edilemeyen infertilite ve ender görülen faktörler

Açıklanamayan infertilite tedavisinde sınırlı başarılarla aşılama ve ovulasyon indüksiyonu uygulanmaktadır. Aşılama tedavisi ile deneme başına elde edilen gebelik oranı %10-15 civarındadır. İlk 3-4 denemeden sonra başarı oranı dramatik olarak azalmaktadır. Bu nedenle daha fazla aşılama yapılması bazı özel durumlar dışında (çiftlerin istemi kadın yaşının çok genç olması kısa infertilite süresi) genellikle tercih edilmemektedir.

Aşılama tedavileri başarısız olduğunda faktörler yeniden değerlendirilerek tüp bebek veya mikroenjeksiyon (ICSI) gibi diğer yardımcı üreme tekniklerine uygulanabilir. Merkezimizde tüp bebek uygulaması ile başarı oranı; 35 yaş altı kadınlarda embriyo transferi başına %50 civarındadır. Tüp bebek tedavisinin başarısı pek çok faktöre özellikle de kadının yaş durumuna göre değişmektedir.