Embriyolorda cinsiyet taraması Preimplantasyon Genetik Tanı dediğimiz (Embriyolarda Tutunma öncesi Tanı) yöntemle yapılmaktadır.

Embriyo 3. gününde Biyopsi yöntemiyle içerisinden 1 veya 2 tane hücre çıkarılır. Daha sonra bu çıkarılan hücrelere genetik test yapılır ve embriyonun cinsiyeti belirlenir.

Cinsiyet seçimli tüp bebek tedavisi ülkemizde yönetmeliklerle yasaklandığından işlem ancak yurt dışında yapılabiliyor.
Cinsiyeti seçimiş embriyo ve transfer işlemleri K.K.T.C 'deki merkezlerde yapılıyor.