Tamamlayıcı beslenme esnasında protein
gereksinmesini karşılamak oldukça zordur. Protein gereksinmesi (toplam protein ve g/kg vücut ağırlığı) erken bebeklik döneminde 6-12 aylar
arasındaki bebeklere göre daha yüksektir. Güvenilir alım düzeyi 6-9 aylık
bebekler için 1.09 g/kg 9-12 aylık bebekler için 1.02 g/kg ve yetişkinler
için 0.8 g/kg’dır. Enerji gereksinmesi ise 9-12 aylık bebekler için 89 kkal/
kg düzeyindedir. Buna göre 9-12 aylık bir bebek için enerjinin proteinden
gelen oranı % 5 civarındadır. Bu düzey anne sütündeki proteinin enerjiye
oranına karşılık gelmektedir. Altı ay boyunca sadece anne sütü alan bebeklerde protein gereksinmesi karşılanmaktadır.